Använda skript för att göra ändringar automatiskt

Med AdWords-skript kan du införa ändringar automatiskt i ditt AdWords-konto. Med hjälp av Javascript-kod kan du ändra bud, pausa annonsgrupper och lägga till sökord direkt via skrivna skript, i stället för manuellt i AdWords-kontot.

Skript kan vara praktiska om du hanterar stora kampanjer och du eller en kollega är bekanta med hur man skapar skript. Du kan använda dig av dina kunskaper för att göra större ändringar i hela kontot och på så sätt spara tid. Du kan också modifiera flera konton samtidigt genom att köra skript i ett förvaltarkonto.

Du kan hantera dina skript och granska åtgärderna som utförs av skripten i ditt konto.

Så fungerar skript

Med AdWords-skript kan du automatisera åtgärder i ditt AdWords-konto genom att lägga till Javascript-kod i kontot. Du kan skapa, redigera och ta bort objekt i kontot, vilket sparar tid och gör det enklare att hantera kontot.

Här följer några förslag på hur du kan använda skript:

 • Använd data från externa källor när du inför ändringar. Använd till exempel extern konverteringsdata när du vill göra budändringar, eller använd extern data om annonsutrymmet när du vill pausa eller aktivera sökord i takt med att annonsutrymmet börjar ta slut. Utgå från data och statistik om kampanjen när du vill skapa anpassade rapporter, visa dem i ett kalkylark och skapa diagram över en tidsperiod.
 • Utför åtgärder i flera delar av kontot samtidigt. Om till exempel ett sökord har förbrukat dagens budget, kan du pausa sökordet och öka budgeten samtidigt.
 • Gör ändringar i alla objekt i kontot samtidigt. Höj CPC-buden med 30 % för alla sökord som genererade fler än 1 000 visningar den senaste veckan.
 • Om du hanterar flera konton via ett förvaltarkonto kan du köra ett skript på flera underordnade konton samtidigt och optimera bud, skapa rapporter för flera konton samt hitta potentiella problem (till exempel åtgärda trasiga länkar eller motstridiga negativa sökord).

Skript kan vara ett bra val om du har ett stort konto där du vill göra ändringar automatiskt, och du själv är välbekant med Javascript-kodning eller kan ta hjälp av någon annan. Tänk på att du inte kan ångra ändringar i skripten.

Om du inte vet hur man skapar skript eller om du föredrar att planera och införa ändringar på ett mer strukturerat sätt, kan du överväga att använda automatiska regler.

Exempel

Lena har nyligen gjort om sin webbplats om blommor. Hon har lagt till en läcker ny målsida som kommer att göra alla hennes kunder tokiga i tulpaner. I nuläget har hon lagt in en slutlig sökordsadress för tulpanrelaterade sökord i sina kampanjer: http://www.example.com/tulpaner/GammalTråkigSida. Hon kan använda ett skript om hon vill ändra alla slutgiltiga webbadresser för tulpanrelaterade sökord i alla kampanjer på kontot till http://www.example.com/tulpaner/SnyggNySida.

Skapa eller köra ett fördefinierat skript

Det enklaste sättet att komma igång med skript är att redigera ett fördefinierat skript från vårt skriptbibliotek. Du kan använda skripten som de är, eller skapa ett anpassat skript genom att modifiera Javascript-koden. Till exempel kan du använda fördefinierade skript när du vill

Du kan också skapa egna anpassade skript genom att kombinera fördefinierade Javascript-kodavsnitt till större skript.

Skriva ett eget skript

Det viktigaste steget när du skapar ett skript, är att skriva Javascript-koden som ska utföra den önskade åtgärden i kontot. Du hittar detaljerade anvisningar om hur du utformar skript på vår webbplats för utvecklare.

När du är redo att skapa skriptet lägger du till det i kontot så här:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp och klicka på Skript.
 3. Klicka på plusknappen Open Create menu icon för att skapa ett nytt skript.
 4. Ange namnet på skriptet i fältet Skriptnamn högst upp.
 5. Skriv Javascript-koden i skriptredigeringsrutan. Om du skriver skriptet direkt i skriptredigeraren, kan du använda automatisk komplettering, syntaxregler och indrag som underlättar arbetet.
 6. Om du inte är redo att köra skriptet ännu kan du klicka på Spara nedanför redigeraren, eller på Förhandsgranska om du vill se en förhandsgranskning av resultaten.
 7. Obs! Innan du förhandsgranskar eller kör skriptet blir du ombedd att godkänna att skriptet gör ändringar i ditt konto. Klicka på Auktorisera nu ovanför skriptredigeraren och sedan på Bevilja åtkomst för att bekräfta att skriptet har behörighet att göra ändringar i ditt konto.
 8. Klicka på Kör skript nu nedanför skriptredigeraren för att köra skriptet.

Obs! När du kör ett skript visas det i avsnittet Loggar med information om förloppet. Du kan stoppa ett aktivt skript genom att klicka på Stopp bredvid det.

Tips

 • Skript som körs längre än 30 minuter, eller 60 minuter för vissa typer av skript i förvaltarkonton, stoppas automatiskt. Om skriptet når tidsgränsen är det inte säkert att alla ändringar slutförs. Kontrollera i loggarna att skriptet kördes utan att nå tidsgränsen. Om skriptet stoppades rekommenderar vi att du finjusterar det och kör det igen.
 • När du har aktiverat skriptredigeringsrutan kan du klicka på Dokumentation och sedan på Exempel om du vill se exempelskript för vanliga åtgärder. Sedan kan du kopiera och klistra in exemplen och anpassa dem efter egna önskemål.

Schemalägga ett skript

När du har skapat ett skript, kan du schemalägga det så att det körs en gång, eller varje dag, vecka eller månad vid en viss tidpunkt:

 1. Leta reda på kolumnen Åtgärder på sidan Skript, och klicka på Skapa schema bredvid skriptet som du vill schemalägga. 
 2. Välj i rullgardinslistan vid Frekvens hur ofta skriptet ska köras.
 3. Beroende på vad du väljer, kan du sedan välja ett exakt datum, en veckodag eller en dag i månaden. Du kan också välja vid vilket klockslag skriptet ska köras.
 4. Som standard är kryssrutan vid ”Skicka ett e-postmeddelande till mig om mitt tillstånd upphör” markerad. Detta innebär att du får ett e-postmeddelande om skriptet inte kan köras av någon anledning, vilket ibland händer om du har flera skript. Avmarkera rutan om du inte vill ha sådana meddelanden. 
 5. Klicka på Spara.

Om du senare bestämmer dig för att köra skriptet vid en annan tidpunkt, kan du klicka på Ändra schemai kolumnen Åtgärder på raden för skriptet.

Hantera och spåra skript

Alla skript som du har skapat, visas på sidan Skript i ditt konto. Högst upp på sidan finns en lista med dina befintliga skript.

Bredvid varje skript visar en ikon i kolumnen Status om skriptet är aktivt (grön ikon) eller borttaget (röd ikon). Du kan ta bort ett skript genom att klicka på den gröna ikonen och sedan välja Borttaget. När du väl har tagit bort ett skript, kan du inte återställa det.

Under listan med skript visas loggar över alla åtgärder som skripten har genomfört. Du kan se när varje skript kördes och vilken statusen var. Om det finns en mer detaljerad logg, visas länken Visa detaljer. Klicka på länken om du vill se vad som har ändrats, hur det ändrades och vad värdet var före och efter.

Åtgärda skriptproblem

Om du har problem med att skriva, redigera eller köra ett skript hittar du hjälp i vårt forum för utvecklare. Forumet är öppet för annonsörer, både nybörjare och experter, och där kan du få tips och råd från en mängd experter.

Nästa steg

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt