Vysvětlení dojmu ze vstupní stránky

Dojem ze vstupní stránky je v Google Ads měřítkem toho, zda uživatelé najdou po kliknutí na reklamu na vašem webu, co hledali. Vstupní stránka je adresa URL, kterou lidé po kliknutí na reklamu navštíví. Její analýzu a hodnocení provádí v Google Ads jak živí lidé, tak automatické systémy. Dojem, kterým zapůsobí, ovlivní nejen hodnocení reklamy, ale i CPC a pozici reklamy v aukci. Pokud vaše reklamy směřují na weby, které nenabízí dobrý uživatelský dojem, nebudou se nejspíš zobrazovat tak často (nebo vůbec).

Tento článek vysvětluje, jak můžete dojem ze vstupní stránky zlepšit. Konkrétní pokyny k optimalizaci webových stránek pro mobily najdete v článcích věnovaných principům návrhu mobilních stránekvytvoření účinného mobilního webu.

Než začnete

Dojem ze vstupní stránky je něco jiného než dodržování zásad. Pokud váš web porušuje zásady služby Google Ads, žádné hodnocení dojmu ze vstupní stránky nezískáte a vaše reklamy se zobrazovat nebudou.

Pokyny

Dojem ze vstupní stránky můžete zlepšit provedením některých (nebo všech) z těchto kroků:

 1. Nabízejte relevantní, užitečný a originální obsah
  • Zkontrolujte, zda vstupní stránka přímo souvisí s textem reklamy a klíčovým slovem.

   • Pokud chce uživatel konkrétní věc, buďte také konkrétní: Když někdo klikne na reklamu na sportovní vozy, neměl by skončit na obecné stránce věnované všem modelům a provedením.
   • Pokud uživatel požaduje možnosti, nabídněte mu je: Když si někdo chce porovnat digitální fotoaparáty, pravděpodobně nechce navštívit stránku věnovanou konkrétnímu modelu.
  • Uveďte na vstupní stránce užitečné informace o tom, co inzerujete.
  • Snažte se nabídnout užitečné funkce nebo obsah, se kterým se uživatel na jiných webech nesetká.
 2. Dbejte na transparentnost a posilujte důvěryhodnost svého webu
  • Otevřeně poskytujte informace o své firmě a jasně uvádějte, čím se zabývá.
  • Podstatu svých produktů a služeb vysvětlete návštěvníkům dříve, než je požádáte o vyplnění formulářů.
  • Usnadněte návštěvníkům vyhledání kontaktních údajů.
  • Žádáte-li zákazníky o jejich osobní údaje, vysvětlete jim, k čemu tyto údaje potřebujete a jak s nimi budete nakládat.
  • Odlišujte sponzorované odkazy, jako jsou reklamy, od ostatního obsahu svých webových stránek.
 3. Usnadněte navigaci na mobilním zařízení i na počítači
  • Rozvržení a obsah stránek dobře uspořádejte, aby lidé nemuseli informace dlouho hledat.
  • Umožněte uživatelům rychlou a snadnou objednávku produktu zmíněného v reklamě.
  • Neobtěžujte zákazníky vyskakovacími okny nebo jinými funkcemi, které narušují procházení webu.
  • Usnadněte zákazníkům hledání vhodným seřazením viditelného obsahu nad okrajem stránky.
 4. Zrychlete načítání vstupní stránky
  • Postarejte se o to, aby se po kliknutí na reklamu vstupní stránka rychle načítala na počítačích i mobilních zařízeních.
  • Zvažte, zda vstupní stránku nepřevést na stránku AMP (Accelerated Mobile Page).
 5. Zrychlete web

Kontrola dojmu ze vstupní stránky

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek klikněte na Klíčová slova.
 3. Výkon určitého klíčového slova zjistíte tak, že umístíte ukazatel nad údaj, který je u něj uveden ve sloupci Stav, případně na něj kliknete.

Co se stane, až provedu zlepšení?

Systém Google Ads pravidelně navštěvuje a hodnotí vstupní stránky a weby. Pokud provedete významné změny, které zlepší dojem ze vstupní stránky, můžete si časem zvýšit skóre kvality (a také hodnocení reklamy). Účinek těchto změn nemusí být viditelný okamžitě, ale v řádu několika dnů či týdnů může být znatelný.

Mobilní zařízení

Systém Google Ads navštíví vstupní stránku také proto, aby ohodnotil mobilní web (v podobě, v jaké se zobrazí v telefonech iPhone, Android a dalších mobilních zařízeních s plnohodnotným prohlížečem).

Pokud máte jasně odlišenou verzi webových stránek optimalizovanou pro mobilní zařízení, doporučujeme nakonfigurovat server tak, aby při rozpoznání přístupu prováděného mobilním robotem Google Ads (dle hodnoty proměnné User-Agent) zobrazil verzi webových stránek optimalizovanou pro mobilní zařízení. V současné době k identifikaci mobilních přístupů z Google Ads používáme dvě hlavičky protokolu HTTP User-Agent:

 • Android: Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G920A) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Chrome Mobile Safari (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)
 • iPhone: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1 (compatible; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)

Systém Google Ads v rámci výchozího nastavení kontroluje inzerované vstupní stránky, aby zhodnotil dojem, kterým působí. Pokud si kontrolu některých vstupních stránek nepřejete, můžete systému Google Ads omezit přístup. Postup je uveden níže.

Tip: Zjistěte na stránce Vstupní stránky, jak si vaše vstupní stránky vedou

Na stránce Vstupní stránky najdete dvě metriky. Ty vám napoví, které stránky by si zasloužily optimalizaci pro mobilní zařízení:

 • Míra prokliku optimalizovaná pro mobily: Toto hodnocení (na základě testu použitelnosti v mobilech společnosti Google) udává míru optimalizace vašich stránek pro mobilní zařízení.
 • Platná míra prokliku AMP: Z této metriky se dozvíte, jak často se vaše stránky po kliknutí na reklamu načítají jako platné stránky AMP (pokud stránky AMP používáte). Toto hodnocení vychází z testu validátoru AMP.

Přečtěte si další informace o hodnocení vstupních stránek.

Další informace

Vyloučení vstupních stránek z kontroly

Důležité: Blokování kontroly vašich webových stránek může mít vážné důsledky:

 • Nebudou se zobrazovat reklamy: Může dojít k výraznému poklesu hodnocení reklam, protože nebudeme mít dost údajů, abychom mohli určit dojem z vaší vstupní stránky a její relevanci. Vaše reklamy se mohou zobrazovat méně (nebo vůbec) a může být nutné, abyste značně zvýšili svou maximální cenu za proklik. I s vyššími nabídkami je ale nepravděpodobné, že by se vaše reklamy zobrazovaly příliš často, a nemusí se zobrazovat vůbec.
 • Reklamy budou zamítnuty: Pokud omezíte přístup k cílové URL vstupní stránky vašich reklam, v souladu s našimi zásadami může dojít k zamítnutí vašich reklam, které se pak nebudou zobrazovat vůbec. Řiďte se pokyny společnosti Google pro webmastery, aby stránky bylo možné procházet a kvalitu reklam hodnotit.

Soubor robots.txt můžete na svém webu upravit tak, aby ke kontrole nedocházelo (postup najdete níže). Důrazně však doporučujeme, abyste našemu systému v automatické kontrole vstupních stránek nebránili.

 • Chcete-li úplně zablokovat prohledávač AdsBot, zakažte „AdsBot-Google“.
 • Chcete-li zabránit systému Google Ads v přístupu k celému webu, přidejte do souboru robots.txt tyto řetězce:

  User-agent: AdsBot-Google
  Disallow: /

 • Chcete-li zabránit systému Google Ads v přístupu k mobilnímu webu, přidejte do souboru robots.txt tyto řetězce:

  User-agent: AdsBot-Google-Mobile
  Disallow: /

  Některé části webu nemusí fungovat jako aktivní vstupní stránky reklam, takže omezení přístupu systému Google Ads může být opodstatněné. Chcete-li zabránit systému Google Ads v přístupu k určitým částem webu (například do adresáře nákupního košíku nazvaného „/shopping_cart/“), přidejte do souboru robots.txt tyto řetězce:

  User-agent: AdsBot-Google
  Disallow: /shopping_cart/

  Nezapomínejte, že nemobilní adresy URL budou stále přístupné.

Tyto pokyny se týkají pouze robota AdsBot. Existují i další robotické systémy Google, které kontrolují webové stránky (například googlebot). Abychom zabránili snížení hodnocení reklamy a zvýšení CPC pro inzerenty, kteří systému Google Ads v přístupu na jejich webové stránky nebrání, systém v souborech robots.txt ignoruje plošná vyloučení a zástupné znaky (například User-agent: *).

Dopad porušení zásad na dojem ze vstupní stránky

„Podprůměrný“ dojem ze vstupní stránky je něco jiného než porušení zásad.

Pokud vstupní stránka porušuje zásady inzerce, budou veškeré související reklamy zamítnuty a nebudou se účastnit aukcí. Je-li reklama zamítnuta z důvodu porušení zásad na vstupní stránce, zobrazí se místo stavu dojmu ze vstupní stránky poznámka Nelze použít.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory