Vytvorenie rozpočtu účtu

Rozpočty účtu sú povinné pre inzerentov, ktorí pri platbách využívajú mesačnú fakturáciu. Môžu sa použiť na určenie sumy, ktorá sa má preinzerovať za určité časové obdobie. V tomto článku vám ukážeme, ako môžete vytvoriť, upraviť a odstrániť rozpočet účtu.

Skôr než začnete

 • Rozpočty účtu sú k dispozícii iba pre účty, ktoré používajú nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou.
 • Ak používate automatické alebo manuálne platby, náklady môžete riadiť pomocou rozpočtov kampaní.
 • Ak chcete vytvoriť alebo upraviť rozpočet, musíte mať prístup pre správcu alebo štandardný prístup k účtu platiaceho správcu a účet správcu musí byť prepojený s platobným profilom. Ďalšie informácie o typoch prepojení s platobným profilom a povoleniach

Vytvorenie nového rozpočtu

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Účty a potom na Výkonnosť.
 3. Vyberte klientsky účet, v ktorom chcete vytvoriť rozpočet.
 4. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] v pravom hornom rohu a potom v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia.
 5. V navigačnej ponuke vľavo kliknite na Rozpočty účtu a potom na modré tlačidlo plus .
 6. V sekcii Zmluva o poskytovaní služieb vyberte Použiť hlavnú zmluvu o poskytovaní služieb, ak chcete, aby sa zmluva uplatnila na všetky budúce rozpočty. V opačnom prípade vyberte Vytvoriť zmluvu o poskytovaní služieb na úrovni rozpočtu.
  • Ak vyberiete Vytvoriť zmluvu o poskytovaní služieb na úrovni rozpočtu, budete musieť vybrať jazyk zmluvy a e‑mailovú adresu kontaktu platobného profilu.
 7. Ak nechcete, aby boli celkové výdavky všetkých vašich kampaní Google Ads obmedzené určitou sumou, v poli Výška rozpočtu vyberte Neobmedzený. Ak by ste radšej chceli obmedziť celkovú sumu, ktorá sa môže minúť vo všetkých vašich kampaniach Google Ads, vyberte druhú možnosť vedľa položky Výška rozpočtu a zadajte sumu.
 8. Vyberte Požadovaný dátum začatia a v prípade potreby aj Dátum ukončenia.
 9. Zadajte názov do poľa Názov rozpočtu a ak chcete, vyplňte aj pole Objednávka, Poznámky alebo oboje.
 10. Kliknite na Uložiť.

Na čo treba pamätať

Váš účet prestane zobrazovať reklamy, ak sa rozpočet vyčerpá alebo ak nastane stanovený dátum ukončenia. Pravidelnou kontrolou rozpočtov účtu zaistíte, že reklamy sa neprestanú zobrazovať.

Odstránenie, ukončenie alebo úprava rozpočtu

Chcete zmeniť rozpočet účtu? Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Účty a potom na Výkonnosť.
 3. Vyberte klientsky účet, v ktorom chcete aktualizovať rozpočet.
 4. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] v pravom hornom rohu a potom v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia.
 5. V navigačnej ponuke vľavo kliknite na Rozpočty účtu a potom na modré tlačidlo plus .
 6. Nájdite rozpočtový predpis, ktorý chcete odstrániť, ukončiť alebo upraviť.
  Predchádzajúci rozpočet nie je možné upraviť za nasledujúcich okolností:
  • Od dátumu ukončenia uplynulo viac ako 90 dní.
  • V účte je už aktívny ďalší aktuálny rozpočet.
  • V účte bol vytvorený nový aktívny rozpočet, ktorý mu je nadradený.
 7. Po nájdení rozpočtu si pozrite stĺpec Akcie. Ak chcete odstrániť rozpočet čakajúci na aktiváciu alebo kontrolu, kliknite na Zrušiť. Ak chcete ukončiť aktívny rozpočtový predpis, kliknite na Ukončiť.
 8. Ak chcete upraviť rozpočet, kliknite na Upraviť. Potom môžete zmeniť rozpočet, dátum ukončenia, názov rozpočtu, objednávku alebo poznámky.
 9. Po dokončení kliknite na Uložiť.

Ak upravíte aktívny rozpočet alebo rozpočet čakajúci na aktiváciu či kontrolu, prejaví sa to aj v tabuľke na stránke Rozpočty účtu. Stačí si v tabuľke pozrieť pôvodný rozpočet a hneď pod ním sa vám kurzívou zobrazia požadované zmeny. Ak kliknete na Zrušiť, bude platiť pôvodný rozpočet. Ak odstránite pôvodný rozpočet, odstráni sa spolu s ním aj žiadosť o zmenu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory