Problem med klick och klickfrekvens

Genomsnittlig position (gen. pos.) tas bort i september 2019. Procentsatserna för exponering högst upp och exponering i absolut topposition ger en tydligare bild av var dina annonser visas på söksidor. Du kan använda dessa nya mätvärden för att optimera annonspositionen. Läs mer.

Om antalet klick och klickfrekvensen inte uppfyller dina förväntningar kan det i vissa fall vara enkelt att åtgärda. Klicka på något av problemen i listan nedan och läs om hur du kan få siffrorna att stämma igen:

BockmarkeringJag får fler klick än visningar för mina sökord eller annonser

Det kan finnas tre orsaker till detta:

 • Du läser rapporter med datumintervallet Idag. Eftersom informationen om antal visningar och klick uppdateras löpande under dagen kan det hända att antalen inte stämmer överens om du jämför dem med varandra.
 • Kunderna gör jämförelser genom att klicka på flera olika annonser. Eftersom webbläsare oftast sparar sökresultatsidor i ett cacheminne registrerar inte Google flera visningar, vilket kan leda till att antalet klick överskrider antalet visningar.
 • Det kan hända att kunderna klickar på mer än en länk i annonsen. Du debiteras inte för mer än två klick per annonsvisning och Google Ads filtrerar bort alla ogiltiga klick som vi upptäcker.

Obs!

Det registreras inte någon ny visning när användarna klickar på bakåtknappen för att återgå till sökresultatsidan.

Bockmarkering Jag får klick från användare utanför min målgruppsregion

Google identifierar en kunds IP-adress för att avgöra var kunden befinner sig. Därefter visar vi annonser som är inriktade på kundens plats. Om du vill se resultatet av dina annonser uppdelat efter geografisk plats kan du granska det geografiska resultatet.

Ibland kanske du märker att du har fått klick från besökare utanför den region som du inriktar dig på. Det kan finnas flera möjliga orsaker till detta:

Annonsen visas vid platsspecifika sökningar

Din annons kanske visas för en kund med en IP-adress utanför det inriktade området om kunden har angett just det området i sin sökning. Om du exempelvis annonserar om en italiensk restaurang och inriktar dig på Stockholm kan annonsen visas för en kund i Göteborg som söker efter "pizzeria Stockholm".

Vi har utvecklat det här systemet för att du ska kunna nå så många användare som möjligt som letar efter dina produkter eller tjänster. Men om du ser att de klick du får inte ger förväntat resultat kan du testa alternativen för avancerad platsinriktning som visar dina annonser för kunder som förmodligen befinner sig inom det inriktade området.

Om du bara inriktar dig på kunder som befinner sig fysiskt i det inriktade området måste eventuella platstermer i sökorden också ingå i det inriktade området. Om termerna faller utanför det inriktade området visas inte annonsen för det sökordet. Om du exempelvis inriktar dig på kunder i Stockholm men en kund söker efter "pizzeria Göteborg" eller "pizzeria Malmö" visas inte din annons för de sökorden.

Annonsen visas på en landsspecifik domän

Om du väljer att använda inriktning på landsnivå/territorium kan annonsen visas för kunder med IP-adresser utanför det inriktade landet om de söker på den landsspecifika Google-domänen som motsvarar din annonsinriktning. Om din kampanj exempelvis är inriktad på Frankrike kan en kund med en spansk IP-adress se din annons på Google.fr (Googles franska domän).

Om du inte vill att din annons ska visas på en landsspecifik domän för kunder utanför det inriktade landet har du två alternativ:

 • Inriktning via fysisk plats: Inrikta dig på hela det land där du vill att dina annonser ska visas och välj det avancerade inriktningsalternativet Inriktning via fysisk plats.
 • Regional eller anpassad inriktning: Ändra platsinriktningen för kampanjen från inriktning på land/område till regional eller anpassad inriktning. I stället för att inrikta kampanjen på landet Frankrike kan du inrikta den på alla regioner i Frankrike. Du når samma målgrupp, men annonsen visas inte på Google.fr för kunder med IP-adresser utanför de valda regionerna i Frankrike.

Om du inte vill ta emot klick utanför den region som du har valt kan du utesluta din annons från vissa områden. Läs om hur du utesluter särskilda områden från dina inriktade platser.

Bockmarkering Mina kostnader ökar, men inte antalet klick

Det kan finns två orsaker till detta:

 • Kvalitetsresultatet kanske försämras. Du kan kontrollera dina sökords kvalitetsresultat på fliken Sökord i ditt Google Ads-konto om du placerar musmarkören över pratbubblan bredvid något av sökorden. Du kan se resultaten för alla sökord samtidigt genom att klicka på rullgardinsknappen Sökordsdetaljer och välja Diagnostisera sökord. Eller om du vill se kvalitetsresultaten för alla sökord i ditt konto samtidigt kan du lägga till kolumnen Kvalitetsresultat i kontostatistiken. Lär dig hur du kan förbättra kvalitetsresultatet.
 • Kostnaderna stiger på marknaden. Konkurrenterna kanske höjer sina bud, vilket innebär att du måste höja dina kostnader för att behålla konkurrenskraften.

Bockmarkering Min klickfrekvens är lägre än förväntat

Är du missnöjd med din CTR? Kom ihåg att det inte finns någon "normal" eller "genomsnittlig" klickfrekvens som gäller för alla annonsörer. Här följer några saker att tänka på om du är missnöjd med ditt annonsresultat:

 • Sökorden kanske är för generella. Om klickfrekvensen för vissa sökord är lägre än 1 % i Googles söknätverk kan det vara klokt att ta bort de sökorden och lägga till mer specifika och inriktade sökord i stället.

Tips!

 

 

 • Annonsen kanske har en låg position, vilket innebär att andra annonser visas ovanför den i sökresultaten. Du kan lägga till kolumnen Gen. pos i statistiktabellerna på flikarna i kontot om du snabbt vill få en överblick över de genomsnittliga positionerna. Läs om hur du förbättrar annonspositionen.
 • Klicktrafiken kan variera till följd av säsongsbetonade intressen eller aktuella händelser. Det är vanligt med variationer som beror på reakampanjer eller specialerbjudanden. Sökord som är vanliga vid vissa tidpunkter under året (t.ex. söktermer som är förknippade med stora sporttävlingar) ger högre klickvolym oberoende av om du har gjort säsongsbaserade ändringar i kontots innehåll.
 • Om du visar annonser i Display-nätverket kanske du märker att klickfrekvensen är lägre än vad du är van vid i söknätverket. Det beror på att kunderna på webbplatserna i Display-nätverket bläddrar igenom informationen i stället för att söka med hjälp av sökord. På en välbesökt sida i Display-nätverket måste annonsen dessutom vara mer konkurrenskraftig för att få läsarnas uppmärksamhet jämfört med samma annons på sidor i söknätverket. Av den anledningen är det ofta bättre att välja annan statistik för annonser i Display-nätverket, t.ex. antal omvandlingar, och bedöma klickfrekvensen för varje nätverk separat.

Bockmarkering Jag misstänker att jag har fått ogiltiga klick

Ogiltiga klick avser klick som Google inte bedömer som "äkta" och som t.ex. har åstadkommits av en robot eller automatiska klickverktyg. Du kan se hur många klick och hur stor procentandel av klicken som har klassificerats som ogiltiga och automatiskt har filtrerats bort från kontot om du lägger till kolumnen Ogiltiga klick på fliken Kampanjer eller Dimensioner. Men oroa dig inte. Du debiteras inte för sådana klick och de påverkar inte heller kontostatistiken.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt