Kiểm tra trạng thái thanh toán và số dư tài khoản

Bạn có thể theo dõi các khoản thanh toán và số dư tài khoản Google Ads bất cứ lúc nào mà bạn muốn. Dưới đây là cách thực hiện.

Kiểm tra trạng thái thanh toán

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt , rồi chọn Tóm tắt trong mục "Thanh toán".
 3. Từ trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào Giao dịch.
 4. Từ trình đơn thả xuống, ngay phía trên bảng thông tin, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọnChế độ xem giao dịch chi tiết. Nếu chưa chọn, hãy nhấp vào mũi tên xuống để chọn Chế độ xem giao dịch chi tiết.
 5. Trong cột Mô tả, bạn sẽ thấy mục riêng cho khoản thanh toán của mình. Dưới đây là các thông tin mô tả khác mà bạn có thể thấy:
  • Khoản thanh toán tự động được lên lịch: Khoản thanh toán sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Trạng thái này hiển thị cho tài khoản sử dụng tính năng thanh toán tự động có tài khoản ngân hàng được liệt kê làm phương thức thanh toán chính. Sau khi hoàn tất, khoản thanh toán đó sẽ hiển thị là Thanh toán tự động.
  • Đang tiến hành: Chi phí, khoản thanh toán hoặc khoản điều chỉnh đang trong quá trình thực hiện. Sau khi hoàn tất, khoản thanh toán đó sẽ hiển thị thành Thanh toán hoặc Thanh toán tự động. Có thể mất vài phút cho đến khi mục riêng này hiển thị trên trang Lịch sử giao dịch sau khi bạn thực hiện khoản thanh toán theo cách thủ công.
  • Thanh toán: Thanh toán bạn thực hiện đã được áp dụng cho tài khoản của bạn.
  • Thanh toán tự động: Tính năng thanh toán tự động đã được áp dụng cho tài khoản của bạn.
  • Khoản thanh toán bị từ chối: Ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn đã từ chối khoản thanh toán của bạn.
  • Khoản thanh toán tự động bị từ chối: Ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn đã từ chối khoản thanh toán của bạn.

Kiểm tra số dư hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt , rồi chọn Tóm tắt trong mục "Thanh toán".
 3. Trên trang đó, bạn sẽ thấy Số dư của bạn với số dư âm hoặc số dư dương. Dưới đây là ý nghĩa của từng loại số:
  • Số âm cho biết khoản tín dụng tài khoản sẽ được sử dụng cho chi phí quảng cáo trong tương lai. Nếu bạn sử dụng tính năng thanh toán tự động, bạn chỉ thấy số dư tài khoản âm khi bạn quyết định thanh toán nhiều hơn số dư trước đó của mình.
  • Số dương cho biết số tiền bạn nợ cho hoạt động quảng cáo mà bạn đã tích lũy. Nếu bạn sử dụng tính năng thanh toán tự động thì số dư của bạn thường là dương, trừ khi bạn đã thanh toán nhiều hơn số dư trước đó của mình. Không thể có số dư dương nếu bạn thực hiện thanh toán thủ công.

Mẹo

Đôi khi, số dư dương có thể xuất hiện trong dấu ngoặc vuông trong tài khoản Google Ads của bạn.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố