Du har skapat en kontobudget men annonserna visas inte

Det kan hända att dina annonser inte visas efter att du har skapat en kontobudget. Det kan bero på att budgetens slutdatum har nåtts. Här följer exempel på andra möjliga orsaker:

Dina kampanjer kan vara definierade och dina annonser klara men inga annonser kommer att visas förrän startdatumet infaller. Vanligtvis rekommenderar vi att det begärda startdatumet ska ligga så nära som möjligt i tiden.

Lösning: Invänta startdatumet eller ändra datumet i budgetordern. Du kan ändra ordern genom att klicka på kugghjulet i ditt Google Ads-konto, välja Fakturering och sedan klicka på länken Kontobudgetar på sidan. Leta upp din order och klicka på Redigera.

Kontobudgeten kanske väntar på att bli godkänd och aktiverad. Om det till exempel krävs ett serviceavtal har budgeten statusen Undergår granskning tills avtalet har accepterats och godkänts. När alla nödvändiga åtgärder har slutförts får budgeten statusen Vilande. När det begärda startdatumet sedan infaller blir den Aktiv och dina annonser kan visas.

Lösning: Vänta tills kontobudgeten har godkänts och aktiverats.

  • Du har valt ett startdatum för budgeten som ännu inte har infallit.
  • Budgeten har inte godkänts.

Om du har nått startdatumet för budgeten och den har godkänts och aktiverats kan du ta reda på varför du kanske inte ser annonsen med hjälp av detta felsökningsverktyg

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt