Елементи огласа

Садржај који чини оглас, као што су наслови, описи и други подаци о предузећу, у шта спадају:

  • Адреса
  • Број телефона
  • Оцена у продавници
  • Додатни линкови до веб-страница

О елементима

Додајте више информација у оглас

Да ли вам је ово било корисно?

Како то можемо да побољшамо?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Претрага
Обриши претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени