Đã tạo ngân sách tài khoản nhưng quảng cáo chưa phân phát

Đôi khi bạn có thể nhận thấy rằng quảng cáo không phân phát sau khi bạn đã tạo ngân sách tài khoản. Bên cạnh nguyên nhân là do đã tới ngày kết thúc hoặc đã đạt đến số tiền chi tiêu của bạn, còn có một số lý do khác sau đây khiến điều này có thể xảy ra:

Chiến dịch của bạn có thể đã được xác định và quảng cáo của bạn đã sẵn sàng, nhưng sẽ không có quảng cáo nào phân phát cho đến khi bạn tới ngày bắt đầu. Thông thường, chúng tôi khuyên bạn nên đặt ngày bắt đầu được yêu cầu càng sớm càng tốt.

 

 

Nếu đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ không thấy biểu tượng bánh răng  trong tài khoản của mình. Thay vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải. Bạn sẽ tìm thấy mục Lập hóa đơn và thanh toán trong tiêu đề "Thiết lập".

 

Giải pháp: Chờ tới ngày bắt đầu hoặc điều chỉnh ngày bắt đầu trên ngân sách đặt hàng của bạn. Để điều chỉnh đặt hàng, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng của tài khoản Google Ads và chọn Thanh toán, rồi nhấp vào liên kết Ngân sách tài khoản ở bên cạnh. Tìm đặt hàng của bạn và nhấp vào Chỉnh sửa.

Ngân sách tài khoản của bạn có thể đang đợi phê duyệt và kích hoạt. Nếu thỏa thuận dịch vụ là bắt buộc, ví dụ: ngân sách sẽ có trạng thái là "Đang được xem xét" cho đến khi thỏa thuận được chấp nhận và phê duyệt. Khi tất cả các bước bắt buộc được hoàn tất, trạng thái ngân sách sẽ trở lại là "Đang chờ xử lý". Sau đó, khi tới ngày bắt đầu được yêu cầu, trạng thái sẽ trở thành "Đang hoạt động" và cho phép quảng cáo của bạn phân phát.

Giải pháp: Đợi ngân sách tài khoản được chấp thuận và kích hoạt.

  • Chưa tới ngày bắt đầu mà bạn đã chọn cho ngân sách.
  • Ngân sách chưa được chấp thuận.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?