Izdavač videosadržaja

Web-lokacija koja videosadržaj prikazuje u streamu te je obično snažno usmjerena na videosadržaj i dijeljenje videozapisa.

  • Izdavači videosadržaja partnerske su web-lokacije na Google prikazivačkoj mreži. YouTube je primjer web-lokacije izdavača videosadržaja.
  • Tekstualni, slikovni i videooglasi mogu se pojaviti na tim web-lokacijama, a ponekad čak i unutar videosadržaja na web-lokaciji.
  • Ako su vaš poslovni cilj društvene mreže i promoviranje medijske robne marke, oglase biste trebali ciljati na web-lokacije i položaje izdavača videosadržaja.

Više o prikazivanju oglasa s videosadržajem.
O alatima za izradu videooglasa
Pogledajte više članaka

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?