Tworzenie budżetu konta

Budżety kont są wymagane w przypadku reklamodawców, którzy rozliczają się za pomocą fakturowania miesięcznego. Mogą one służyć do kontrolowania wydatków w czasie. Z tego artykułu dowiesz się, jak utworzyć, edytować lub usunąć budżet konta.

Zanim zaczniesz

 • Budżet konta jest dostępny tylko w przypadku kont, na których ustawione jest fakturowanie miesięczne.
 • Jeśli korzystasz z płatności automatycznych lub ręcznych, koszty możesz kontrolować za pomocą budżetów kampanii.
 • Aby utworzyć budżet, musisz mieć dostęp administracyjny lub standardowy do konta Google Ads lub konta menedżera Google Ads.

Tworzenie nowego budżetu

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
 3. Kliknij Budżety konta w menu nawigacyjnym po lewej stronie, a następnie niebieski przycisk plusa .
 4. W sekcji „Umowa o świadczenie usług” kliknij Użyj ramowej umowy o świadczenie usług. Ta umowa będzie miała zastosowanie do wszystkich przyszłych budżetów. W przeciwnym razie kliknij Utwórz umowę o świadczenie usług na poziomie budżetu.
  • Jeśli klikniesz Utwórz umowę o świadczenie usług na poziomie budżetu, wybierz język umowy i adres e-mail osoby kontaktowej ds. płatności.
 5. W polu „Kwota budżetu” wybierz Nieograniczony, jeśli nie chcesz ograniczać łącznych wydatków na wszystkie kampanie Google Ads. Jeśli chcesz ustawić taki limit, wybierz drugą opcję obok pola „Kwota budżetu” i wpisz kwotę.
 6. Wybierz ustawienie opcji Wyznaczona data rozpoczęcia, a w razie potrzeby również opcji Data zakończenia.
 7. Wpisz nazwę budżetu. Możesz także wypełnić pola Zamówienie lub Uwagi.
 8. Kliknij Zapisz.

Pamiętaj

Reklamy przestaną się wyświetlać, jeśli zostanie wyczerpany cały budżet lub nadejdzie wyznaczona data zakończenia. Regularnie sprawdzaj kwoty budżetów, aby nie przerwać wyświetlania reklam.

Usuwanie, kończenie lub edytowanie budżetu

Budżet konta możesz zmienić w ten sposób:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
 3. Kliknij Budżety konta w menu po lewej stronie, a potem odszukaj zamówienie budżetowe, które chcesz usunąć, zakończyć lub edytować.
Nie można edytować budżetu, jeśli od daty jego zakończenia minęło więcej niż 90 dni.
 1. Po znalezieniu budżetu odszukaj kolumnę „Działania”. Aby usunąć budżet, który oczekuje na aktywację lub sprawdzenie, kliknij Anuluj. Aby zakończyć aktywne zamówienie budżetowe, kliknij Zakończ.
 2. Aby edytować budżet, kliknij Edytuj. Możesz zmienić kwotę budżetu, datę zakończenia, nazwę budżetu, zamówienie i uwagi.
 3. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Jeśli edytujesz aktywny budżet albo budżet oczekujący na aktywację lub sprawdzenie, wprowadzane zmiany pojawią się w tabeli na stronie Budżety konta. Pod pierwotnym budżetem w tabeli wyświetli się kursywą lista żądanych zmian. Jeśli klikniesz Anuluj, pierwotny budżet pozostanie bez zmian. Jeśli usuniesz pierwotny budżet, nastąpi skasowanie zarówno samego budżetu, jak i żądanych zmian.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem