Därför kan kostnaderna överskrida din genomsnittliga dagliga budget

  • Med Google Ads får du hjälp att maximera avkastningen på din investering eftersom dina annonser visas oftare under dagar då söktrafiken är högre.
  • När dina annonser visas oftare kan din totala dagliga kostnad bli upp till två gånger din genomsnittliga dagliga budget såvida du inte betalar för konverteringar. Om du betalar för konverteringar kan din dagliga kostnad bli mer än två gånger din genomsnittliga dagliga budget. Men för Google Ads-kampanjer debiteras du inte mer än din genomsnittliga dagliga budget gånger det genomsnittliga antalet dagar i en månad (30,4).

Därför kan kampanjerna kosta mer än sin genomsnittliga dagliga budget

För varje annonskampanj anger du en genomsnittlig daglig budget. Det är det belopp som du har budgeterat för att spendera på dina annonser varje dag. Om du har märkt att den totala dagliga kostnaden för din kampanj är högre än din genomsnittliga dagliga budget innebär det att kampanjen spenderar mer av budgeten på dagar med högre söktrafik och mindre på dagar med lägre trafik. Söktrafiken kan variera av olika orsaker, till exempel under arbetsdagar respektive helgdagar eller under vissa säsonger eller storhelger.

Genom att ta av den genomsnittliga dagliga budgeten för andra dagar under månaden kan du optimera kampanjresultaten och se till att dina annonser kan visas lite mer på dagar då de är populära.

Så debiteras du när kampanjerna överstiger den genomsnittliga dagliga budgeten

Det går att använda upp till två gånger den genomsnittliga dagliga kampanjbudgeten om du vill visa annonserna på vissa veckodagar eller på vissa tidpunkter i månaden utifrån variationen i trafiken. Det går dock inte att använda mer än du spenderar på kampanjerna varje månad. För kampanjer där du betalar för konverteringar kan din dagliga kostnad bli mer än två gånger din genomsnittliga dagliga budget.

Exempel

Om din genomsnittliga dagliga budget är 100 kronor kan upp till 200 kronor användas för att visa dina annonser under vissa dagar utifrån variationer i trafiken.

Tänk på att dina dagliga kostnader ibland kan komma att överstiga maxgränsen på två gånger den genomsnittliga dagliga budgeten. Du debiteras dock bara upp till två gånger din genomsnittliga dagliga budget. Om din genomsnittliga dagliga budget till exempel är 100 kronor och du har samlat på dig 230 kronor i kostnader under en viss dag debiteras du bara 200 kronor per dag. Resterande 30 kronor går tillbaka till dig som en kreditering för överleverans som du kan se i din transaktionshistorik.

Om debiteringsgränsen per månad

Kostnaden för din kampanj kan uppgå till två gånger den genomsnittliga dagliga budgeten en viss dag, men du debiteras aldrig mer än den debiteringsgräns per månad som används i Google Ads för att förhindra överdebitering. Det innebär att så länge budgeten är konsekvent under en hel månad debiteras du inte mer än din genomsnittliga dagliga budget multiplicerat med det genomsnittliga antalet dagar i en månad, vilket är 30,4 (365 dagar under ett år ÷ 12 månader).

Exempel

Om din budget är oförändrad under en månad och du samlar på dig mer kostnader under en månad än vad månadsbudgeten tillåter, debiteras du bara upp till debiteringsgränsen per månad. Om din genomsnittliga dagliga budget till exempel är 100 kronor per dag under en månad (en debiteringsgräns på 3 040 kronor per månad) och du har samlat på dig 3 100 kronor under en kalendermånad debiteras du bara 3 040 kronor. Så här ser beräkningen ut:

100 kronor (genomsnittlig daglig budget) × 30,4 (genomsnittliga dagar per månad) = 3 040 kronor

Resterande 60 kronor går tillbaka till dig som en kreditering för överleverans.

Så påverkas debiteringsgränsen per månad om budgeten ändras

När du ändrar din budget kommer dina utgifter för resten av månaden inte att överstiga den nya genomsnittliga dagliga budget multiplicerat med de återstående dagarna i månaden. 

Anta att du har en genomsnittlig daglig budget på 50 kronor och att du den 24 november har förbrukat 1 130 kronor. Samma dag ändrar du din genomsnittliga dagliga budget till 100 kronor. Det högsta beloppet du debiteras med under november blir då följande:

1 130 kronor som har spenderats hittills + (100 kronor/dag × 7 dagar kvar) = 1 830 kronor

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt