Bật, tạm dừng hoặc xoá một chiến dịch

Bạn có thể bắt đầu, tạm dừng hoặc xóa chiến dịch của mình. Khi bạn tạm dừng hoặc xóa một chiến dịch, quảng cáo của chiến dịch đó sẽ ngừng hiển thị.

Bài viết này giải thích các bước bạn cần thực hiện để bật, tạm dừng hoặc xóa chiến dịch của mình.

Lưu ý

Nếu bạn xóa một chiến dịch, chiến dịch đó sẽ ngừng chạy vĩnh viễn và không thể tiếp tục chạy. Bạn không thể tạo các mục mới hoặc chỉnh sửa những mục đã xóa trong một chiến dịch mà bạn đã xóa.

Ngoài ra, khi bạn tiếp tục một chiến dịch đang tạm dừng, chiến dịch đó có thể sẽ không bắt đầu chạy nếu bạn cũng đã tạm dừng nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc quảng cáo trong chiến dịch đó. Trong trường hợp đó, bạn cần tiếp tục từng nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc quảng cáo đã bị tạm dừng.

Hướng dẫn

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.

Cách tạm dừng hoặc bật chiến dịch

 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Campaigns Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Chiến dịch trong trình đơn mục.
 3. Nhấp vào Chiến dịch.
 4. Bạn sẽ thấy một dấu chấm có màu cho biết trạng thái của từng chiến dịch bên cạnh tên của mỗi chiến dịch. Để thay đổi trạng thái của một chiến dịch, hãy nhấp vào biểu tượng trạng thái. Sau đó, nhấp vào một trong các nút sau:

  • Bật để tiếp tục chiến dịch.
  • Tạm dừng để đặt chiến dịch ở trạng thái chờ.

Cách xoá hoặc cập nhật nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Campaigns Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Chiến dịch trong trình đơn mục.
 3. Nhấp vào Chiến dịch.
 4. Đối với mỗi chiến dịch mà bạn muốn cập nhật, hãy chọn chiến dịch đó bằng cách đánh dấu vào ô.
 5. Sau khi chọn mọi chiến dịch bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào một trong các nút sau:

  • Bật để tiếp tục chiến dịch.
  • Tạm dừng để đặt chiến dịch ở trạng thái chờ.
  • Xoá để ngừng chạy chiến dịch vĩnh viễn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính