Informácie o fakturácii očakávajúcej posúdenie

Vedľa určitých informácií na stránkach Fakturácie môže byť niekedy uvedený stav „očakáva sa posúdenie“. Nemusíte sa však báť. Znamená to, že si len chceme overiť správnosť všetkých zmien vo vašom účte.

Keď sa informácie vo vašom účte aktualizujú, dôkladne ich skontrolujeme a môžeme vás požiadať o potvrdenie zmien. Uvádzame niekoľko príkladov:

  • overenie vášho obchodného názvu, adresy a daňových informácií pred schválením účtu pre mesačnú fakturáciu,
  • žiadosť o schválenie zmien, ktoré vykonáva obchodný zástupca vo vašom mene, pred aktualizáciou vášho účtu.

Kontrola je obyčajne hotová do dvoch pracovných dní. Skontrolujte svoj e-mailový účet alebo hlavný fakturačný kontakt pre prípad, že čakáme na odozvu, aby sme mohli dokončiť kontrolu.

Ďalšie informácie o povahe posudzovania získate kliknutím na tlačidlo Podrobnosti vedľa upozornenia, ktoré vás informuje o tom, že niektoré vaše informácie čakajú na posúdenie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory