Пренасочващ телефонен номер от Google

Уникален телефонен номер от Google, който можете да използвате в рекламите си, за да спомогнете проследяването на обажданията и съобщенията до бизнеса си.

  • Използвайте разширение за обаждания или реклами, генериращи само обаждане с пренасочващ номер от Google, за да получавате и проследявате телефонни обаждания вследствие на рекламата си. Използвайте разширения за обаждания с пренасочващ номер от Google, за да получавате и проследявате съобщенията вследствие на рекламата си.
  • Това функционира по следния начин: Google предоставя уникален телефонен номер, който се показва с рекламите Ви. Ако потенциален клиент се обади или изпрати съобщение на този номер, Google Ads ще насочи обаждането или съобщението към телефонния номер на фирмата Ви. Така ще можете да виждате подробни отчети за обажданията или съобщенията си, генерирани от рекламите Ви.
  • Понастоящем пренасочващите номера от Google са налице в тези държави:

Всичко за отчитането на обажданията
Всичко за отчитането на съобщенията

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си