Pinahusay na CPC (ECPC): Kahulugan

Isang diskarte sa pag-bid na nagsasaayos sa iyong cost-per-click (CPC) para makatulong na ma-maximize ang mga conversion o halaga ng conversion. Pinagsasama ng ECPC ang manual na pag-bid sa isang diskarte sa Smart Bidding, tulad ng Target na CPA o Target na ROAS. Itinataas ng diskarteng ito ang iyong mga manual na bid sa mga sitwasyong mas malamang na humantong sa benta o iba pang conversion sa website mo, at ibinababa ang iyong bid para sa mga sitwasyong hindi malamang na humantong sa isang conversion. Puwede mo ring subukin ang ECPC kasama ng mga third-party na system sa pag-bid para mabigyan ka ng limitadong degree ng Smart Bidding.

Kapag itinakda mo ang ECPC para mag-optimize para sa mga conversion:

  • Isinasaayos ng ECPC ang iyong bid sa tuwing kwalipikado ang ad mong lumabas, batay sa kung gaano kamalamang na hahanatong ang pag-click na iyon sa isang conversion.
  • Matutulungan ka ng ECPC na makakuha ng mas marami pang conversion habang pinapanatili o pinapababa ang iyong cost per conversion.
  • Bahagyang naiiba ang paggana ng ECPC para sa mga Shopping campaign. Matutunan kung paano Mag-set up ng ECPC para sa mga Shopping campaign.

Kapag itinakda mo ang ECPC para mag-optimize para sa halaga ng conversion:

  • Isinasaayos ng ECPC ang iyong bid sa tuwing kwalipikado ang ad mong lumabas batay sa kung gaano kamalamang na humantong ang lead ng pag-click na iyon sa isang conversion at sa kaugnay nitong halaga ng conversion. Matuto pa Tungkol sa mga halaga ng conversion
  • Makakatulong sa iyo ang ECPC na makakuha ng mas malalaking halaga ng conversion habang pinapanatili o binabawasan ang iyong cost-per-conversion.
  • Ang ECPC para sa halaga ng conversion ay available lang para sa mga Search campaign.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu