Thử nghiệm trang đích với Google Analytics

Khi đã thu hút mọi người vào trang web của mình bằng quảng cáo Google Ads tuyệt vời, bạn có thể muốn đảm bảo rằng họ dễ dàng tìm thấy thông tin hoặc sản phẩm đang tìm kiếm. Google Tối ưu hóa có thể giúp bạn thử nghiệm xem các trang khác nhau hoạt động hiệu quả đến mức nào trong việc hỗ trợ khách truy cập của bạn thực hiện một mục tiêu cụ thể - chẳng hạn như mua sản phẩm. Kết quả là điều này có thể giúp bạn tăng doanh thu và tận dụng tối đa mọi khách truy cập vào trang web của bạn.

Google Tối ưu hóa là gì?

Google Tối ưu hóa cho phép bạn thử nghiệm biến thể của các trang trên trang web của mình để xem điều này thay đổi hành vi của khách truy cập trang web đó như thế nào - giúp bạn có thể cải thiện các trang để tăng lượt chuyển đổi, đăng ký nhận bản tin hoặc bất cứ mục tiêu trực tuyến nào.

Những điều bạn có thể làm với Google Tối ưu hóa

Với Google Tối ưu hóa, bạn có thể:

  • So sánh hiệu quả hoạt động của các trang web khác nhau bằng cách sử dụng một mẫu khách truy cập ngẫu nhiên của bạn.
  • Chọn loại mục tiêu bạn muốn kiểm tra.
  • Chỉ rõ lưu lượng truy cập trang web của bạn nên tham gia vào trong thử nghiệm của bạn là bao nhiêu.

Ví dụ về cách sử dụng Google Tối ưu hóa để cải thiện doanh nghiệp của bạn

Giả sử bạn có một trang web mà tại đó bạn cung cấp các dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Bạn cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ bản, vệ sinh kỹ hoặc vệ sinh rất kỹ. Với tài khoản Google Ads, bạn quảng cáo dịch vụ vệ sinh rất kỹ của bạn vì đó là dịch vụ bạn sẽ kiếm được nhiều tiền nhất. Để tăng lợi tức đầu tư của bạn và lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn, bạn quan tâm tới việc thu hút nhiều người mua tùy chọn này.

Ngay từ bây giờ, những người nhấp vào quảng cáo Google Ads của bạn để có dịch vụ vệ sinh rất kỹ sẽ đến trang đích riêng có giải thích ba tùy chọn làm sạch của bạn. Vì đây là URL đích hoặc URL cuối cùng của quảng cáo của bạn nên là trang đầu tiên bạn muốn sử dụng để thử nghiệm. Đối với Google Tối ưu hóa của mình, bạn tạo một số phiên bản mới của trang web này - một phiên bản có chữ màu đỏ lớn bán dịch vụ vệ sinh rất kỹ, một phiên bản mà ở đó, bạn mở rộng lợi ích của việc vệ sinh rất kỹ và một phiên bản bạn đặt một biểu tượng bên cạnh liên kết để mua dịch vụ vệ sinh rất kỹ.

Khi bạn đã thiết lập và khởi chạy thử nghiệm của bạn, một mẫu ngẫu nhiên các khách truy cập của bạn chuyển đến URL đích hoặc URL cuối cùng đó sẽ nhìn thấy một trong bốn trang khác nhau bao gồm trang web ban đầu của bạn. Sau đó, chỉ cần chờ xem trang nào có phần trăm người mua dịch vụ vệ sinh rất kỹ cao nhất.

Khi đã tìm ra trang nào giúp bạn thực hiện mục tiêu kinh doanh tốt nhất, bạn có thể đặt trang đó hoạt động để tất cả khách truy cập trang web của bạn sẽ nhìn thấy trang đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố