Segment: definisjon

«Segment» er en kategori (f.eks. annonsetype eller ukedag) du kan legge til i tabellene og diagrammene for kampanjen din, for å organisere resultatdataene rundt de aktuelle kriteriene.

  • Du kan legge til «Enhet»- og «Ukedag»-segmentene for å finne ut hvilke dager det er mer sannsynlig at kundene dine ser annonsen din på mobilenhetene sine.
  • Bruk tidssegmenter (f.eks. tidspunkt på dagen eller bestemte måneder) for å skille ut endringer i resultatene. Hvis du for eksempel segmenterer dataene etter ukedag, og du finner ut at annonseresultatene dine er svært annerledes på lørdager sammenlignet med andre dager, kan du endre budene for å få med endringen i brukeratferd.
  • Hvilke segmenteringsalternativer som er tilgjengelige, kommer an på om du ser på tabellene dine med søkeord, annonser, annonsegrupper eller kampanjer.

Merk

Hvis du bruker et inkompatibelt segment, er det ikke sikkert at det vises noen verdi i kolonnene. Konverteringsbaserte segmenter, for eksempel «Konverteringshandling» og «Konverteringsforsinkelse», fungerer utelukkende med konverteringsrelaterte kolonner som «Konverteringer», «Alle konv.» og «Konverteringsverdi». I andre kolonner, for eksempel «Klikk», «Visn.» og «Kostnad», blir det derfor gjengitt en tom verdi – «--» – om du bruker et konverteringsbasert segment.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt