Filtri oglasnog prostora: definicija

Izborni način izuzimanja proizvoda na Google Merchant Center računu koji se mogu pojaviti za Shopping oglase proizvoda.

Prema zadanim postavkama Google uparuje pretraživanja korisnika s relevantnim proizvodima iz cjelokupnog oglasnog prostora proizvoda Google Merchant Centera. Ako upotrebljavate filtre za definiranje grupiranja proizvoda koje ispunjava uvjete za prikazivanje, Google prikazuje samo proizvode s vašeg računa Google Merchant Centera koji odgovaraju grupama proizvoda koje ste definirali.

Filtri su izborni i postavljaju se na razini kampanje.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?