สร้าง บันทึก และตั้งเวลารายงานจากตารางสถิติ

คุณดูข้อมูลประสิทธิภาพเฉพาะที่สนใจได้โดยการปรับแต่งตารางสถิติของบัญชี Google Ads โดยใช้คอลัมน์ กลุ่ม และตัวกรอง หลังจากได้ตารางตามต้องการแล้ว ก็ดาวน์โหลดเป็นรายงานรูปแบบต่างๆ ได้และบันทึก รายงานที่บันทึกไว้จะแสดงต่อทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณ คุณเลือกดูรายงานทั้งหมด หรือดูเฉพาะรายงานที่คุณสร้างเท่านั้นก็ได้ และยังตั้งค่ารายงานให้ทำงานในช่วงเวลาเฉพาะ และตั้งเวลาให้ส่งอีเมลถึงคุณหรือผู้อื่นที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณได้

คุณดูและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพได้จาก 2 แห่ง ได้แก่ ในตารางสถิติ และในเครื่องมือแก้ไขรายงาน

บทความนี้อธิบายวิธีจัดการข้อมูลในตารางสถิติ โดยคุณจะได้เรียนรู้วิธีต่อไปนี้

 • ปรับแต่งตารางสถิติโดยใช้คอลัมน์ กลุ่ม และตัวกรองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการดูอย่างรวดเร็ว
 • สร้างรายงานแบบจัดทำครั้งเดียวหรือต่อเนื่องจากข้อมูลในตารางสถิติซึ่งคุณดาวน์โหลด ตั้งเวลา และแชร์กับผู้อื่นได้

วิธีการ

วิธีปรับแต่งตารางสถิติ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ในเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย ให้คลิกที่หน้าเว็บที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดู
 3. ตรวจสอบว่าตารางมีช่วงวันที่ คอลัมน์ ตัวกรอง และกลุ่มที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน กลุ่มที่คุณใช้กับข้อมูลในตารางจะแสดงในรายงานเป็นแถวๆโปรดอ่านบทความนี้เพื่อดูขั้นตอนโดยละเอียดในการปรับแต่งตาราง

วิธีดาวน์โหลดตารางเป็นรายงาน

 1. ไปที่หน้าที่มีตารางสถิติที่คุณต้องการดาวน์โหลด
 2. คลิกไอคอนดาวน์โหลด download icon ที่มุมขวาบนเหนือตาราง
 3. คลิกดาวน์โหลด แล้วเลือกรูปแบบของรายงาน รูปแบบที่ใช้ได้คือ Excel CSV, TSV, PDF, XLSX, XML และ Google ชีต

วิธีตั้งเวลาส่งอีเมลรายงานและบันทึกตารางเป็นรายงาน

คุณตั้งให้ Google Ads ส่งอีเมลตารางสถิติเป็นรายงานถึงคุณและผู้อื่นที่มีระดับการเข้าถึงโดยตรงเพื่อดูรายงานได้ หากปรับแต่งตารางสถิติไว้ คุณจะบันทึกสำเนาของตารางเพื่อนำมาตรวจทานและแก้ไขในเครื่องมือแก้ไขรายงานในภายหลังได้ด้วย

 1. ไปที่หน้าที่มีตารางสถิติที่คุณต้องการแชร์
 2. คลิกไอคอนดาวน์โหลด download icon ที่มุมขวาบนเหนือตาราง
 3. คลิกตั้งเวลา
 4. เลือกความถี่ (เช่น รายวัน รายสัปดาห์) ที่จะส่งรายงาน และเลือกรูปแบบที่จะส่ง (เช่น CSV และ PDF)
 5. ทำการตั้งค่าที่ไม่บังคับอื่นๆ ของรายงานจนเสร็จ
 6. หากต้องการบันทึกสำเนาของตารางที่คุณนำมาแก้ไขได้ในเครื่องมือแก้ไขรายงาน ให้คลิกบันทึกรายงานนี้ แล้วป้อนชื่อ
  ระบบจะนำรายงานที่บันทึกไว้ซึ่งคุณไม่ได้เข้าถึงนานกว่า 18 เดือนออกจากบัญชีโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณเข้าถึงรายงานได้โดยการเปิดหรือดาวน์โหลดรายงาน หรือโดยการเปิดแดชบอร์ดที่มีรายงาน
 7. คลิกตั้งเวลา

เคล็ดลับ: ตรวจทานและแก้ไขรายงานที่มีอยู่ในหน้ารายงาน

คุณจะตรวจทาน แก้ไข ลบ หรือเพิ่มรายงานใหม่ได้ในหน้ารายงาน เช่น หากต้องการตรวจสอบความถี่ของรายงานหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับ หน้ารายงานจะเป็นที่ไว้สำหรับค้นหารายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับรายงานที่มีอยู่เรียนรู้วิธีจัดการรายงานจากหน้ารายงาน

รายงานจะทำงานเมื่อใด

รายงานสำหรับบัญชีบุคคลธรรมดาจะเริ่มทำงานเวลา 1.00 น. ตามเขตเวลาที่ระบุไว้ ส่วนรายงานสำหรับบัญชีดูแลจัดการจะเริ่มทำงานเวลา 5.00 น. ตามเขตเวลาที่คุณระบุไว้ รายงานสำหรับบัญชีที่ไม่มีเขตเวลาที่ระบุไว้จะเริ่มทำงานเวลา 1.00 น. ตามเวลาแปซิฟิกสำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา และเวลา 5.00 น. ตามเวลาแปซิฟิกสำหรับบัญชีดูแลจัดการ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว