Testowanie stron docelowych za pomoc Google Analytics

Kiedy już uda Ci się przyciągnąć użytkowników do witryny atrakcyjnymi reklamami, warto ułatwić im znalezienie informacji lub produktu, którego szukają. Google Optimize pozwala sprawdzić, jak skutecznie poszczególne strony umożliwiają realizację określonych celów (np. sprzedaż produktu). Możesz dzięki temu zwiększyć przychody i skorzystać na każdych odwiedzinach Twojej witryny.

Czym jest Google Optimize?

Google Optimize pozwala testować odmiany stron w witrynie, aby zobaczyć, jak zmienia to zachowanie użytkowników witryny. Pomaga poprawić strony i dzięki temu zwiększyć liczbę konwersji, subskrypcję newslettera i osiągnąć inne cele online.

Możliwości Google Optimize

Dzięki Google Optimize możesz:

  • porównać skuteczność poszczególnych stron dzięki losowym grupom użytkowników;
  • wybrać cel, jaki chcesz testować;
  • określić, jaka część ruchu w witrynie będzie objęta eksperymentem.

Przykład stosowania Google Optimize do poprawy wyników firmy

Załóżmy, że masz witrynę oferującą usługi sprzątania mieszkań. Są one podzielone na trzy rodzaje: sprzątanie podstawowe, dokładne i gruntowne. W Google Ads reklamujesz sprzątanie dokładne, ponieważ na tej usłudze zarabiasz najwięcej. Aby zwiększyć zwrot z inwestycji i przychody firmy, chcesz nakłonić więcej osób do skorzystania z tej oferty.

Obecnie osoby, które klikają reklamę sprzątania dokładnego, są kierowane na specjalną stronę docelową z opisem wszystkich trzech usług sprzątania. Jest to docelowy lub końcowy URL reklamy, więc powinna to być pierwsza strona, którą należy przetestować. Aby skorzystać z Google Optimize, utwórz kilka nowych wersji tej strony – jedną z dużym, czerwonym napisem sprzedającym sprzątanie dokładne, drugą z obszerniejszym opisem zalet sprzątania dokładnego i trzecią z ikoną obok linku do zakupu tej usługi.

Po skonfigurowaniu i uruchomieniu eksperymentu losowa grupa użytkowników Twojej witryny, którzy klikną ten docelowy lub końcowy URL, zobaczy jedną z czterech różnych wersji, w tym wersję pierwotną. Teraz trzeba tylko poczekać i sprawdzić, na której stronie klienci najczęściej zamawiali usługę.

Kiedy już wiesz, która strona pozwala najskuteczniej realizować założony cel, możesz udostępnić ją dla całego ruchu w witrynie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem