Poboljšani CPC (ECPC): definicija

Strategija licitiranja koja prilagođava vašu cijenu po kliku (CPC) kako bi vam pomogla u povećavanju broja konverzija. ECPC kombinira ručno licitiranje sa strategijom Pametnog licitiranja poput Ciljanog CPA-a ili Ciljanog ROAS-a. Ta strategija povećava vaše ručne licitacije u situacijama u kojima postoji veća vjerojatnost da će doći do prodaje ili druge konverzije na web-lokaciji i snižava vaše licitacije u situacijama u kojima postoji manja vjerojatnost da će doći do konverzije.

  • ECPC povećava vašu licitaciju svaki put kada vaš oglas ispunjava uvjete za pojavljivanje, ovisno o tome kolika je vjerojatnost da taj klik rezultira konverzijom. Ta strategija licitiranja također će smanjiti vašu licitaciju za klikove za koje postoji manja vjerojatnost da će dovesti do konverzije.
  • ECPC može vam pomoći ostvariti više konverzija, a da pritom zadrži ili smanji cijenu po konverziji.
  • ECPC možete testirati sa sustavima za licitiranje trećih strana kako biste dobili ograničeni uvid u pametno licitiranje.
  • Za Shopping kampanje ECPC funkcionira malo drugačije. Saznajte kako postaviti ECPC za Shopping kampanje.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?