Izdavač videosadržaja

Web-lokacija koja videosadržaj prikazuje u streamu te je obično snažno usmjerena na videosadržaj i dijeljenje videozapisa.

  • Izdavači videosadržaja partnerske su web-lokacije na Google prikazivačkoj mreži. YouTube je primjer web-lokacije izdavača videosadržaja.
  • Tekstualni, slikovni i videooglasi mogu se pojaviti na tim web-lokacijama, a ponekad čak i unutar videosadržaja na web-lokaciji.
  • Ako su vaš poslovni cilj društvene mreže i promoviranje medijske robne marke, oglase biste trebali ciljati na web-lokacije i položaje izdavača videosadržaja.

Više o prikazivanju oglasa s videosadržajem.
O alatima za izradu videooglasa
Pogledajte više članaka

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem