Приложен програмен интерфейс (API) на Google Ads (API на AdWords)

Приложният програмен интерфейс (API) на Google Ads (API на Google AdWords) е разработен за програмисти, представляващи големи рекламодатели и трети страни с познания в технологиите. Това включва агенции, специалисти по маркетинг чрез търсещи машини (SEM) и други специалисти по онлайн маркетинг, които управляват няколко клиентски профила или големи кампании.

API на Google Ads (API на Google AdWords) дава възможност на програмистите да създават приложения, които взаимодействат директно със сървъра на програмата. С тях рекламодатели и трети страни могат по-ефективно и рационално да управляват своите големи или сложни профили и кампании в Google Ads

Как можете да използвате API

Тъй като внедряването на API на Google Ads (API на AdWords) изисква технически познания и умения за програмиране, най-добри резултати могат да бъдат постигнати от рекламодателите, които наемат програмисти.

API е гъвкав и функционален. Можете да го използвате за създаване на приложение, което отговаря на нуждите Ви. С API имате възможност за:

  • автоматично генериране на ключови думи, рекламен текст, целеви страници и персонализирани отчети;
  • интегриране на данни от Google Ads със системата Ви за наличности, за да управлявате кампаниите си въз основа на тях;
  • разработване на допълнителни инструменти и приложения, които да Ви помагат да управлявате профили.

Можете дори да програмирате на език по Ваш избор. Интерфейсът SOAP на API на Google Ads (API на AdWords) се поддържа от всички популярни езици за програмиране, включително Java, PHP, Python, .NET, Perl и Ruby.

Първи стъпки с API

Регистрирането е лесно. Необходим Ви е единствено активен профил в Google Ads След като се регистрирате като програмист, имате достъп до Центъра за приложен програмен интерфейс на Google Ads, за да управлявате означението и настройките си за бюджет. Означението Ви на програмист представлява уникална комбинация от букви, цифри и знаци, чрез които се идентифицира дейността Ви с API на Google Ads (API на AdWords). Това е Вашият ключ за връзка със сървъра на Google Ads и профилите на клиентите Ви в програмата.

Следващи стъпки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си