Objedinjena naplata

Opcija naplate koja vam omogućuje primanje jedne fakture za troškove s više Google Ads računa.

  • Objedinjena naplata popularna je opcija za agencije, prodavače i ostale velike oglašivače koji rade s više računa, a žele pojednostavniti naplatu pa koriste postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem.
  • Za upotrebu objedinjene naplate trebate imati ili izraditi račun Centra za klijente (MCC).
  • Google Ads računi koje upotrebljavate za ovu značajku moraju imati istu valutu. Ako nemaju, za svaku valutu možete primiti jednu objedinjenu fakturu.
  • Računi koji imaju opciju Definirana potrošnja upravitelja (MDS) ne mogu se upotrebljavati s objedinjenom naplatom.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?