Utvidet CPC (ECPC): definisjon

Med denne budstrategien justeres kostnaden per klikk (CPC) for at du skal få flest mulig konverteringer eller høyest mulig konverteringsverdi. ECPC er en kombinasjon av manuell budgivning og en strategi for smart budgivning, for eksempel mål-CPA eller mål-ROAS. Med denne strategien økes de manuelle budene dine i situasjoner der du mest sannsynlig oppnår et salg eller en annen konvertering på nettstedet ditt, mens de reduseres i situasjoner der sjansen for en konvertering er liten. Du kan også teste ECPC sammen med budgivningssystemer fra tredjeparter og få en begrenset grad av smart budgivning.

Når du angir at ECPC skal optimalisere for konverteringer:

  • ECPC justerer budet hver gang annonsen din er kvalifisert for å vises, med utgangspunkt i sannsynligheten for at det aktuelle klikket fører til en konvertering.
  • Med ECPC blir det enklere å få flere konverteringer samtidig som du beholder eller reduserer kostnaden per konvertering.
  • ECPC fungerer litt annerledes for Shopping-kampanjer. Finn ut hvordan du konfigurerer ECPC for Shopping-kampanjer.

Når du angir at ECPC skal optimalisere for høyest mulig konverteringsverdi:

  • ECPC justerer budet hver gang annonsen din er kvalifisert for å vises, med utgangspunkt i sannsynligheten for at det aktuelle klikket fører til en konvertering og den tilhørende relative konverteringsverdien. Finn ut mer om konverteringsverdier
  • Med ECPC blir det enklere å få flere konverteringer av høy verdi samtidig som du beholder eller reduserer kostnaden per konvertering.
  • ECPC for konverteringsverdi er bare tilgjengelig for søkekampanjer.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt