Opplevelsen av landingssiden

Opplevelsen av landingssiden er en Google Ads-beregning som måler hvor enkelt det er for brukerne å finne det de leter etter på nettstedet ditt, etter at de har klikket på annonsen din. Landingssiden er nettadressen brukerne kommer til når de klikker på annonsen din. Google Ads analyserer denne siden med en kombinasjon av automatiske systemer og menneskelig evaluering. Opplevelsen av landingssiden påvirker annonserangeringen din og dermed også CPC-verdien og plasseringen din i den aktuelle annonseauksjonen. Det kan hende at annonsene dine vises sjeldnere (eller aldri) hvis de peker til et nettsted der brukeropplevelsen er dårlig.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan gjøre opplevelsen av landingssiden din bedre. Hvis du vil ha en spesifikk veiledning til hvordan du optimaliserer nettstedet ditt for mobil, kan du lese artiklene om prinsipper for utforming av mobilnettsteder og utvikling av effektive mobilnettsteder.

Før du begynner

Problemer knyttet til opplevelsen av landingssiden er ikke det samme som brudd på retningslinjene. Hvis nettstedet ditt ikke samsvarer med retningslinjene for Google Ads, vurderes ikke opplevelsen av landingssiden din i det hele tatt, og annonsene dine kjøres heller ikke.

Veiledning

Du kan forbedre opplevelsen av landingssiden ved å gjøre følgende:

 1. tilby relevant, nyttig og originalt innhold
  • sørg for at landingssiden er relevant for annonseteksten og søkeordet

   • vær spesifikk når brukeren ser etter noe spesielt: Hvis noen klikker på en annonse for en sportsbil, bør de ikke ende opp på en generell side med alle slags bilmodeller og -merker
   • vær mer generell når brukeren ønsker alternativer: Hvis noen vil sammenligne digitalkameraer, ønsker de sannsynligvis ikke å bli sendt til en side for en spesifikk modell
  • tilby nyttig informasjon på landingssiden om det du annonserer for
  • tilby nyttige funksjoner eller innhold som er unikt for nettstedet ditt
 2. vær åpen og skap tillit på nettstedet ditt
  • del informasjon om bedriften åpent, og definer tydelig hva virksomheten går ut på
  • forklar / fortell om produktene eller tjenestene dine før du ber besøkende om å fylle ut skjemaer
  • gjør det enkelt for besøkende å finne kontaktinformasjonen din
  • hvis du ber om personopplysninger fra kundene, må du gjøre det klart hvorfor du ber om dem, og hva du kommer til å gjøre med dem
  • skill sponsede linker, for eksempel annonser, fra resten av innholdet på nettstedet
 3. gjør det enkelt å navigere både på mobilenheter og datamaskiner
  • sørg for at siden er godt organisert og utformet på en måte som gjør at folk slipper å lete etter informasjon
  • sørg for at produktet som omtales i annonsen din, kan bestilles raskt og enkelt
  • ikke irriter kundene med forgrunnsvinduer eller andre funksjoner som forstyrrer navigeringen på nettstedet ditt
  • hjelp kundene slik at de raskt finner det de er ute etter, ved å prioritere innholdet på den synlige delen av nettsiden
 4. reduser innlastingstiden for landingssiden din
  • sørg for at landingssiden lastes inn raskt når noen klikker på annonsen din, uavhengig av om de bruker en datamaskin eller mobilenhet
  • vurder å gjøre om landingssiden din til en Accelerated Mobile Page (AMP)
 5. sørg for at nettstedet ditt er raskt nok

Slik sjekker du opplevelsen av landingssiden

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Søkeord i sidemenyen.
 3. Gå til Status-kolonnen, og hold markøren over (eller trykk på) statusen til et søkeord for å finne ut mer om resultatene til det aktuelle søkeordet.

Hva skjer når jeg har gjort forbedringer på siden?

Landingssider og nettsteder gjennomgås og evalueres regelmessig av Google Ads-systemet. Hvis du gjør vesentlige endringer for å oppnå en bedre opplevelse av landingssiden, kan det føre til høyere annonsekvalitet (og annonserangering) over tid. Du merker kanskje ingenting til å begynne med, men i løpet av noen dager eller uker kan det hende du oppnår resultater.

Mobil

Google Ads-systemet besøker også landingssiden din for å vurdere mobilnettstedet ditt (slik det vises på mobilenheter med fullverdige nettlesere, f.eks. Android-enheter og iPhone).

Hvis du har en separat, mobiloptimalisert versjon av nettstedet ditt, anbefaler vi at du konfigurerer tjeneren din for å vise det mobiloptimaliserte nettstedet hvis Google Ads-brukeragenten for mobil oppdages når nettstedet gjennomsøkes. Vi bruker for øyeblikket to overskrifter for HTTP-brukeragenten for å identifisere mobilbesøk i Google Ads:

 • Android: Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G920A) AppleWebKit (KHTML som f.eks. Gecko) Chrome Mobile Safari (kompatibelt; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)
 • iPhone: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 som f.eks. Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML som f.eks. Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1 (kompatibelt; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)

Google Ads-systemet vurderer som standard annonserte landingssider for å evaluere opplevelsen av landingssiden. Hvis du ikke ønsker at enkelte av landingssidene dine skal bli evaluert, kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å forhindre at disse sidene blir gjennomgått av Google Ads-systemet.

Tips: Evaluer landingssidene dine med Landingssider-siden

Landingssider-siden inneholder to beregninger du kan bruke til å identifisere hvilke landingssider som kan gi en bedre opplevelse på mobilenheter:

 • Klikkfrekvens for mobilvennlige sider: Denne vurderingen viser hvor mobilvennlige sidene dine er, basert på Googles test for mobilvennlighet.
 • Klikkfrekvens for gyldige AMP-sider: Hvis sidene dine er AMP-sider, angir denne vurderingen hvor ofte sidene dine lastes inn som gyldige AMP-sider når folk klikker på annonsene dine. Denne vurderingen er basert på valideringstesten for AMP-sider.

Finn ut hvordan du kan evaluere landingssider.

Mer informasjon

Sånn kan du unngå at landingssidene dine evalueres

Viktig: Hvis du blokkerer evalueringen av nettsidene dine, om så bare for én nettside, kan dette få alvorlige følger:

 • Annonser vises ikke: Du kan få en betydelig lavere annonserangering, ettersom vi ikke har like mye informasjon for å fastslå opplevelsen av landingssiden og hvor relevant den er. Det kan hende at annonsene dine blir vist langt sjeldnere (eller aldri), og det kan hende du må øke de høyeste budene for kostnad per klikk. Selv med høyere bud er det imidlertid usannsynlig at annonsene dine blir vist særlig ofte. Det kan også hende at de ikke blir vist i det hele tatt.
 • Annonsene godkjennes ikke: Hvis du begrenser tilgangen til den endelige nettadressen for annonsens landingsside, kan det hende at annonsene dine ikke lenger er godkjent i henhold til retningslinjene våre. Da blir de ikke vist i det hele tatt. Les gjennom Googles retningslinjer for nettredaktører. Kontrollér også at sidene dine fortsatt kan gjennomsøkes, så annonsekvaliteten kan kontrolleres.

Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke begrenser systemets automatiske evaluering av landingssidene dine. Du har imidlertid mulighet til å redigere robots.txt-filen på nettstedet ditt, slik du ser nedenfor, hvis du ønsker å unngå evaluering.

 • Du kan blokkere all AdsBot-gjennomsøking ved å blokkere for «AdsBot-Google».
 • Hvis du vil forhindre at Google Ads kan gjennomsøke hele nettstedet ditt, må du legge til følgende i robots.txt-filen:

  User-agent: AdsBot-Google
  Disallow: /

 • Hvis du vil forhindre at Google Ads kan gjennomsøke mobilnettstedet ditt, må du legge til følgende i robots.txt-filen:

  User-agent: AdsBot-Google-Mobile
  Disallow: /

  Visse deler av nettstedet ditt fungerer kanskje ikke som aktive landingssider for annonsene dine, og du har kanskje en grunn til å hindre tilgangen for Google Ads-systemet. For å hindre Google Ads-systemet i å gå til visse deler av nettstedet ditt (f.eks. inn i katalogen «/shopping_cart/») må du legge til følgende i robots.txt-filen:

  User-agent: AdsBot-Google
  Disallow: /shopping_cart/

  Husk at nettadressene som ikke gjelder mobil, fortsatt gjennomsøkes.

Disse instruksjonene gjelder bare AdsBot. Det finnes andre roboter eid av Google som brukes for å gjennomgå nettsteder (f.eks. googlebot). Generelle unntak og jokertegn (f.eks. User-agent: *) i robots.txt-filer ignoreres av systemet for å unngå lavere annonserangering og økt CPC for annonsører som ikke begrenser Google Ads-besøk på sidene sine.

Slik påvirker brudd på retningslinjene opplevelsen av landingssiden

Statusen «Under gjennomsnittet» for opplevelsen av landingssiden er ikke det samme som et brudd på retningslinjene.

Hvis en landingsside ikke overholder retningslinjene for annonsering, får alle tilknyttede annonser statusen «Ikke godkjent», og de utestenges fra auksjonen. Hvis en annonse ikke godkjennes fordi landingssiden bryter med retningslinjene, vises statusen «Ikke relevant» for opplevelsen av landingssiden.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt