Pinagsama-samang pagsingil

Isang opsyon ng pagsingil na nagbibigay-daan sa iyong makakuha ng iisang invoice para sa mga gastos mo mula sa maraming Google Ads account.

  • Ang pinagsama-samang pagsingil ay isang sikat na opsyon para sa mga ahensya, reseller, at iba pang malalaking advertiser na gumagamit ng maramihang account; na nagnanais na pahusayin ang kanilang pagsingil, at ginagamit ang setting ng pagbabayad na buwanang pag-invoice.
  • Kakailanganin mong magkaroon, o gumawa ng isang My Client Center (MCC) account para magamit ang pinagsama-samang pagsingil.
  • Kailangang pare-pareho ang currency ng mga Google Ads account na ginagamit mo para sa feature na ito. Kung hindi, maaari kang makatanggap ng isang pinagsama-samang invoice bawat currency.
  • Hindi maaaring gamitin sa pinagsama-samang pagsingil ang mga account na gumagamit ng Manager Defined Spend (MDS).

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu