Tạo và chỉnh sửa ngân sách tài khoản

Những nhà quảng cáo thanh toán theo hóa đơn hằng tháng cần phải có ngân sách tài khoản. Ngân sách tài khoản có thể dùng để kiểm soát số tiền chi tiêu trong một khoảng thời gian. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tạo, chỉnh sửa và xóa ngân sách tài khoản.

Trước khi bắt đầu

 • Để tạo thông tin thanh toán, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản người quản lý thanh toán bằng Quyền truy cập quản trị, Quyền truy cập tiêu chuẩn hoặc Quyền chỉ có thể thanh toán. Sau đó, hãy chuyển đến tài khoản khách hàng.
 • Tài khoản người quản lý thanh toán phải được liên kết với hồ sơ thanh toán. Hãy đọc bài viết Giới thiệu về quyền và các loại liên kết hồ sơ thanh toán để tìm hiểu thêm.

Tạo ngân sách mới

 1. Đăng nhập vào Tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Hiệu suất.
 3. Chọn tài khoản khách hàng mà bạn muốn tạo ngân sách.
 4. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải, rồi chọn Ngân sách tài khoản trong mục "Thanh toán".
 5. Nhấp vào nút dấu cộng màu xanh dương .
 6. Trong mục "Thoả thuận dịch vụ", hãy chọn Sử dụng thoả thuận dịch vụ chính để áp dụng điều khoản thoả thuận cho tất cả ngân sách trong tương lai. Nếu không, hãy chọn Tạo thỏa thuận dịch vụ ngân sách.
  • Nếu chọn Tạo thỏa thuận dịch vụ ngân sách, bạn cần chọn ngôn ngữ thỏa thuận và một email cho người liên hệ thanh toán.
 7. Trong trường "Số tiền ngân sách", hãy chọn Không giới hạn nếu bạn không muốn đặt giới hạn cụ thể cho tổng số tiền chi tiêu cho tất cả các chiến dịch Google Ads của mình. Nếu bạn muốn giới hạn số tiền chi tiêu tổng hợp của tất cả các chiến dịch Google Ads của mình, hãy chọn tùy chọn thứ hai bên cạnh "Số tiền ngân sách" và nhập số tiền của bạn.
 8. Chọn Ngày bắt đầu theo yêu cầu và chọn Ngày kết thúc (nếu có).
 9. Nhập Tên ngân sách và nếu muốn, hãy nhập Đơn đặt hàng, Ghi chú hoặc cả hai.
 10. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý
Tài khoản sẽ ngừng phân phát quảng cáo nếu đã chi tiêu hết ngân sách hoặc đã đến ngày kết thúc cụ thể. Hãy thường xuyên kiểm tra ngân sách tài khoản để đảm bảo quảng cáo vẫn tiếp tục phân phát.

Xóa, kết thúc hoặc chỉnh sửa ngân sách

Bạn muốn thay đổi ngân sách tài khoản? Chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Hiệu suất.
 3. Chọn tài khoản khách hàng mà bạn muốn cập nhật ngân sách.
 4. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải, rồi chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 5. Nhấp vào Ngân sách tài khoản trong trình đơn thao tác ở bên trái, rồi nhấp vào nút dấu cộng màu xanh dương.
 6. Tìm yêu cầu ngân sách mà bạn muốn xoá, kết thúc hoặc chỉnh sửa.
  Bạn không thể chỉnh sửa ngân sách trước đây của mình trong các trường hợp sau:
  • Đã hơn 90 ngày kể từ ngày kết thúc
  • Hiện đã có một ngân sách khác đang được áp dụng trong tài khoản
  • Ngân sách mới đang được áp dụng cao hơn mức ngân sách trong tài khoản
 7. Sau khi bạn tìm thấy ngân sách, hãy xem cột "Hành động". Để xóa ngân sách đang chờ kích hoạt hoặc đang chờ xem xét, hãy nhấp vào Hủy. Để kết thúc yêu cầu ngân sách đang được áp dụng, hãy nhấp vào Kết thúc.
 8. Để chỉnh sửa ngân sách, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Tại đây, bạn có thể thay đổi ngân sách, ngày kết thúc, tên ngân sách, đơn đặt hàng hoặc ghi chú của mình.
 9. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.

Nếu chỉnh sửa ngân sách đang được áp dụng hoặc ngân sách đang chờ kích hoạt hay đang chờ xem xét, bạn sẽ thấy bảng trên trang Ngân sách tài khoản phản ánh thay đổi này. Chỉ cần xem ngân sách ban đầu trong bảng và bạn sẽ thấy các thay đổi đã yêu cầu bằng chữ in nghiêng ngay bên dưới. Nếu bạn nhấp vào Hủy, ngân sách ban đầu sẽ giữ nguyên. Nếu bạn xoá ngân sách ban đầu, thì cả ngân sách và yêu cầu thay đổi đều sẽ bị xoá.

Nếu bạn muốn được trợ giúp thêm về thông tin thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.

Đã tạo ngân sách tài khoản nhưng quảng cáo chưa phân phát

Đôi khi, bạn có thể thấy quảng cáo không phân phát dù đã tạo ngân sách tài khoản. Lý do có thể là vì bạn đã chi tiêu hết số tiền trong ngân sách hoặc đã đến ngày kết thúc chiến dịch. Ngoài ra, còn có một số lý do khác như:

 • Dù bạn đã tạo chiến dịch và quảng cáo đã sẵn sàng, nhưng quảng cáo sẽ không phân phát khi chưa đến ngày bắt đầu. Thông thường, bạn nên đặt ngày bắt đầu mong muốn càng sớm càng tốt. Hãy đợi đến ngày bắt đầu hoặc điều chỉnh ngày bắt đầu trên yêu cầu ngân sách bằng cách làm theo các bước bên dưới:
  1. Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Thanh toán Billing Icon.
  2. Nhấp vào Tóm tắt.
  3. Nhấp vào Quản lý ngân sách tài khoản.
  4. Tìm yêu cầu của bạn và trong cột "Hành động", hãy nhấp vào Chỉnh sửa.

Ảnh động này cho biết cách chỉnh sửa ngân sách tài khoản trong Google Ads.

 • Ngân sách tài khoản có thể đang chờ phê duyệt và kích hoạt. Ví dụ: nếu cần có thoả thuận dịch vụ, ngân sách sẽ ở trạng thái "Đang được xem xét" cho đến khi thoả thuận được chấp nhận và phê duyệt. Sau khi bạn hoàn thành tất cả các bước bắt buộc, ngân sách sẽ trở về trạng thái "Đang chờ xử lý". Khi tới ngày bắt đầu theo yêu cầu, trạng thái sẽ trở thành "Đang hoạt động" để cho phép quảng cáo phân phát. Hãy chờ đến khi ngân sách tài khoản được phê duyệt và kích hoạt.

Nếu đã đến ngày bắt đầu và ngân sách đã được phê duyệt và kích hoạt, hãy sử dụng công cụ khắc phục sự cố để tìm hiểu lý do bạn có thể không thấy quảng cáo của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13156264480903874683
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067
false