Använda skript för att göra automatiska ändringar

Med Google Ads-skript kan du göra ändringar automatiskt i ditt Google Ads-konto. Med hjälp av JavaScript-kod kan du ändra bud, pausa annonsgrupper och lägga till sökord direkt via skrivna skript, i stället för manuellt i ditt Google Ads-konto.

Skript kan vara praktiska om du hanterar stora kampanjer och du eller en kollega är bekanta med hur man skapar skript. Du kan spara tid genom att införa större ändringar i hela kontot. Du kan också modifiera flera konton samtidigt genom att köra skript i ett förvaltarkonto.

Du kan hantera dina skript och granska åtgärderna som utförs av skripten i ditt konto.

Så fungerar skript

Med Google Ads-skript kan du automatisera åtgärder i ditt Google Ads-konto genom att lägga till JavaScript-kod i kontot. Du kan skapa, redigera och ta bort objekt i kontot, vilket sparar tid och gör det enklare att hantera kontot.

Här följer några förslag på hur du kan använda skript:

 • Använd data från externa källor för att införa ändringar. Använd till exempel extern konverteringsdata för att göra budändringar, eller använd extern data om annonsutrymmet för att pausa eller aktivera sökord i takt med att annonsutrymmet börjar ta slut. Utgå från data och statistik om kampanjen för att skapa anpassade rapporter, visa dem i ett kalkylark och skapa diagram över en tidsperiod.
 • Utför åtgärder i flera delar av kontot samtidigt. Om till exempel ett sökord har förbrukat dagens budget kan du pausa sökordet och öka budgeten samtidigt.
 • Gör ändringar i alla objekt i kontot samtidigt. Höj CPC-buden med 30 % för alla sökord som genererade fler än 1 000 exponeringar föregående vecka.
 • Om du hanterar flera konton via ett förvaltarkonto kan du köra ett skript på flera underordnade konton samtidigt och optimera bud, skapa rapporter för flera konton samt hitta potentiella problem (till exempel åtgärda trasiga länkar eller motstridiga negativa sökord).

Skript kan vara ett bra val om du har ett stort konto där du vill göra ändringar automatiskt, och du själv är välbekant med JavaScript-kodning eller kan ta hjälp av någon annan. Tänk på att du inte kan ångra ändringar i skripten.

Om du inte vet hur man skapar skript eller om du föredrar att planera och införa ändringar på ett mer strukturerat sätt, kan du överväga att använda automatiska regler.

Exempel

Lena har nyligen gjort om sin webbplats som handlar om blommor. Hon har lagt till en snygg ny målsida som kommer att göra alla hennes kunder tokiga i tulpaner. I nuläget använder hon http://www.example.com/tulips/BoringOldPage som slutlig webbadress för tulpanrelaterade sökord i sina kampanjer. Med ett skript kan hon enkelt ändra den slutliga webbadressen till http://www.example.com/tulips/FancyNewPage i alla kampanjer samtidigt.

Skapa eller köra ett fördefinierat skript

Det enklaste sättet att komma igång med skript är att redigera ett fördefinierat skript från vårt skriptbibliotek. Du kan använda skripten som de är eller skapa ett anpassat skript genom att modifiera JavaScript-koden. Till exempel kan du använda fördefinierade skript för att

Du kan också skapa egna anpassade skript genom att kombinera fördefinierade JavaScript-kodavsnitt till större skript.

Skriva ett eget skript

Det viktigaste steget när du skapar ett skript är att skriva JavaScript-koden som ska utföra den önskade åtgärden i kontot. Du hittar detaljerade anvisningar om hur du utformar skript på vår webbplats för utvecklare.

När du är redo att skapa skriptet lägger du till det i kontot så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp och klicka på Skript.
 3. Klicka på plusknappen Open Create menu icon för att skapa ett nytt skript.
 4. Ange namnet på skriptet i fältet Skriptnamn högst upp.
 5. Skriv Javascript-koden i skriptredigeringsrutan. Om du skriver skriptet direkt i skriptredigeraren, kan du använda automatisk komplettering, syntaxregler och indrag som underlättar arbetet.
 6. Om du inte är redo att köra skriptet ännu kan du klicka på Spara nedanför redigeraren, eller på Förhandsgranska om du vill se en förhandsgranskning av resultaten.
 7. Innan du förhandsgranskar eller inför ändringarna visas ett meddelande om att du måste ge skriptet behörighet att göra ändringar i ditt konto. Klicka på Auktorisera nu ovanför skriptredigeraren och sedan på Bevilja åtkomst för att bekräfta att skriptet har behörighet att göra ändringar i ditt konto.
 8. Klicka på Kör skript nu nedanför skriptredigeraren för att köra skriptet.

När du kör ett skript visas det i avsnittet Loggar med information om förloppet. Du kan stoppa ett aktivt skript genom att klicka på Stopp bredvid det.

Tips

 • När du har aktiverat skriptredigeringsrutan kan du klicka på Dokumentation och sedan på Exempel om du vill se exempelskript för vanliga åtgärder. Sedan kan du kopiera och klistra in exemplen och anpassa dem efter egna önskemål.
 • Skript som körs längre än 30 minuter, eller 60 minuter för vissa typer av skript i förvaltarkonton, stoppas automatiskt. Om skriptet når tidsgränsen är det inte säkert att alla ändringar slutförs. Kontrollera i loggarna att skriptet kördes utan att nå tidsgränsen. Om skriptet stoppades rekommenderar vi att du finjusterar det och kör det igen.

Schemalägga ett skript

När du har skapat ett skript kan du schemalägga det så att det körs en gång eller varje dag, vecka eller månad vid en viss tidpunkt:

 1. Leta reda på kolumnen Frekvens på sidan Skript och håll muspekaren över frekvensvärdet för ett skript. Värdet är tomt från början.
 2. Klicka på pennikonen Penna/redigeringsikon.
 3. Du kan välja ett exakt datum, en veckodag eller en dag i månaden. Du kan också välja vid vilket klockslag skriptet ska köras.
 4. Klicka på Spara.

Om du senare bestämmer dig för att köra skriptet vid en annan tidpunkt kan du upprepa stegen ovan.

Hantera och spåra skript

Alla skript som du har skapat visas på sidan Skript, som du hittar genom att klicka på verktygsikonen och sedan på Skript.

Bredvid namnet på varje skript visar en grön ikon i kolumnen Status att skriptet är aktiverat. Du kan inaktivera ett skript genom att klicka på Alternativ och välja Inaktivera

Om du vill återaktivera ett skript klickar du på ikonen med tre punkter 3 dot icon och väljer Visa inaktiverad för att se alla inaktiverade skript. Klicka på Aktivera för att aktivera skriptet igen.

Du kan se loggar över skriptaktiviteten genom att klicka på Skripthistorik och sedan på Loggposter vid skripten. Du kan se när varje skript kördes och vilken statusen var. Du kan se en mer detaljerad logg genom att klicka på Ändringar.

Åtgärda skriptproblem

Om du har problem med att skriva, redigera eller köra ett skript hittar du hjälp i vårt forum för utvecklare. Forumet är öppet för annonsörer, både nybörjare och experter, och där kan du få tips och råd från en mängd experter.

Nästa steg

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?