Защо разходите може да надхвърлят средния Ви дневен бюджет

 
 
  • Google Ads Ви помага да си осигурите максимална възвръщаемост на инвестициите (ROI), като показва рекламите Ви по-често в дните, когато трафикът от търсене е по-силен.
  • Когато рекламите Ви се показват по-често, общите Ви дневни разходи могат да са до два пъти повече от средния Ви дневен бюджет, освен ако не плащате за реализации. Ако плащате за реализации, дневните Ви разходи могат да са повече от два пъти по-големи от дневния Ви бюджет. Въпреки това за всички кампании в Google Ads няма да Ви таксуваме с повече от средния дневен бюджет, умножен по средния брой на дните в месеца (30,4).

Защо разходите за кампаниите може да са по-големи от дневния им бюджет

За всяка своя рекламна кампания задавате дневен бюджет – сумата, която сте определили да изразходвате за рекламите си всеки ден. Ако забележите, че общите дневни разходи за кампанията Ви надвишават сумата на дневния Ви бюджет, това означава, че кампанията Ви изразходва повече от него в дни с по-силен трафик от търсене и по-малко в дни с по-слаб трафик. Трафикът от търсене може да варира по няколко причини: поради това, дали е почивен или делничен ден, или поради сезонност и празници.

Вземането на част от дневния бюджет, предназначен за други дни в месеца, спомага за оптимизиране на ефективността на кампаниите Ви и позволява на рекламите Ви да се показват малко повече в дни, когато са особено популярни.

Как Ви таксуваме, когато кампаниите надвишат дневния си бюджет

Може да се използват средства в размер на до два пъти дневния бюджет на кампанията Ви, за да се показват рекламите Ви в определени дни от седмицата или месеца въз основа на колебанията в трафика – но не повече от сумата, която изразходвате за кампаниите си всеки месец. За кампании, за които плащате за реализации, е възможно дневните Ви разходи да надвишават дневния Ви бюджет два пъти.

Пример

Ако дневният Ви бюджет е 10 лв., за показване на рекламите Ви в определени дни могат да се използват до 20 лв. въз основа на колебанията в трафика.

Имайте предвид, че понякога дневните Ви разходи може да надвишат горната граница от два пъти размера на дневния Ви бюджет. Въпреки това ще бъдете таксувани до два пъти размера на дневния си бюджет. Ако например дневният Ви бюджет е 10 лв. и сте натрупали разходи от 23 лв. в даден ден, ще бъдете таксувани само 20 лв. за деня. Останалите 3 лв. Ви се връщат като кредит за преизпълнение, който можете да видите в историята на транзакциите си.

Всичко за месечния лимит за таксуване

Въпреки че разходите за кампанията Ви могат да бъдат до два пъти средния Ви дневен бюджет в който и да е ден, няма да Ви бъде начислена сума, надвишаваща месечния лимит за таксуване, който Google Ads използва, за да предотврати случайното Ви свръхтаксуване. Това означава, че ако бюджетът Ви е постоянен през целия месец, няма да бъдете таксувани със сума, надвишаваща произведението на дневния Ви бюджет и средния брой дни в месеца, който е 30,4 (365 дни в годината ÷ 12 месеца).

Пример

Ако бюджетът Ви е постоянен през целия месец и натрупате повече разходи за календарен месец, отколкото позволява месечният Ви лимит, ще бъдете таксувани само до размера на този лимит. Ако например дневният Ви бюджет е 10 лв. на ден през целия месец (месечен лимит за таксуване 304 лв.) и сте натрупали 310 лв. разходи за календарен месец, ще бъдете таксувани само с 304 лв. Изчисленията са следните:

10 лв. (дневен бюджет) x 30,4 (среден брой дни в месеца) = 304 лв.

Останалите 6 лв. Ви се връщат като кредит за преизпълнение.

Как промените в бюджета се отразяват на месечния лимит за таксуване

Когато промените бюджета си, разходите Ви за остатъка от месеца няма да надхвърлят новия Ви среден дневен бюджет, умножен по оставащите дни от месеца. 

Да предположим например, че имате дневен бюджет от 5 лв., а до 24 ноември сте изразходили 113 лв. В същия ден променяте дневния си бюджет на 10 лв. Максималната сума, която ще бъдете таксувани за месец ноември, ще бъде:

изразходвани до момента 113 лв. + (10 лв./ден Х оставащите 7 дни) = 183 лв.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си