Vytvoření rozpočtu účtu

Rozpočty účtu potřebují inzerenti, kteří platí prostřednictvím měsíční fakturace. Lze je využívat k řízení nákladů na inzerci za určité časové období. Tento článek ukazuje, jak vytvořit, upravit či odstranit rozpočet účtu.

Než začnete

 • Rozpočty účtu jsou k dispozici pouze u těch účtů, které využívají nastavení plateb s měsíční fakturací.
 • Máte-li nastavené automatické nebo manuální platby, můžete k řízení nákladů využít rozpočty kampaní.
 • Abyste mohli vytvořit rozpočet, potřebujete standardní nebo administrátorský přístup k účtu Google Ads nebo k účtu správce Google Ads.

Vytvoření nového rozpočtu

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a zvolte Fakturace a platby.
 3. V navigační nabídce nalevo klikněte na Rozpočty účtu a poté na modré tlačítko plus.
 4. V části Smlouva o poskytování služby vyberte možnost Použít hlavní smlouvu o poskytování služeb, která bude platit pro všechny budoucí rozpočty. V opačném případě vyberte Vytvořit smlouvu o rozpočtu.
  • Pokud zvolíte možnost Vytvořit smlouvu o rozpočtu, budete muset vybrat jazyk smlouvy a e-mail kontaktu (pro centrum plateb).
 5. Nechcete-li celkovou útratu za všechny kampaně Google Ads omezit na konkrétní částku, zvolte v poli Výše rozpočtu možnost Neomezeno. Pokud je ale vaším cílem kombinovanou útratu za všechny kampaně Google Ads omezit, vyberte u pole Výše rozpočtu druhou možnost a zadejte požadovanou částku.
 6. Zvolte Požadované datum zahájení a případně také Datum ukončení.
 7. Zadejte Název rozpočtu a případně vyplňte pole Objednávka či Poznámky.
 8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Důležité upozornění

V případě vyčerpání rozpočtu nebo dosažení konkrétního data ukončení přestane účet zobrazovat reklamy. Chcete-li si zajistit nepřetržité zobrazování reklam, rozpočty účtu pravidelně kontrolujte.

Odstranění, ukončení či úprava rozpočtu

Chcete změnit rozpočet účtu? Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče  a zvolte Fakturace a platby.
 3. V navigační nabídce nalevo klikněte na možnost Rozpočty účtu a poté vyhledejte rozpočtový předpis, který chcete odstranit, ukončit nebo upravit.
Rozpočet nelze upravit, pokud od data ukončení uplynulo více než 90 dní.
 1. Až ho najdete, podívejte se do sloupce Akce. Chcete-li odstranit rozpočet čekající na aktivaci či kontrolu, klikněte na možnost Zrušit. Aktivní rozpočtový předpis ukončíte kliknutím na Ukončit.
 2. Chcete-li rozpočet upravit, klikněte na možnost Upravit. Můžete změnit výši rozpočtu, datum ukončení, název rozpočtu, objednávku či poznámky.
 3. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

Upravíte-li aktivní rozpočet nebo rozpočet čekající na aktivaci či kontrolu, projeví se změny v tabulce na kartě Rozpočty účtu. Když se v tabulce podíváte na původní rozpočet, požadované změny budou uvedeny kurzívou pod původními údaji. Pokud kliknete na možnost Zrušit, původní rozpočet zůstane nezměněn. Pokud původní rozpočet odstraníte, dojde k odstranění rozpočtu i žádosti o změnu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory