הגדרת אמצעי תשלום לגיבוי

אם אתה משתמש בתשלומים אוטומטיים, עליך להקצות אמצעי תשלום אחד בתור אמצעי התשלום הראשי שלך. תוכל להוסיף בחשבון גם כרטיס אשראי לגיבוי, שישמש כרשת ביטחון. אם אמצעי התשלום הראשי שלך לא יפעל מסיבה כלשהי, נגבה את העלויות מכרטיס האשראי שלך לגיבוי. כך תוכל להבטיח הצגה רציפה של המודעות שלך.

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

יש לפעול לפי השלבים הבאים להגדרה של אמצעי תשלום לגיבוי.

  1. נכנסים אל חשבון Google Ads.
  2. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. מעבר לדף החיוב
  3. בצד הדף, לוחצים על הקישור אמצעי תשלום.
  4. מחפשים את אמצעי התשלום הרצוי ולוחצים על הקישור הגדרה כראשי או הגדרה כגיבוי.

הערה

ניתן להקצות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב (ברוב המדינות) כגיבוי, אך לא חשבון בנק.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?