Vyhodnotenie výkonnosti reklamy vo Vyhľadávacej sieti

Vytvorili ste reklamu a teraz je v prevádzke. Ďalším krokom je zistiť, aká je jej výkonnosť. Na začiatok je užitočné sledovať štatistické údaje, ako sú kliknutia a zobrazenia. Rovnako dôležité je zamyslieť sa, čo chcete kampaňou docieliť, aby ste sa mohli zamerať na štatistiky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele.

Ak ešte len začínate so sledovaním výkonnosti, začnite kliknutím na položku Všetky kampane v navigačnej ponuke v ľavej časti účtu Google Ads. Kliknutím na možnosť Reklamy a rozšírenia alebo Kľúčové slová v ponuke stránok naľavo si zobrazíte štatistické tabuľky, ktoré poskytujú úplné a prispôsobiteľné zobrazenie všetkých vašich údajov. Môžete si tu pozrieť jednoduché prehľady alebo sa zamerať na podrobnejšie štatistiky úspešnosti kampaní.

Editor prehľadov

Editor prehľadov je analytický nástroj, ktorý umožňuje pracovať s dátami prostredníctvom multidimenzionálnych tabuliek a grafov.

 • Jednoduché rozhranie s podporou presúvania umožňuje rýchlo vytvárať multidimenzionálne tabuľky a grafy a pracovať s nimi, vďaka čomu si nemusíte sťahovať dáta na podrobnejšiu analýzu. 
 • Analýza viacerých segmentov umožňuje podrobnejšie členiť a deliť dáta v tabuľkách a grafoch.
 • Vlastné grafy umožňujú vizualizovať vzory a trendy v dátach.
 • Rozšírené filtrovanie a zoraďovanie umožňuje filtrovať podľa segmentovaných metrík (napr. kliknutia na mobilných zariadeniach) a zoraďovať podľa viacerých stĺpcov.

Zistite, ako preskúmať údaje pomocou editora prehľadov.

Kliknutia, zobrazenia a miera prekliknutí

Odporúčame vám monitorovať kliknutia a zobrazenia vašich reklám a kľúčových slov, aby ste získali prehľadné dáta sledovania týkajúce sa vašich reklám zobrazovaných vo Vyhľadávacej sieti. Tieto štatistické údaje nájdete v stĺpcoch štatistickej tabuľky v účte. Ak sa nezobrazujú, kliknite na ikonu Stĺpce Stĺpce, vyberte možnosť Upraviť stĺpce a vyberte stĺpce, ktoré chcete povoliť.

V súvislosti s reklamami a kľúčovými slovami je takisto vhodné pamätať na tieto informácie:

Výkonnosť reklamy
 • Stav: Stĺpec úplne vľavo v štatistickej tabuľke na stránke Reklamy a rozšírenia obsahuje symboly, ktoré znázorňujú, či sú vaše reklamy, reklamné skupiny alebo kampane spustené alebo pozastavené.
 • Relevancia reklám: Na stránke Kľúčové slová pridajte stĺpec Relevancia reklám. Zobrazí sa stav kľúčového slova, ktorý vyjadruje, do akej miery vaše kľúčové slovo súvisí s vašimi reklamami. Ak je relevancia nižšia ako priemer, môže to znamenať, že by bolo vhodné aktualizovať reklamný text, aby viac súvisel s vašimi kľúčovými slovami. Prípadne by ste mohli rozdeliť reklamnú skupinu do viacerých reklamných skupín, v ktorých môžu reklamy viac súvisieť s vašimi kľúčovými slovami.

Na dosiahnutie celkovo dobrej výkonnosti reklám nevenujte príliš veľa času podrobnému analyzovaniu reklám. Postupujte skôr podľa týchto osvedčených postupov:

 • nastavte striedanie reklám na možnosť Optimalizovať,
 • majte v reklamných skupinách aspoň tri reklamy,
 • povoľte aspoň tri rozšírenia reklamy.
Výkonnosť kľúčového slova
 • Stav: Stĺpec úplne vľavo v štatistickej tabuľke na stránke Reklamy a rozšírenia obsahuje symboly, ktoré znázorňujú, či sú vaše reklamy, reklamné skupiny alebo kampane spustené alebo pozastavené.
 • Stav kľúčového slova: Stĺpec Stav v štatistickej tabuľke na stránke Kľúčové slová znázorňuje, či sa môže zobrazovať každé z vašich kľúčových slov. Umiestnite kurzor myši na stav kľúčového slova, ak chcete zobraziť súhrn stavu daného kľúčového slova. Prípadne kliknite na rozbaľovaciu ponuku Podrobnosti o kľúčových slovách a vyberte možnosť Diagnostikovať kľúčové slová, čím zobrazíte naraz viaceré stavy kľúčových slov.
 • Skóre kvality: Tento stĺpec umožňuje sledovať skóre kvality kľúčových slov.  V štatistických tabuľkách nových účtov ho predvolene nevidno, ale môžete si ho zobraziť kliknutím na možnosť Kľúčové slová v ponuke stránok naľavo, potom na ikonu Stĺpce Stĺpce a následným výberom možnosti Upraviť stĺpce v rozbaľovacej ponuke. Potom kliknite na možnosť Skóre kvality a začiarknite políčko vedľa možnosti Skóre kvality.
 • Hľadané výrazy: Na stránke Kľúčové slová môžete preskúmať skutočné hľadané výrazy, ktoré generovali návštevnosť vašich reklám. V hornej časti stránky kliknite na položku Hľadané výrazy a potom kliknite na položku Hľadané výrazy v zobrazenej rozbaľovacej ponuke. Tieto informácie môžete použiť na identifikáciu najúspešnejších kľúčových slov a hľadanie nových kľúčových slov na pridanie do účtu. Ak zistíte, že vašu reklamu spúšťajú irelevantné výrazy, môžete ich pridať ako vylučujúce kľúčové slová a zabrániť tomu, aby sa vaša reklama zobrazovala v prípade týchto výrazov.
Štatistiky sledovania podľa na cieľov kampane

Pri sledovaní štatistík v účte je vždy dôležité pamätať na ciele kampane. V závislosti od toho, čo chcete dosiahnuť, budú niektoré štatistické údaje pre vás významné a nápomocné, zatiaľ čo iné možno užitočné nebudú. Kliknutím na cieľ v zozname nižšie zobrazíte ďalšie návrhy v súvislosti s tým, čo môžete sledovať:

Sledovanie štatistických údajov mobilných reklám v zariadeniach vyššej kategórie

Ak si chcete pozrieť údaje vo svojej kampani segmentované podľa zariadení, kliknite na ikonu segmentovania Segment a vyberte možnosť Zariadenie. To vám umožní porovnávať štatistické údaje, ako sú kliknutia, zobrazenia alebo konverzie, v počítačoch a mobilných zariadeniach vyššej kategórie. Pomocou segmentácie dát môžete zistiť, ktoré kampane, reklamné skupiny, reklamy či kľúčové slová dosahujú najvyššiu výkonnosť v konkrétnom type zariadenia, najmä ak ide o kombinované kampane pre stolné počítače a mobilné zariadenia.

Tip

Môžete si zobraziť výkonnosť svojich vstupných stránok pre celý účet alebo pre konkrétne kampane a reklamné skupiny. Stačí kliknúť na ikonu prehľadov  v pravom hornom rohu a vybrať možnosť Preddefinované prehľady (predtým Dimenzie). Potom vyberte možnosť Základné a následne Cieľová webová adresa.  

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory