CPC ที่ปรับปรุงแล้ว (ECPC): คำจำกัดความ

กลยุทธ์การเสนอราคาที่ปรับราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) ช่วยเพิ่มจำนวน Conversion หรือมูลค่า Conversion สูงสุด ECPC รวมการเสนอราคาด้วยตนเองเข้ากับกลยุทธ์ Smart Bidding เช่น CPA เป้าหมาย หรือ ROAS เป้าหมาย กลยุทธ์นี้จะเพิ่มราคาเสนอด้วยตนเองในกรณีที่น่าจะทำให้เกิดการลดราคาหรือ Conversion อื่นๆ บนเว็บไซต์ของคุณ และลดราคาเสนอสำหรับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะทำให้เกิด Conversion น้อยลง นอกจากนี้คุณยังทดสอบ ECPC ร่วมกับระบบการเสนอราคาของบุคคลที่สามเพื่อจำกัดการใช้งาน Smart Bidding ได้อีกด้วย

เมื่อคุณตั้งค่า ECPC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion จะเป็นดังนี้

  • ECPC จะปรับราคาเสนอของคุณทุกครั้งที่โฆษณามีสิทธิ์ปรากฏ โดยพิจารณาว่าคลิกนั้นน่าจะทำให้เกิด Conversion ได้มากน้อยเพียงใด
  • ECPC ช่วยให้คุณได้รับ Conversion มากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาราคาต่อหนึ่ง Conversion ไว้เท่าเดิมหรือลดลงได้
  • ECPC ทำงานแตกต่างออกไปเล็กน้อยในแคมเปญ Shopping เรียนรู้วิธีการตั้งค่า ECPC สำหรับแคมเปญ Shopping

เมื่อคุณตั้งค่า ECPC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมูลค่า Conversion จะเป็นดังนี้

  • ECPC จะปรับราคาเสนอของคุณทุกครั้งที่โฆษณามีสิทธิ์ปรากฏ โดยพิจารณาว่าคลิกนั้นน่าจะทำให้เกิด Conversion ได้มากน้อยเพียงใดและมูลค่า Conversion ที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่า Conversion
  • ECPC ช่วยให้คุณได้รับ Conversion ที่มีมูลค่าสูงขึ้นในขณะที่รักษาหรือลดราคาต่อหนึ่ง Conversion
  • ECPC สำหรับมูลค่า Conversion ใช้ได้เฉพาะกับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาเท่านั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว