Vytvoření rozpočtu účtu

Rozpočty účtu potřebují inzerenti, kteří platí prostřednictvím měsíční fakturace. Lze je využívat k řízení nákladů na inzerci za určité časové období. Tento článek ukazuje, jak vytvořit, upravit či odstranit rozpočet účtu.

Než začnete

 • Rozpočty účtu jsou k dispozici pouze u těch účtů, které využívají nastavení plateb s měsíční fakturací.
 • Máte-li nastavené automatické nebo manuální platby, můžete k řízení nákladů využít rozpočty kampaní.
 • Chcete-li vytvořit nebo upravit rozpočet, potřebujete standardní nebo administrátorský přístup k účtu správce plateb a tento účet správce musí být propojený s platebním profilem. Přečtěte si i článek Propojení s platebními profily – oprávnění a typy.

Vytvoření nového rozpočtu

 1. Přihlaste se k účtu správce Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Účty a pak na Výkon.
 3. Vyberte klientský účet, ve kterém chcete rozpočet vytvořit.
 4. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a poté v části Fakturace vyberte Nastavení.
 5. V navigační nabídce nalevo klikněte na Rozpočty účtu a poté na modré tlačítko plus .
 6. V části Smlouva o poskytování služby vyberte možnost Použít hlavní smlouvu o poskytování služeb, pokud má smlouva platit pro všechny budoucí rozpočty. V opačném případě vyberte Vytvořit smlouvu o rozpočtu.
  • Pokud zvolíte možnost Vytvořit smlouvu o rozpočtu, budete muset vybrat jazyk smlouvy a e-mail kontaktu (pro centrum plateb).
 7. Nechcete-li celkovou útratu za všechny kampaně Google Ads omezit na konkrétní částku, zvolte v poli Výše rozpočtu možnost Neomezeno. Pokud je ale vaším cílem kombinovanou útratu za všechny kampaně Google Ads omezit, vyberte u pole Výše rozpočtu druhou možnost a zadejte požadovanou částku.
 8. Zvolte Požadované datum zahájení a případně také Datum ukončení.
 9. Zadejte Název rozpočtu a případně vyplňte pole Objednávka či Poznámky.
 10. Klikněte na tlačítko Uložit.

Důležité upozornění

V případě vyčerpání rozpočtu nebo dosažení konkrétního data ukončení přestane účet zobrazovat reklamy. Chcete-li si zajistit nepřetržité zobrazování reklam, rozpočty účtu pravidelně kontrolujte.

Odstranění, ukončení či úprava rozpočtu

Chcete změnit rozpočet účtu? Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu správce Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Účty a pak na Výkon.
 3. Vyberte klientský účet, ve kterém chcete rozpočet upravit.
 4. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a poté v části Fakturace vyberte Nastavení.
 5. V navigační nabídce nalevo klikněte na Rozpočty účtu a pak na modré tlačítko plus .
 6. Vyhledejte rozpočtový předpis, který chcete odstranit, ukončit nebo upravit.
  Dřívější rozpočet nelze upravit za následujících okolností:
  • od data ukončení uplynulo více než 90 dní,
  • v účtu je již aktivní jiný rozpočet,
  • v účtu je nad ním vytvořen nový aktivní rozpočet.
 7. Až příslušný rozpočet najdete, podívejte se do sloupce Akce. Chcete-li odstranit rozpočet čekající na aktivaci či kontrolu, klikněte na možnost Zrušit. Aktivní rozpočtový předpis ukončíte kliknutím na Ukončit.
 8. Chcete-li rozpočet upravit, klikněte na možnost Upravit. Můžete změnit výši rozpočtu, datum ukončení, název rozpočtu, objednávku či poznámky.
 9. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

Upravíte-li aktivní rozpočet nebo rozpočet čekající na aktivaci či kontrolu, projeví se změny v tabulce na kartě Rozpočty účtu. Když se v tabulce podíváte na původní rozpočet, požadované změny budou uvedeny kurzívou pod původními údaji. Pokud kliknete na možnost Zrušit, původní rozpočet zůstane nezměněn. Pokud původní rozpočet odstraníte, dojde k odstranění rozpočtu i žádosti o změnu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory