Ngân sách tài khoản đã được tạo nhưng quảng cáo chưa phân phát

Đôi khi, bạn có thể nhận thấy rằng quảng cáo không phân phát sau khi bạn đã tạo ngân sách tài khoản. Bên cạnh nguyên nhân là do đã tới ngày kết thúc hoặc đã đạt đến số tiền chi tiêu bạn đặt ra, còn có một số lý do khác sau đây khiến việc này có thể xảy ra:

Chiến dịch của bạn có thể đã được xác định và quảng cáo của bạn đã sẵn sàng, nhưng sẽ không có quảng cáo nào phân phát cho đến khi bạn tới ngày bắt đầu. Thông thường, bạn nên đặt ngày bắt đầu cần thiết càng sớm càng tốt.

Giải pháp: Chờ tới ngày bắt đầu hoặc điều chỉnh ngày bắt đầu trên ngân sách đặt hàng của bạn. Để điều chỉnh đơn đặt hàng, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng của tài khoản Google Ads và chọn phần Thanh toán, sau đó nhấp vào đường liên kết Ngân sách tài khoản ở bên. Tìm đơn đặt hàng của bạn rồi nhấp vào mục Chỉnh sửa.

Ngân sách tài khoản của bạn có thể đang đợi phê duyệt và kích hoạt. Nếu thỏa thuận dịch vụ là bắt buộc, ví dụ: ngân sách sẽ có trạng thái là "Đang được xem xét" cho đến khi thỏa thuận được chấp nhận và phê duyệt. Khi tất cả các bước bắt buộc được hoàn tất, trạng thái ngân sách sẽ trở lại là "Đang chờ xử lý". Sau đó, khi tới ngày bắt đầu được yêu cầu, trạng thái sẽ trở thành "Đang hoạt động" và cho phép quảng cáo của bạn phân phát.

Giải pháp: Đợi ngân sách tài khoản được chấp thuận và kích hoạt.

  • Chưa tới ngày bắt đầu mà bạn đã chọn cho ngân sách.
  • Ngân sách chưa được chấp thuận.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố