Segment: definicija

Kategorija (npr. vrsta oglasa ali dan v tednu), ki jo lahko dodate v tabele in grafikone oglaševalske akcije in tako uredite podatke o uspešnosti na podlagi izbranega kriterija.

  • Dodajte na primer segmenta »Naprava« in »Dan v tednu«, da boste ugotovili, ob katerih dnevih bodo vaše stranke najverjetneje videle vaš oglas v mobilnih napravah.
  • S časovnimi segmenti (kot so ura dneva ali določeni meseci) lahko osamite spremembe v svoji uspešnosti. Če podatke segmentirate na primer glede na dan v tednu in ugotovite, da je uspešnost vaših oglasov zelo drugačna ob sobotah, lahko spremenite svoje ponudbe v skladu s spremembo vedenja uporabnikov.
  • Katere možnosti segmentiranja so na voljo, je odvisno od tega, ali si ogledujete tabele za ključne besede, oglase, skupine oglasov ali oglaševalske akcije.

Opomba

V stolpcih vrednost morda ne bo prikazana, če uporabite nezdružljiv segment. Primer: segmenti, ki temeljijo na konverzijah, kot sta »Dejanje konverzije« in »Zamik konverzije«, delujejo samo s stolpci, povezanimi s konverzijami, kot so »Konverzije«, »Vse konv.« in »Vrednost konverzije«. Zato bo v drugih stolpcih, kot so »Kliki«, »Prik.« in »Cena«, prikazana prazna vrednost »--«, če bo uporabljen segment, ki temelji na konverzijah.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave