תקציב חשבון

תכונה שמאפשרת לקבוע סכום כסף מוגדר שברצונך להוציא בחשבון שלך במשך תקופת זמן מוגדרת. אפשרות זו זמינה למפרסמים המשתמשים בהגדרת תשלום של חשבונית חודשית.

הערה: תקציבי חשבון נקראו בעבר "סדרי הקצאת תקציב".

  • כדי להציג את הסטטוס של תקציב כלשהו, כולל הסכום שנותר לניצול בכל תקציב, עבור אל דפי החיוב ולחץ על תקציבי חשבון
  • אם התקציב שלך ימוצה או אם יגיע תאריך הסיום, ההצגה של המודעות הכלולות בחשבון שלך תופסק. כדי להבטיח שההצגה של המודעות שלך תימשך, בדוק באופן סדיר את תקציבי החשבון.
  • אם הגדרת את סכום התקציב לאפשרות 'ללא הגבלה', סכום ההוצאה הכולל לא יוגבל לתקציב החשבון, אלא לתקציב היומי שהגדרת לכל קמפיין.
  • אם לתקציב יש תאריך סיום וסכום, ההוצאה היומית עדיין תיקבע לפי התקציבים היומיים, אבל סכום התקציב יהווה מגבלה נוספת למסגרת הזמן המוגדרת.

מידע נוסף על סדרי הקצאת תקציב

איך ליצור תקציבי חשבון

מידע על תשלום באמצעות חשבונית חודשית

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה