Segment: definicija

Kategorija (kao što je vrsta oglasa ili dan u tjednu) koju možete dodati tablicama i grafikonima kampanje da biste organizirali podatke o izvedbi prema tim kriterijima.

  • Segmente kao što su "Uređaj" i "Dan u tjednu" možete dodati da biste saznali na koje će dane klijenti vjerojatnije vidjeti vaš oglas na mobilnom uređaju.
  • Pomoću vremenskih segmenata (kao što su doba dana ili određeni mjeseci) možete pronaći izmjene u izvedbi. Na primjer, ako podatke segmentirate po danu u tjednu i uočite da se izvedba bitno razlikuje subotom, možete prilagoditi licitacije promjeni u ponašanju korisnika.
  • Dostupne opcije segmentacije razlikuju se po tablicama ključnih riječi, oglasa, grupa oglasa ili kampanja.

Napomena

Ako primijenite nekompatibilan segment, stupci možda neće prikazivati vrijednost. Na primjer, segmenti na temelju konverzija poput “Radnja konverzije” i “Kašnjenje konverzije” funkcioniraju samo sa stupcima koji se odnose na konverzije kao što su Konverzije, Sve konv. i Vrijednost konverzije. Zato će, primijeni li se segment na temelju konverzije, drugi stupci poput Klikovi, Pojavlj. i Cijena prikazivati praznu vrijednost “--”.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

true
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
false
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067