Giới thiệu về thông số ValueTrack

Tính năng theo dõi song song hiện đã được áp dụng cho tài khoản của bạn. Tính năng theo dõi song song giúp tải trang đích của bạn nhanh hơn có thể làm giảm số lần truy cập bị mất. Tính năng này chuyển khách hàng trực tiếp từ quảng cáo của bạn đến URL cuối cùng trong khi quá trình đo lường nhấp chuột diễn ra trong nền.  Tính năng theo dõi song song là phương pháp theo dõi đo lường lần nhấp duy nhất cho tất cả các tài khoản. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp của bạn để kiểm tra nhằm đảm bảo tính năng theo dõi song song tương thích. Hãy tìm hiểu về tính năng theo dõi song song.

Cách dễ nhất để bắt đầu theo dõi thông tin về các quảng cáo của bạn là sử dụng thông số ValueTrack. Thông số ValueTrack là một loại thông số URL mà bạn có thể thêm vào URL trang đích của quảng cáo. Các thông số này thu thập thông tin về nguồn của các lượt nhấp vào quảng cáo. 

Bài viết này giải thích cách thông số ValueTrack làm việc với mẫu theo dõi. Bạn nên sử dụng thông số ValueTrack nếu muốn tìm hiểu thêm về các nhấp chuột vào quảng cáo của mình hoặc nếu bạn mới bắt đầu sử dụng tính năng theo dõi.

Trước khi bắt đầu

Nếu chưa hiểu rõ về cách tính năng theo dõi hoạt động, bạn có thể xem lại bài viết Giới thiệu về tính năng theo dõi trong Google Ads trước khi bắt đầu.

Cách thức hoạt động của ValueTrack

Thông số ValueTrack là một loại thông số URL. Mỗi thông số URL là một mẫu văn bản mà bắt đầu và kết thúc bằng các dấu ngoặc nhọn ({}), như {matchtype}. Các thông số này có thể là một phần của URL cuối cùng, mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh.

Khi có người nhấp vào quảng cáo, Google Ads sẽ thay thế thông số ValueTrack bằng giá trị dựa trên thông tin chi tiết của quảng cáo khi người dùng nhấp vào quảng cáo. Ví dụ: thông số {matchtype} cho biết loại đối sánh của từ khóa đã kích hoạt quảng cáo của bạn. Khi bạn xem dữ liệu của mình, thay vì thấy {matchtype}, ValueTrack sẽ ghi lại giá trị "b" đối với đối sánh rộng, "p" đối với đối sánh cụm từ hoặc "e" đối với đối sánh chính xác. Khi không thể chèn giá trị, thông số ValueTrack sẽ được thay thế bằng khoảng trống.

Bạn có thể xem các chi tiết này trong Google Analytics, trong phần mềm của bên thứ ba hoặc trong phần mềm phân tích trang web của bạn.

Ví dụ

Giả sử bạn quản lý cửa hàng giày có trang web http://www.example.com và muốn theo dõi loại thiết bị mà mọi người sử dụng khi nhấp vào quảng cáo của bạn.

Bạn có thể đặt URL cuối cùng thành www.example.com. Tiếp theo, bạn có thể thêm các thông số ValueTrack {lpurl} và {device} vào mẫu theo dõi trong tùy chọn URL (bạn nên thiết lập ở cấp tài khoản). Mẫu theo dõi của bạn sẽ trông như sau:

{lpurl}?device={device}

Bây giờ, khi ai đó tìm kiếm trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay, sau đó nhấp vào quảng cáo của bạn, URL mà họ nhấp qua sẽ trông như sau:

www.example.com/?device=c

Việc sử dụng thông số ValueTrack này cho phép phần mềm theo dõi các thiết bị mà mọi người sử dụng để truy cập vào trang web của bạn.

Thông số ValueTrack với hàm "IF"

Một số tham số URL có hàm "IF", có nghĩa là bạn có thể chỉ định giá trị cụ thể mà bạn muốn chèn tùy thuộc vào tính chất của quảng cáo. Bạn có thể thay thế [value] bằng bất kỳ văn bản nào bạn thích—văn bản này là nội dung hiển thị trong dữ liệu của bạn.

Ví dụ

Bạn có thể xem liệu quảng cáo của mình có được nhấp vào trên Mạng tìm kiếm hay không bằng thông số {ifsearch:[value]}. Nếu bạn thay đổi [value] thành search thì bạn sẽ thấy dòng chữ "search" trong dữ liệu nếu có người nhấp vào quảng cáo của bạn trên Mạng tìm kiếm (ví dụ: từ một trang kết quả tìm kiếm của Google).

Khả năng tương thích với chiến dịch Google Ads

Các thông số ValueTrack tương thích với các chiến dịch sau: Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm, Chiến dịch trên Mạng hiển thị, Chiến dịch mua sắm và Chiến dịch ứng dụng. Tuy nhiên, có một số yêu cầu dành riêng cho chiến dịch cần lưu ý.

Sử dụng thông số ValueTrack với Quảng cáo tìm kiếm động

Google sẽ tự động tạo URL cuối cùng trong chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm động. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thông số ValueTrack trong các mẫu theo dõi và thông số tùy chỉnh của mình. Mẫu theo dõi của bạn cần bao gồm thông số ValueTrack chèn URL cuối cùng (ví dụ: thông số {lpurl}). Hãy xem ví dụ

Sử dụng thông số ValueTrack với Chiến dịch ứng dụng

Bạn có thể sử dụng các thông số ValueTrack với Chiến dịch ứng dụng nếu đang sử dụng giải pháp phân tích của bên thứ ba dùng dữ liệu Lượt cài đặt được xác nhận. Tìm hiểu thêm

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false