Dlaczego koszty mogą przekraczać średni budżet dzienny

 
 
  • Google Ads umożliwia Ci osiągnięcie maksymalnego zwrotu z inwestycji (ROI) poprzez zwiększenie częstotliwości wyświetlania reklam w dniach, w których ruch w sieci wyszukiwania jest największy.
  • Gdy Twoje reklamy wyświetlają się częściej, łączny dzienny koszt może być maksymalnie dwa razy większy od średniego budżetu dziennego, chyba że płacisz za konwersje. Wtedy dzienny koszt może być ponad dwa razy większy niż budżet dzienny. Jednak w przypadku wszystkich kampanii Google Ads nie nałożymy opłat wyższych niż Twój średni budżet dzienny pomnożony przez średnią liczbę dni w miesiącu (30,4).

Dlaczego koszt kampanii może przekraczać budżet dzienny?

Dla każdej kampanii reklamowej wyznaczasz budżet dzienny – kwotę, jaką zamierzasz codziennie przeznaczać na reklamy. Jeśli zauważysz, że całkowity dzienny koszt kampanii przekracza kwotę ustalonego budżetu dziennego, oznacza to, że kampania zużywa więcej środków reklamowych w dni, kiedy ruch jest większy, i zmniejsza wydatki w dniach o mniejszym natężeniu ruchu. Wahania ruchu w sieci wyszukiwania mogą zależeć od wielu czynników: weekendów i dni roboczych czy też sezonowości i okresów świątecznych.

Zmniejszanie budżetu dziennego w niektórych dniach miesiąca pomaga optymalizować skuteczność kampanii oraz zapewnić częstsze wyświetlanie reklam w dniach ich największej popularności.

Jakie ponosisz koszty, gdy kampanie przekroczą budżet dzienny

Na podstawie wyników analizy ruchu internetowego na wyświetlanie reklam w określonych dniach tygodnia lub okresach miesiąca może zostać przeznaczone do 200% budżetu dziennego kampanii, ale nigdy więcej niż ustalony budżet miesięczny. W przypadku kampanii, w których płacisz za konwersje, Twoje dzienne koszty mogą przekroczyć 200% budżetu dziennego.

Przykład

Jeśli Twój budżet dzienny wynosi 30 zł, na podstawie wyników analizy ruchu internetowego na wyświetlanie reklam w określonych dniach może zostać przeznaczone 60 zł.

Pamiętaj, że czasami koszty dzienne mogą przekraczać limit wynoszący 200%. Jednak opłaty są nadal naliczane tylko za dwukrotną wysokość budżetu dziennego. Jeśli na przykład budżet dzienny wynosi 30 zł, a wydatki w tym dniu wyniosły już 69 zł, opłata za ten dzień wyniesie 60 zł. Pozostałe 9 zł jest zwracane jako zwrot za nadmiarowe wyświetlenia, który widać w historii transakcji.

Informacje o miesięcznych limitach obciążeń

Chociaż dzienny koszt kampanii może przekroczyć budżet dzienny dwukrotnie, nie zapłacisz nigdy więcej, niż wynosi miesięczny limit obciążeń, który służy Google Ads do zapobiegania przypadkowemu przekroczeniu Twojego budżetu. Oznacza to, że dopóki Twój budżet jest stały dla całego miesiąca, nie zapłacisz więcej, niż wynosi Twój budżet dzienny pomnożony przez średnią liczbę dni w miesiącu, czyli 30,4 (365 dni w roku ÷ 12 miesięcy).

Przykład

Jeśli budżet jest taki sam przez cały miesiąc, a koszty w miesiącu kalendarzowym przekroczą limit miesięczny, wysokość obciążenia nie przekroczy tego limitu. Jeśli np. budżet dzienny wynosi 30 zł dziennie w całym miesiącu (miesięczny limit obciążeń: 912 zł), a koszty w miesiącu kalendarzowym osiągną 930 zł, obciążenie wyniesie tylko 912 zł. Oto wyliczenia:

30 zł (budżet dzienny) x 30,4 (średnia liczba dni w miesiącu) = 912 zł

Pozostałe 18 zł zostaje zwrócone jako zwrot za nadmiarowe wyświetlenia.

Jak zmiany budżetu wpływają na miesięczny limit obciążeń

Gdy zmienisz budżet, Twoje wydatki przez resztę miesiąca nie przekroczą nowego średniego budżetu dziennego pomnożonego przez liczbę pozostałych dni miesiąca. 

Załóżmy, że Twój budżet dzienny to 15 zł a do 24 listopada Twoje wydatki wyniosły 340 zł. Tego dnia zmieniasz budżet dzienny na 30 zł. Maksymalna kwota, którą naliczymy w listopadzie to:

340 zł dotychczasowych wydatków + (30 zł dziennie x 7 pozostałych dni miesiąca) = 550 zł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?