Mål-CPA-budgivning: definisjon

Mål-CPA er en automatisk budstrategi der bud blir angitt for at du skal få så mange konverteringer som mulig til målkostnaden din per kjøp (CPA).

Merk: «Konverteringsoptimereren» heter nå «Mål-CPA-budgivning»

Det er ikke lenger bare gjennom konverteringsoptimereren det er mulig å by på konverteringer, og derfor gir vi nå denne budstrategien et mer beskrivende navn, nemlig mål-CPA-budgivning. Det er bare navnet som blir endret – Kampanjer som bruker mål-CPA-budgivning, fungerer fortsatt på samme måte som kampanjene som tidligere brukte konverteringsoptimereren. Finn ut mer om alle de automatiske budstrategiene

  • Hvis hovedmålet for annonseringen er å få konverteringer (f.eks. salg, registreringer eller nedlasting av mobilapper), får du automatisk flere konverteringer innenfor budsjettet ditt ved å bruke Mål-CPA-budgivning. Du kan også bruke dette verktøyet for å få flere salg, samtidig som du betaler mindre for klikkene som fører til disse salgene.
  • Med mål-CPA-budgivning bruker systemet dataene dine for konverteringssporing for å unngå ulønnsomme klikk og få flere konverteringer til lavere kostnad. På grunnlag av kampanjens tidligere konverteringer beregnes det automatisk et optimalt bud for kostnad per klikk (CPC) med mål-CPA-budgivningen for annonsen din hver gang den er kvalifisert for visning. Det legges inn høyere CPC-bud for verdifulle klikk, og lavere CPC-bud for klikk av lavere verdi.
  • Med Mål-CPA-budgivning må du angi en mål-CPA (det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å betale for konverteringer). Bruk simulatoren for mål-CPA for å anslå hvordan konverteringsvolumet påvirkes av endringer i mål-CPA-en.
  • En lignende funksjon er Utvidet CPC (ECPC), som også kan være nyttig å bruke for å få flere salg eller andre konverteringer. Den viktigste forskjellen er at med ECPC blir det gjort justeringer i maks. CPC-budene du angir manuelt, mens med mål-CPA genereres budene automatisk for å prøve å nå mål-CPA-en din.
  • Interaksjoner med TrueView for Action-annonser er definert som klikk på annonsen eller ti sekunder med seertid. Hvis begge deler skjer, er det bare klikket som telles. Når en bruker ser minst ti sekunder av en videoannonse, telles det som medvirkende til en konvertering på nettstedet hvis den aktuelle konverteringen skjer innen tre dager etter interaksjonen. For brukere som klikker på annonsen din, tilskrives konverteringer fremdeles i løpet av det nåværende konverteringsvinduet ditt.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt