Problemer med klikk og klikkfrekvens

Gjennomsnittlig plassering (gj.sn. plass.) blir fjernet i september 2019. Prosentverdiene i toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel gir et bedre bilde av hvor på søkesidene annonsene dine vises. Ved hjelp av disse nye beregningene kan du optimalisere annonseplasseringen. Finn ut mer.

Hvis klikkantall og klikkfrekvens ikke svarer til forventningene, kan problemet være enkelt å løse. Velg et problem i listen nedenfor for å finne ut hvordan du kommer tilbake på rett spor.

Avmerkingssymbol Jeg får flere klikk enn visninger for søkeord eller annonser

Det kan være tre grunner til dette:

 • Du ser på rapporter som bruker datoperioden «I dag». Ettersom visnings- og klikkdata oppdateres med ulike frekvenser i løpet av dagen, er muligens ikke klikk- og visningsantallene direkte sammenlignbare.
 • Kunder sammenligner priser ved å klikke seg gjennom flere annonser. Siden nettlesere vanligvis lagrer søkeresultatsider i bufferen, registrerer ikke Google flere ulike visninger, så antall klikk kan overstige antall visninger.
 • Det kan hende at kundene klikker på mer enn én link i annonsen din. Du blir ikke belastet for mer enn to klikk per annonsevisning, og Google Ads filtrerer ut eventuelle ugyldige klikk som vi oppdager.

Merknad

Et klikk på tilbakeknappen for å returnere til søkeresultatsiden fører ikke til at det registreres en ny visning.

Avmerkingssymbol Jeg får klikk fra steder utenfor den målrettede regionen

Google registrerer IP-adressene til kunder for å finne ut hvor kundene befinner seg. Vi viser deretter annonser som er målrettet mot kundens plassering. Hvis du vil se annonseresultater basert på hvor kunden befinner seg, kan du bruke det geografiske resultatet.

Noen ganger får du muligens klikk fra besøkende som befinner seg utenfor den målrettede regionen. Det er flere mulige årsaker til dette:

Annonser vises i stedsspesifikke søk

En annonse kan bli vist for en kunde med en IP-adresse utenfor området du har målrettet mot, hvis dette området er angitt i kundens søk. Hvis du for eksempel markedsfører en italiensk restaurant og målretter mot Oslo, kan annonsen bli vist for en kunde i Bergen som søker etter «Oslo pizza».

Vi har utviklet dette systemet for at du skal kunne dra nytte av det, slik at du kan nå ut til så mange personer som mulig som er på utkikk etter varene eller tjenestene du tilbyr. Men hvis du ser at klikkene dine ikke fører til de resultatene du forventer, kan du prøve å bruke alternativene for avansert stedsmålretting for å vise annonsene dine til kunder som sannsynligvis befinner seg fysisk i det området du målretter mot.

Vær oppmerksom på at hvis du bare målretter mot kunder som befinner seg fysisk i målrettingsområdet, må eventuelle stedssøkeord i søkeordene dine, også være innenfor det målrettede området. Hvis søkeordene er utenfor målrettingsområdet ditt, blir ikke annonsen vist for dette søkeordet. Hvis du for eksempel målretter mot kunder i Oslo, men en kunde søker etter «Bergen pizza» eller «Stavanger pizza», blir ikke annonsen din vist for disse søkeordene.

Annonser blir vist på landspesifikt domene

Hvis du bruker stedsmålretting på lands- eller områdenivå, kan annonsen din bli vist for kunder med IP-adresser utenfor det målrettede landet hvis de søker på det landsspesifikke Google-domenet som tilsvarer det aktuelle målrettingsvalget. Hvis for eksempel en kampanje er målrettet mot Frankrike, kan det hende at en kunde med spansk IP-adresse kan se annonsen din hvis vedkommende søker på nettstedet google.fr – Googles franskspesifikke domene.

Hvis du ikke ønsker at annonsen skal bli vist på et landsspesifikt domene for kunder på andre steder enn i landet du har målrettet mot, har du to alternativer:

 • Målrett etter fysisk posisjon: Målrett mot hele landet der du ønsker at annonsene dine skal bli vist, og velg det avanserte målrettingsalternativet «Målrett etter fysisk posisjon».
 • Regional eller tilpasset målretting: Endre stedsmålrettingen for kampanjen fra alternativet for land/område til alternativet for regional eller egendefinert målretting. Vi går tilbake til det forrige eksempelet. I stedet for å målrette kampanjen mot landet Frankrike, kan du målrette den mot alle regionene i Frankrike. Du vil nå frem til den samme målgruppen, men annonsen vil ikke vises på Google.fr for kunder med IP-adresser utenfor de valgte regionene i Frankrike.

Hvis du er bekymret for å motta klikk utenfor det ønskede området, kan det være lurt å hindre at annonsen din kan ses i bestemte områder. Finn ut hvordan du kan ekskludere bestemte områder fra stedene du målretter mot.

Avmerkingssymbol Kostnadene øker, men klikkantallet øker ikke

Det kan være to grunner til dette:

 • Antall kvalitetspoeng kan være for lavt. Du kan kontrollere kvalitetspoengene for søkeordene dine på Søkeord-fanen i Google Ads-kontoen din ved å holde musemarkøren over snakkeboblen ved siden av et søkeord. Du kan se resultatene for alle søkeordene dine samtidig ved å klikke på Søkeorddetaljer-rullegardinknappen, og deretter velge Diagnostiser søkeord. Hvis du vil se kvalitetspoeng for alle søkeordene i kontoen din under ett, kan du legge til Kvalitetspoeng-kolonnen i kontostatistikken. Finn ut hvordan du kan oppnå flere kvalitetspoeng.
 • Kostnadene øker i markedet ditt. Konkurrentene dine kan ha økt budene sine, noe som betyr at det sannsynligvis blir dyrere for deg å være konkurransedyktig.

Avmerkingssymbol Klikkfrekvensen er lavere enn forventet

Er du misfornøyd med klikkfrekvensen din? Husk at det ikke fins noen «normal» eller «gjennomsnittlig» klikkfrekvens for alle annonsører. Her er noen ting du bør vurdere hvis du likevel føler at en annonse ikke gir like gode resultater som du hadde ønsket:

 • Søkeordene kan være for generelle. Hvis du oppnår en lavere klikkfrekvens enn 1 % i Googles søkenettverk for bestemte søkeord, kan du vurdere å slette disse søkeordene og i stedet legge til mer spesifikke, målrettede søkeord.

Tips

 

 

 • Du har kanskje en lav annonseplassering, noe som betyr at andre annonser blir vist ovenfor annonsen din i søkeresultatene. Du kan legge til «Gj.sn. plass.»-kolonnen i statistikktabellene på kontofanene dine slik at du ser alle gjennomsnittlige plasseringer på ett sted. Finn ut hvordan du kan forbedre annonsekvaliteten din.
 • Klikktrafikken kan variere på grunn av sesongsvingninger eller aktuelle hendelser. Det er vanlig med svingninger på grunn av tilbud eller salgskampanjer. Søkeord som er populære på bestemte tider av året (for eksempel uttrykk som er relatert til store sportsarrangementer), vil også få et større antall klikk, uansett om du har gjort sesongavhengige endringer i innholdet i kontoen.
 • Hvis du publiserer annonser i displaynettverket, vil du kanskje se at klikkfrekvensen er lavere enn det du er vant til i søkenettverket. Årsaken er at kunder på nettsteder i displaynettverket blar gjennom informasjon i stedet for å søke med søkeord. På en travel side i displaynettverket må dessuten en annonse være mer konkurransedyktig for å oppnå oppmerksomhet fra en leser enn tilfellet er på en søkeside. Generelt sett er det derfor bedre å vurdere andre målinger, for eksempel konverteringer, for annonser i displaynettverket, og vurdere klikkfrekvensen individuelt for hvert nettverk.

Avmerkingssymbol Jeg er bekymret over ugyldige klikk

Ugyldige klikk er egentlig bare klikk som Google ikke anser som «ekte» klikk, for eksempel klikk fra roboter eller automatiserte klikkeverktøy. Du kan se antallet og prosentandelen av klikk som har blitt klassifisert som ugyldige og dermed blitt automatisk filtrert ut av kontoen, ved å legge til Ugyldige klikk-kolonnen på Kampanjer- eller Dimensjoner-fanen. Du blir ikke belastet for disse klikkene, og de blir ikke vist i kontostatistikken din.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt