Spresnenie geografického zacielenia

Geografické zacielenie v službe Google Ads vám umožňuje vybrať geografické oblasti, v ktorých sa môžu zobrazovať vaše reklamy. Môžete ho však použiť aj ako nástroj na optimalizáciu, ktorý vám pomôže zvýšiť návratnosť investícií.

Na základe poznania výkonnosti podľa oblasti potom môžete venovať viac úsilia a vyhradiť väčší rozpočet na online reklamu v oblastiach, v ktorých je vaša firma najúspešnejšia.

Nižšie sme zhrnuli niekoľko praktických tipov, ktoré vám pomôžu spresniť vaše geografické zacielenie.

Poznámka: Kampane s reklamami na hotely možno zacieliť a vylúčiť iba podľa krajiny alebo územia.

Pozrite si výkonnosť podľa oblasti

Na základe svojich údajov o geografickej výkonnosti sa môžete uistiť, že vaše reklamy sa zobrazujú v konkrétnych oblastiach, a porovnávať výkonnosť svojich reklám v rôznych oblastiach. Na základe týchto informácií môžete identifikovať oblasti, na ktoré sa budete chcieť zamerať. Okrem toho si v tomto zozname pozrite tipy na zvýšenie účinnosti reklám v jednotlivých oblastiach.

Príklad

Máte kampaň so zacielením na celé Japonsko, no vaša firma sídli v inej krajine. Zobrazením údajov o geografickej výkonnosti sa môžete presvedčiť, že vaše reklamy získavajú zobrazenia v jednotlivých mestách v Japonsku. Okrem toho zistíte, že vaše reklamy majú lepšiu výkonnosť v mestách Tokio a Kjóto. Preto navrhnete novú reklamnú stratégiu so zacielením na tieto oblasti.

Zvýšte alebo znížte rozpočet pre konkrétne oblasti

Ak vaša kampaň dosahuje vyššiu výkonnosť v určitých oblastiach, môžete prevádzkovať samostatné kampane, ktoré budú zacielené iba na úspešnejšie oblasti. Takto môžete zvýšiť cenové ponuky pre kľúčové slová a rozpočty na maximalizovanie počtu zobrazení reklamy v mestách s vysokou výkonnosťou. Rovnako zvážte vytvorenie samostatnej kampane, ktorá bude zacielená na oblasti mimo miest s najvyššou výkonnosťou. Môžete pritom použiť rovnaké kľúčové slová ako v ostatných kampaniach, ale nastaviť pre ne nižšie cenové ponuky.

Príklad

Reklamnú kampaň zameranú na potápačské potreby zacieľujete na celé Slovensko, ale tieto potreby predávate zväčša zákazníkom v Bratislavskom kraji. Vytvoríte samostatnú kampaň so zacielením len na Bratislavu, aby ste mohli jednoducho vidieť výkonnosť svojej kampane v tejto oblasti, a podľa toho potom upraviť svoj rozpočet.

Napíšte reklamný text s vyšším účinkom na určité geografické oblasti

Zdôraznite jedinečné zámery svojho podnikania, ako sú napríklad určité produkty alebo služby, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou zaujímajú zákazníkov v týchto oblastiach. Môžete tiež ponúknuť propagačné akcie dostupné iba v týchto oblastiach.

Príklad

Zistili ste, že vaša predajňa odevov online predáva väčšinu červených rukavíc v Žilinskom kraji. Na oslovenie zákazníkov v Žilinskom kraji vytvoríte reklamu zacielenú na zákazníkov v tomto kraji, ktorá propaguje vaše červené rukavice.

Používajte vstupné stránky špecifické pre určitú polohu

Ak máte na svojej webovej lokalite rôzne vstupné stránky pre jednotlivé regióny, v ktorých ponúkate svoje služby, presmerujte zákazníkov na vstupnú stránku, ktorá je najviac relevantná vzhľadom na geografickú oblasť, v ktorej sa nachádzajú. Zákazníci tak nebudú musieť tráviť čas hľadaním informácií, ktoré ich zaujímajú.

Príklad

Prevádzkujete realitnú kanceláriu a na vašich webových stránkach sa nachádzajú záznamy bytov na predaj z celého Bratislavského kraja. Ak zákazník vyhľadáva byty v Senci, môžete ho presmerovať na svoju vstupnú stránku s bytmi v Senci, a nie na stránku s bytmi v Pezinku.

Použite rozšírenia umiestnenia a upozornite na adresu svojej firmy

Ak je dôležité, aby vaši zákazníci vedeli, kde sídli vaša firma, môže byť pre vás užitočné pridať do svojich reklám rozšírenia umiestnenia. Rozšírenia o adresu pripájajú k vášmu reklamnému textu adresu a telefónne číslo vašej firmy.

Ak sú všetky firmy vo vašich rozšíreniach umiestnenia na Slovensku, môžete zacieliť na okruh v blízkosti svojich rozšírení umiestnenia, vďaka čomu sa reklamy zobrazia používateľom nachádzajúcim sa blízko vašej firmy. Pomocou násobiteľov cenovej ponuky môžete okrem toho nastaviť pre tieto oblasti odlišné cenové ponuky.

Príklad

Povedzme, že vlastníte opravovňu bicyklov v centre Prešova. Vďaka rozšíreniam o adresu sa zákazníkovi v blízkosti vašej firmy, ktorý vyhľadáva opravovne bicyklov, môže zobraziť vaša reklama spolu s úplnou adresou a telefónnym číslom, a tak k vám môže prísť s defektom.

Vylúčte regióny s nízkou výkonnosťou

Ak v určitých regiónoch pravidelne získavate kliknutia s nízkym konverzným pomerom alebo ak získavate kliknutia z regiónov, v ktorých nechcete zobrazovať reklamy, zvážte vylúčenie týchto regiónov zo svojho zacielenia.

Príklad

Ak zacieľujete na celé Slovensko, ale zistíte, že kliknutia z Nitrianskeho kraja neprinášajú vašej firme veľa konverzií, môžete Nitriansky kraj vylúčiť, aby ste zabránili zobrazovaniu reklám v tomto regióne.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory