ราคาต่อการดู (CPV): คำจำกัดความ

วิธีการเสนอราคาสำหรับแคมเปญวิดีโอซึ่งคุณต้องจ่ายให้กับการดูแต่ละครั้ง ระบบจะนับการดูเมื่อผู้ดูดูโฆษณาวิดีโอเป็นเวลา 30 วินาที (หรือช่วงเวลาหนึ่งหากวิดีโอสั้นกว่า 30 วินาที) หรือโต้ตอบกับโฆษณา ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน การโต้ตอบกับวิดีโอได้แก่ การคลิกที่โฆษณาซ้อนทับกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) การ์ด และแบนเนอร์ที่แสดงร่วมกัน คุณกำหนดราคาเสนอ CPV เพื่อบอก Google ให้ทราบจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายให้กับการดูแต่ละครั้ง

  • คุณสามารถเลือกราคาเสนอ CPV สูงสุดให้กับโฆษณาวิดีโอได้เมื่อสร้างกลุ่มโฆษณา "สูงสุด" หมายความว่าจำนวนเงินที่คุณจะจ่ายให้กับการดูแต่ละครั้งอาจเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาเสนอของคุณก็ได้ ขึ้นอยู่กับราคาเสนอของผู้ลงโฆษณารายอื่น
  • รูปแบบการเสนอราคา CPV จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกใช้งานโฆษณาวิดีโอ TrueView เท่านั้น
หมายเหตุ: เมตริกต้นทุนต่อการดูในรายงานจะรวมเฉพาะค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์รับการดูเท่านั้น โฆษณาบางรูปแบบ เช่น โฆษณาบัมเปอร์หรือโฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้ จะไม่มีสิทธิ์รับการดู

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก