การเสนอราคา CPA เป้าหมาย: คำจำกัดความ

กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติที่ตั้งราคาเสนอเพื่อช่วยให้คุณได้รับ Conversion มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่ราคาต่อหนึ่งการกระทำ (CPA) เป้าหมายที่คุณตั้งไว้

หมายเหตุ: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion ตอนนี้เปลี่ยนเป็นการเสนอราคา CPA เป้าหมายแล้ว

เนื่องจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion ไม่ใช่วิธีเดียวในการเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อให้ได้ Conversion อีกต่อไป เราจึงเปลี่ยนชื่อเรียกกลยุทธ์การเสนอราคานี้เป็น "การเสนอราคา CPA เป้าหมาย" ซึ่งเปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้น แคมเปญที่ใช้การเสนอราคา CPA เป้าหมายจะยังคงทำงานเหมือนกับแคมเปญที่ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติทั้งหมด

  • หากเป้าหมายการโฆษณาหลักของคุณคือการได้รับ Conversion (เช่น การขาย การลงชื่อสมัครใช้ หรือการดาวน์โหลดแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) การเสนอราคา CPA เป้าหมายสามารถช่วยให้คุณได้รับ Conversion เพิ่มขึ้นภายในงบประมาณของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณได้รับยอดขายเพิ่มขึ้นโดยจ่ายน้อยลงสำหรับคลิกที่นำไปสู่การซื้อเหล่านั้น
  • การเสนอราคา CPA เป้าหมายใช้ข้อมูลจากเครื่องมือวัด Conversion เพื่อหลีกเลี่ยงคลิกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร และทำให้ได้รับ Conversion มากขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง การเสนอราคา CPA เป้าหมายจะหาราคาเสนอต่อหนึ่งคลิก (CPC) ที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับโฆษณาของคุณโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่โฆษณามีสิทธิ์แสดงผล โดยอาศัยประวัติ Conversion ของแคมเปญ เครื่องมือนี้จะตั้งราคาเสนอ CPC ที่สูงขึ้นสำหรับคลิกที่มีมูลค่ามาก และลดราคาเสนอ CPC ลงสำหรับคลิกที่มีมูลค่าน้อย
  • ในการใช้การเสนอราคา CPA เป้าหมาย คุณจะต้องตั้งค่า CPA เป้าหมาย (จำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณยินดีจ่ายสำหรับแต่ละ Conversion) เครื่องจำลอง CPA เป้าหมายสามารถประเมินว่าการเปลี่ยนแปลง CPA เป้าหมายจะส่งผลต่อปริมาณ Conversion อย่างไร
  • คุณลักษณะที่คล้ายกันก็คือ CPC ที่ปรับปรุงแล้ว (ECPC) ซึ่งก็สามารถช่วยให้คุณได้ยอดขายหรือ Conversion รูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมเช่นกัน ความแตกต่างหลักๆ ก็คือ ECPC จะปรับราคาเสนอ CPC สูงสุดที่คุณกำหนดด้วยตัวเอง ในขณะที่ CPA เป้าหมายจะสร้างราคาเสนอโดยอัตโนมัติเพื่อพยายามให้คุณได้ CPA เป้าหมาย
  • การมีส่วนร่วมสำหรับโฆษณา TrueView for Action จะดูจากการคลิกโฆษณาหรือการดูเป็นเวลา 10 วินาที หากเกิดขึ้นทั้ง 2 การกระทำ ระบบจะนับเฉพาะการคลิกเท่านั้น การดูโฆษณาวิดีโอเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาทีจะถูกนับเมื่อนำไปสู่ Conversion ในเว็บไซต์หาก Conversion เกิดขึ้นภายใน 3 วันนับจากการมีส่วนร่วม สำหรับผู้ใช้ที่คลิกโฆษณาของคุณ ระบบจะระบุแหล่งที่มาของ Conversion ในกรอบเวลา Conversion ปัจจุบัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว