Елементи огласа

Садржај који чини оглас, као што су наслови, описи и други подаци о предузећу, у шта спадају:

  • Адреса
  • Број телефона
  • Оцена у продавници
  • Додатни линкови до веб-страница

О елементима

Додајте више информација у оглас

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем

true
Претрага
Обришите претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени
Центар за помоћ за претрагу
true
true
false
true
true
73067