Ange standardbud för annonsgruppen

En annonsgrupp är en samling annonser som aktiveras av en gemensam uppsättning sökord. När du skapar en ny annonsgrupp uppmanas du att skapa en första annons med en sökordslista och sedan ange ett standardbud för annonsgruppen (Max CPC). Standardbudet är ett praktiskt sätt att hantera buden för alla sökord i annonsgruppen. Du kan åsidosätta standardbudet för annonsgruppen för enstaka sökord genom att ange ett högre eller lägre högsta CPC på sidan Sökord.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Ange ditt bud när du skapar en ny annonsgrupp

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto
 2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn.
 3. Klicka på namnet på en kampanj som du vill lägga till en ny annonsgrupp i.
 4. Klicka på plusknappen för att skapa en ny annonsgrupp.
 5. Välj en kampanj och klicka på Skapa annonsgrupp.
 6. Ange annonsgruppens namn, standardbudet och sökord på sidan som följer.
 7. Klicka på Spara och fortsätt.

Pröva nu

Hur man redigerar standardbudet för en eller flera annonsgrupper

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Annonsgrupper i sidmenyn.
 3. Markera kryssrutan bredvid de annonsgrupper vars högsta CPC som standard du vill redigera.
 4. Klicka på Ändra bud på rullgardinsmenyn Redigera.
 5. Ange ett nytt budbelopp för högsta CPC-bud.
 6. Klicka på Använd.

Prova nu

Bud på sökordsnivå åsidosätter standardbudet för annonsgruppen

Om du anger enskilda sökords- eller placeringsbud ersätter de enskilda buden standardbudet för annonsgruppen. Om till exempel standardbudet för annonsgruppen är 10 kronor men du höjer budet för ett visst sökord till 12 kronor, gäller sökordsbudet varje gång det sökordet leder till att din annons visas.

Ange budjusteringar för kampanjen

Du kan ange budjusteringar som automatiskt höjer eller sänker buden när din annons konkurrerar om att visas på mobila enheter, på särskilda platser och på särskilda datum och tider. Om din kampanj körs i Display-nätverket kan du dessutom ange bjudjusteringar på annonsgruppsnivå när du inriktar dig på exempelvis ämnen eller placeringar. Budjusteringarna ger dig större kontroll över när och var din annons visas.

Med automatisk budgivning ställer vi in standardbuden åt dig

Om du har valt manuell budgivning för kampanjen kan du ändra standardbuden när du vill.

Om du är kontoansvarig med ett mer automatiserat tillvägagångssätt kan automatisk budstrategi vara rätt för dig. Med automatisk budgivning slipper du sköta grovgörat själv och behöver inte gissa dig fram till vilka bud som uppfyller dina verksamhetsmål. Alla våra automatiska budstrategier är utformade för att hjälpa dig nå ett specifikt mål för din verksamhet, som att få högst möjliga antal klick, antal konverteringar eller konverteringsvärde. Läs mer om automatisk budgivning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?