Dlaczego koszty mogą przekraczać średni budżet dzienny

  • Google Ads umożliwia Ci osiągnięcie maksymalnego zwrotu z inwestycji (ROI), zwiększając częstotliwość wyświetlania reklam w dniach, kiedy natężenie ruchu jest zwykle największe.
  • Gdy Twoje reklamy wyświetlają się częściej, łączny dzienny koszt może być maksymalnie dwa razy większy od średniego budżetu dziennego, chyba że płacisz za konwersje. Jeśli płacisz za konwersje, dzienne koszty mogą być ponad dwa razy większe od średniego budżetu dziennego. Jednak w przypadku wszystkich kampanii Google Ads nie nałożymy opłat wyższych niż Twój średni budżet dzienny pomnożony przez średnią liczbę dni w miesiącu (30,4).

Dlaczego kampanie mogą kosztować więcej niż wynosi ich średni budżet dzienny

Dla każdej kampanii reklamowej ustawiasz średni budżet dzienny, czyli kwotę, jaką planujesz wydać na reklamy każdego dnia. Jeśli zauważysz, że całkowity dzienny koszt kampanii przekracza średnią kwotę budżetu dziennego, oznacza to, że większa część budżetu kampanii jest wykorzystywana w dni o większym ruchu w sieci wyszukiwania, a w dni, gdy ruch jest mniejszy, mniejsze są również wydatki. Wahania ruchu w sieci wyszukiwania mogą zależeć od wielu czynników: weekendów i dni roboczych czy też sezonowości i okresów świątecznych.

Zmniejszenie średniego budżetu dziennego w inne dni miesiąca pomaga zoptymalizować skuteczność kampanii i wyświetlać reklamy nieco częściej w dni, w których są bardzo popularne.

Sposób naliczania opłat w przypadku przekroczenia średniego budżetu dziennego kampanii

Do wyświetlania reklam w określone dni tygodnia lub w określonych porach miesiąca w zależności od wahań ruchu może być wykorzystywana maksymalnie dwukrotność średniego budżetu dziennego kampanii – ale nie będzie to więcej niż wydajesz na kampanie miesięcznie. W przypadku kampanii, w których płacisz za konwersje dzienne koszty mogą przekraczać dwukrotność średniego budżetu dziennego.

Przykład

Jeśli średni budżet dzienny wynosi 10 zł, do wyświetlania reklam w określonych dniach w zależności od natężenia ruchu może być wykorzystane maksymalnie 20 zł.

Pamiętaj, że czasami koszty dzienne mogą przekraczać dwukrotność średniego budżetu dziennego. Będziemy jednak obciążać Cię maksymalnie dwukrotnością średniego budżetu dziennego. Jeśli na przykład średni budżet dzienny wynosi 10 zł, a koszty w danym dniu wyniosły 23 zł, obciążymy Cię tylko kwotą 20 zł za dzień. Pozostałe 3 zł wrócą na Twoje konto jako zwrot za nadmierne wyświetlenia, który widać w historii transakcji.

Informacje o miesięcznych limitach obciążeń

Chociaż dzienny koszt kampanii może przekroczyć budżet dzienny dwukrotnie, nie zapłacisz nigdy więcej, niż wynosi miesięczny limit obciążeń, który służy Google Ads do zapobiegania przypadkowemu przekroczeniu Twojego budżetu. Oznacza to, że jeśli wysokość budżetu jest niezmienna przez cały miesiąc, nie obciążymy Cię kwotą wyższą niż średni budżet dzienny pomnożony przez średnią liczbę dni w miesiącu, czyli 30,4 (365 dni w roku ÷ 12 miesięcy).

Przykład

Jeśli budżet jest taki sam przez cały miesiąc, a koszty w miesiącu kalendarzowym przekroczą limit miesięczny, wysokość obciążenia nie przekroczy tego limitu. Jeśli na przykład średni budżet dzienny wynosi 10 zł przez cały miesiąc (miesięczny limit obciążeń wynosi 304 zł), a koszty naliczone w ciągu miesiąca kalendarzowego wyniosą 310 zł, obciążymy Cię tylko kwotą 304 zł. Obliczenia wyglądają następująco:

10 zł (średni budżet dzienny) x 30,4 (średnia liczba dni w miesiącu) = 304 zł

Pozostałe 6 zł wraca na Twoje konto jako zwrot za nadmierne wyświetlenia.

Jak zmiany budżetu wpływają na miesięczny limit obciążeń

Gdy zmienisz budżet, Twoje wydatki przez resztę miesiąca nie przekroczą nowego średniego budżetu dziennego pomnożonego przez liczbę pozostałych dni miesiąca.

Załóżmy na przykład, że Twój średni budżet dzienny wynosi 5 zł, a Twoje wydatki do 24 listopada wyniosły 113 zł. Tego dnia zmieniasz średni budżet dzienny na 10 zł. Maksymalna kwota, którą naliczymy w listopadzie to:

113 zł dotychczasowych wydatków + (10 zł dziennie x 7 pozostałych dni miesiąca) = 183 zł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem