Vytváranie, ukladanie a plánovanie prehľadov zo štatistických tabuliek

Konkrétne údaje výkonnosti, ktoré vás zaujímajú, nájdete prispôsobením štatistických tabuliek v účte Google Ads pomocou stĺpcov, segmentov a filtrov. Keď bude tabuľka vyzerať presne podľa vašich predstáv, môžete si ju stiahnuť vo forme prehľadu v rôznych formátoch a uložiť. Vaše uložené prehľady sú viditeľné pre každého, kto má prístup k vášmu účtu. Môžete si vybrať, či sa majú zobrazovať všetky prehľady alebo iba tie, ktoré ste vytvorili. Okrem toho môžete nastaviť spúšťanie prehľadu v určitých intervaloch a naplánovať, aby sa odosielal v správe vám alebo iným ľuďom, ktorí majú prístup k vášmu účtu.

Údaje výkonnosti môžete zobraziť a analyzovať na dvoch miestach: v štatistických tabuľkách a v editore prehľadov.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako spravovať údaje v štatistických tabuľkách. Dozviete sa, ako:

 • prispôsobiť štatistické tabuľky pomocou stĺpcov, segmentov a filtrov, čím okamžite získate potrebné údaje;
 • vytvoriť jednorazové alebo opakujúce sa prehľady z údajov vo vašich štatistických tabuľkách, ktoré môžete stiahnuť, naplánovať a zdieľať s ostatnými.

Pokyny

Prispôsobenie štatistickej tabuľky

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na stránku s údajmi, ktoré chcete zobraziť.
 3. Skontrolujte, či tabuľka obsahuje rozsah dátumov, stĺpce, filtre a segmenty, ktoré chcete zahrnúť do prehľadu. Segmenty použité na údaje v tabuľke sa v prehľade zobrazia ako riadky.Podrobné kroky týkajúce sa prispôsobenia tabuľky nájdete v tomto článku.

Stiahnutie tabuľky vo forme prehľadu

 1. Prejdite na stránku, kde sa nachádza štatistická tabuľka, ktorú chcete stiahnuť.
 2. Kliknite na ikonu sťahovania A picture of the download icon for Google Ads and Merchant Center v pravom hornom rohu nad tabuľkou.
 3. Kliknite na Stiahnuť a vyberte formát prehľadu. Dostupnými formátmi sú Excel CSV, TSV, PDF, XLSX, XML a Tabuľky Google.

Plánovanie odosielania e‑mailov s prehľadmi a uloženie tabuľky vo forme prehľadu

Google Ads môže štatistickú tabuľku odoslať e‑mailom vo forme prehľadu vám aj ostatným, ktorí majú úroveň priameho prístupu na zobrazenie vašich prehľadov. Kópiu prispôsobenej štatistickej tabuľky môžete tiež uložiť a neskôr ju skontrolovať a upraviť v editore prehľadov.

 1. Prejdite na stránku obsahujúcu štatistickú tabuľku, ktorú chcete zdieľať.
 2. Kliknite na ikonu sťahovania A picture of the download icon for Google Ads and Merchant Center v pravom hornom rohu nad tabuľkou.
 3. Kliknite na Časový rozvrh.
 4. Vyberte frekvenciu odosielania (napríklad po dňoch alebo týždňoch) a formát prehľadov (napríklad CSV alebo PDF).
 5. Vyplňte ďalšie nepovinné nastavenia prehľadu.
 6. Ak chcete uložiť kópiu tabuľky, ktorú môžete upraviť v editore prehľadov, kliknite na Uložiť tento prehľad a zadajte názov.
  Uložené prehľady, ktoré ste neotvorili vyše 18 mesiacov, budú z vášho účtu automaticky odstránené. K prehľadu môžete pristúpiť jeho otvorením alebo stiahnutím, prípadne otvorením informačného panela, ktorý obsahuje prehľad.
 7. Kliknite na tlačidlo Naplánovať.

Tip: Skontrolujte a upravte existujúce prehľady na stránke Prehľady

Stránka Prehľady je miesto, na ktorom môžete kontrolovať, upravovať, odstraňovať alebo pridávať nové prehľady. Ak napríklad potrebujete skontrolovať frekvenciu prehľadu alebo zmeniť jeho príjemcov, na stránke Prehľady nájdete všetky podrobnosti o existujúcich prehľadoch.Ako spravovať prehľady na stránke Prehľady

Čas spustenia prehľadov

Prehľady individuálnych účtov sa spúšťajú o 1:00 podľa nastaveného časového pásma. Prehľady účtov správcu sa spúšťajú o 5:00 podľa nastaveného časového pásma. Prehľady účtov bez nastaveného časového pásma sa v prípade individuálnych účtov spúšťajú o 1:00 tichomorského času a v prípade účtov správcu o 5:00 tichomorského času.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false