Waarom de kosten uw gemiddelde dagbudget kunnen overschrijden

 
 
  • Met Google Ads kunt u het rendement op uw investering (ROI) maximaliseren door uw advertenties vaker weer te geven op dagen waarop de hoeveelheid zoekverkeer groter is.
  • Wanneer uw advertenties vaker worden weergegeven, kunnen uw totale dagelijkse kosten tot wel twee keer uw gemiddelde dagbudget bedragen, tenzij u betaalt voor conversies. Als u voor conversies betaalt, kunnen uw dagelijkse kosten meer dan twee keer uw dagbudget bedragen. Voor al uw Google Ads-campagnes betaalt u echter nooit meer dan uw gemiddelde dagbudget, vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal dagen in een maand (30,4).

Waarom campagnes meer kunnen kosten dan het dagbudget

Voor elk van uw advertentiecampagnes stelt u een dagbudget in. Dit is, het bedrag dat u heeft begroot om per dag aan uw advertenties uit te geven. Als u constateert dat de totale dagelijkse kosten van uw campagne hoger zijn dan het bedrag van uw dagbudget, betekent dit dat er op dagen met meer zoekverkeer meer van uw budget aan uw campagne wordt besteed, en op dagen met minder zoekverkeer juist minder. Fluctuaties in de hoeveelheid zoekverkeer kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kan de dag van de week (werkdagen versus weekend) een rol spelen, maar ook de tijd van het jaar of bijvoorbeeld een vakantieperiode.

Als u uw dagbudget op andere dagen in de maand bekijkt, kunt u de prestaties van uw campagnes optimaliseren en ervoor zorgen dat uw advertenties vaker worden weergegeven op dagen dat ze populair zijn.

Hoe kosten in rekening worden gebracht wanneer campagnes het dagbudget overschrijden

Tot twee keer het dagbudget van uw campagne kan worden gebruikt om uw advertenties op bepaalde dagen van de week of maand weer te geven op basis van fluctuaties in het verkeer. Er wordt echter nooit meer uitgegeven dan u elke maand aan uw campagnes besteedt. Voor campagnes waarbij u voor conversies betaalt, kunnen uw dagelijkse kosten twee maal hoger zijn dan het dagbudget.

Voorbeeld

Als uw dagbudget € 10 is, wordt er op bepaalde dagen maximaal € 20 besteed om uw advertenties weer te geven op basis van fluctuaties in het verkeer.

Houd er rekening mee dat uw dagelijkse kosten soms hoger zijn dan twee keer uw dagbudget. Er wordt echter niet meer in rekening gebracht dan tot twee keer uw dagbudget. Als uw dagbudget bijvoorbeeld € 10 is en u € 23 aan kosten heeft gegenereerd op een bepaalde dag, wordt er niet meer dan € 20 per dag in rekening gebracht. De resterende € 3 wordt aan u terugbetaald als krediet voor overweergave. Dit wordt vermeld in uw transactiegeschiedenis.

Over de maandelijkse kostenlimiet

Hoewel de kosten van uw campagne op een bepaalde dag tot twee keer uw gemiddelde dagbudget kan zijn, betaalt u niet meer dan de maandelijkse kostenlimiet die Google Ads gebruikt om te voorkomen dat u per ongeluk te veel betaalt. Dat betekent dat zolang uw budget een volledige maand gelijk blijft, er nooit meer in rekening wordt gebracht dan uw dagbudget vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal dagen in een maand (30,4, oftewel 365 maanden in een jaar ÷ 12 maanden).

Voorbeeld

Als uw dagbudget voor elke dag van een maand gelijk is en u in een bepaalde kalendermaand meer kosten genereert dan op basis van uw maandelijkse kostenlimiet is toegestaan, wordt alleen uw maandelijkse kostenlimiet in rekening gebracht. Als uw dagbudget bijvoorbeeld € 10 is gedurende de hele maand (een maandelijkse kostenlimiet van € 304) en u gedurende een kalendermaand € 310 aan kosten heeft gegenereerd, wordt er niet meer dan € 304 in rekening gebracht. De berekening is als volgt:

€ 10 (dagbudget) x 30,4 (gemiddelde aantal dagen per maand) = € 304

De resterende € 6 wordt aan u terugbetaald als krediet voor overweergave.

Hoe budgetwijzigingen van invloed zijn op de maandelijkse kostenlimiet

Wanneer u uw budget wijzigt, worden uw uitgaven voor de rest van de maand nooit hoger dan uw nieuwe gemiddelde dagbudget vermenigvuldigd met de resterende dagen van de maand. 

Stel dat u een dagbudget heeft van € 5 en vanaf 24 november € 113 heeft uitgegeven. Op die dag wijzigt u uw dagbudget naar € 10. Het maximumbedrag dat u in rekening wordt gebracht voor de maand november is:

€ 113 tot nu toe besteed + (€ 10 per dag x 7 resterende dagen) = € 183

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen