Testa målsidor med Google Analytics

När du har väckt användarnas intresse för din webbplats med en snygg annons vill du troligen göra det enkelt för dem att hitta informationen eller produkten de söker. Med Google Optimize kan du testa hur effektiva olika sidor är när det gäller att få besökarna att göra något särskilt, till exempel köpa en produkt. Det kan i sin tur hjälpa dig att få högre intäkter och utnyttja alla affärsmöjligheter när besökarna kommer till din webbplats.

Vad är Google Optimize?

Med Google Optimize kan du testa varianter av sidorna på din webbplats och se hur det påverkar besökarnas beteende. På så sätt kan du förbättra dina sidor så att du får fler konverteringar, registreringar för nyhetsbrev eller vad du nu har för mål med din onlinenärvaro.

Vad du kan göra med Google Optimize

Med Google Optimize kan du

  • jämföra hur effektiva olika webbsidor är baserat på ett slumpmässigt urval av besökarna
  • välja vilken typ av mål du vill testa
  • ange hur stor del av trafiken till din webbplats som ska ingå i experimentet.

Exempel på hur du kan använda Google Optimize för att förbättra verksamheten

Anta att du har en webbplats där du säljer städtjänster. Du erbjuder enklare städning, fullständig städning av hela huset och noggrann städning av en mindre yta. Du använder ditt Google Ads-konto för att marknadsföra den noggranna städningen, eftersom det är den som ger mest pengar. Du vill att fler ska köpa det alternativet, eftersom det ger dig större avkastning på investeringen och högre vinst.

Personer som klickar på din annons om noggrann städning kommer till en särskild målsida med en beskrivning av de tre städalternativen. Eftersom detta är annonsens måladress eller slutliga webbadress är det den första sidan du vill testa. Du skapar flera nya varianter av webbsidan för Google Optimize: en med stor röd text där du berättar om den noggranna städningen, en där du beskriver fördelarna med den noggranna städningen och en där du visar en ikon bredvid länken till att köpa noggrann städning.

När du har skapat och aktiverat experimentet visas en av de fyra olika sidorna, inklusive originalsidan, för ett slumpmässigt urval av webbplatsbesökarna som besöker den målsidan eller slutliga webbadressen. Sedan är det bara att vänta tills du ser vilken sida som ger högst andel köp av den noggranna städningen.

När du vet vilken sida som mest effektivt hjälper dig att nå dina verksamhetsmål kan du visa den för alla dina webbplatsbesökare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt