Vykonávanie automatických zmien pomocou skriptov

Skripty AdWords umožňujú vykonávať automatické zmeny v účte AdWords. Pomocou kódu JavaScript môžete meniť cenové ponuky, pozastavovať reklamné skupiny a pridávať kľúčové slová priamo prostredníctvom napísaných skriptov, nie manuálne v účte AdWords.

Skripty vám môžu vyhovovať, ak spravujete veľké kampane a ak vy alebo niektorý kolega viete so skriptami pracovať. Tieto zručnosti môžete využiť na vykonávanie všeobecných zmien v rámci celého účtu, čím ušetríte čas. Skripty sa tiež môžu použiť na úpravu viacerých účtov prostredníctvom účtu správcu.

Po vytvorení skriptu môžete spravovať svoje skripty a kontrolovať akcie vykonané skriptami v rámci účtu.

Ako fungujú skripty

Skripty AdWords umožňujú automatizovať akcie v účte AdWords zadaním kódu JavaScript do účtu. Pomocou skriptov môžete vytvárať, upravovať alebo odstraňovať položky v účte, čím ušetríte čas a zjednodušíte spravovanie účtu.

Tu sú niektoré z možností využitia skriptov:

 • Iniciujte zmeny pomocou údajov z externých zdrojov. Použite napríklad externé údaje o konverziách na vykonanie zmien cenových ponúk alebo použite externé údaje o inventári na pozastavenie či zrušenie pozastavenia kľúčových slov pri znížení objemu inventára. Prípadne načítavajte údaje a štatistiky kampaní s cieľom vytvárať prispôsobené prehľady, ukladajte ich do tabuľky a v priebehu času na základe nich vytvárajte grafy.
 • Vykonávajte akcie týkajúce sa viacerých prvkov vášho účtu. Ak napríklad určité kľúčové slovo pohlcuje vaše denné výdavky, môžete dané kľúčové slovo pozastaviť a zároveň zvýšiť rozpočet.
 • Vykonávajte zmeny všetkých položiek vo svojom účte. Zvýšte napríklad ponuky CZK o 30 % pre všetky kľúčové slová, ktoré minulý týždeň vygenerovali viac než 1 000 zobrazení.
 • Ak spravujete viacero účtov prostredníctvom účtu správcu, môžete spustením jedného skriptu vo viacerých podriadených účtoch optimalizovať cenové ponuky, vytvárať prehľady viacerých účtov a monitorovať potenciálne problémy (ako je napríklad oprava nefunkčných odkazov alebo vylučujúcich kľúčových slov, ktoré sú v konflikte).

Skripty môžu byť pre vás dobrou voľbou, ak poznáte niekoho, kto vie používať jazyk JavaScript, a máte veľký účet, v rámci ktorého chcete robiť automatizované zmeny. Nezabudnite, že zmeny skriptov nie je možné vrátiť späť.

Ak neviete pracovať so skriptami alebo uprednostňujete systematickejší spôsob vykonávania a plánovania zmien, môžete zvážiť použitie automatických pravidiel.

Príklad

Lenka nedávno zmenila vzhľad svojho webu o kvetoch a pridala skvelú novú vstupnú stránku, ktorá nabáda všetkých zákazníkov, aby navštívili sekciu o tulipánoch. Práve zadefinovala cieľovú webovú adresu pre kľúčové slová súvisiace s tulipánmi vo svojich kampaniach tak, aby odkazovala na stránku http://www.example.com/tulipany/NudnaStaraStranka. Pomocou skriptu môže zmeniť všetky cieľové webové adresy kľúčových slov súvisiacich s tulipánmi vo všetkých kampaniach svojho účtu tak, aby namiesto uvedenej stránky odkazovali na stránku http://www.example.com/tulipany/PutavaNovaStranka.

Vytvorenie alebo spustenie predpripraveného skriptu

Najjednoduchší spôsob, ako začať so skriptami, je úprava predpripraveného skriptu z našej knižnice skriptov. Tieto skripty môžete použiť tak, ako sú vytvorené, alebo môžete upraviť ich kód JavaScript a vytvoriť si tak vlastný skript. Tieto predpripravené skripty môžete použiť napríklad na nasledujúce účely:

Môžete si tiež vytvárať vlastné, prispôsobené skripty, ak pospájate útržky predpripravených skriptov JavaScript do väčšieho skriptu.

Napísanie vlastného skriptu

Najdôležitejším krokom pri vytváraní skriptu je napísanie kódu JavaScript, pomocou ktorého chcete vykonať požadovanú akciu vo svojom účte. Podrobné pokyny na vytvorenie skriptu nájdete na našom webe pre vývojárov.

Keď budete chcieť vytvoriť skript, do účtu ho pridáte takto:

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] v hornej časti a potom na položku Skripty.
 3. Kliknutím na tlačidlo plus Open Create menu icon vytvorte nový skript.
 4. V poli Názov skriptu v hornej časti svoj skript pomenujte.
 5. V poli úprav skriptu zadajte kód JavaScript. Ak budete písať skripty priamo v editore skriptu, môžete použiť funkciu automatického dopĺňania, pomôcky pre syntax a odsadenie. Písanie skriptu tým urýchlite.
 6. Ak skript zatiaľ nechcete spustiť, kliknite na položku Uložiť pod editorom alebo na možnosť Ukážka a pozrite si výsledky.
 7. Poznámka: Pred zobrazením ukážky alebo spustením zmien sa zobrazí správa so žiadosťou, aby ste danému skriptu povolili vykonávanie zmien vo vašom účte. Ak chcete potvrdiť, že daný skript má povolenie vykonávať zmeny vo vašom účte, kliknite na tlačidlo Overiť nad editorom skriptu a potom na možnosť Povoliť prístup.
 8. Keď budete chcieť, skript môžete spustiť kliknutím na položku Spustiť skript pod editorom skriptu.

Poznámka: Skript sa po spustení zobrazí sa v sekcii Denníky spolu s informáciami o priebehu spracovania. Môžete ho zastaviť kliknutím na tlačidlo Zastaviť vedľa spusteného skriptu.

Tipy:

 • Skriptom, ktoré sú spustené dlhšie ako 30 minút (alebo 60 minút, ak ide o určité typy skriptov účtu správcu), vyprší časový limit. Ak vyprší časový limit skriptu, nemusia sa dokončiť všetky zmeny. Ak chcete overiť, či sa skript spustil bez vypršania časového limitu, skontrolujte denníky. Ak časový limit vášho skriptu vypršal, odporúčame vám, aby ste ho doladili a spustili znova.
 • Počas práce v poli úprav skriptu môžete kliknúť na položku Dokumentácia a vybrať možnosť Príklady, čím zobrazíte vzorové skripty bežných akcií, na ktorých vykonanie možno chcete skripty nastaviť. Ukážky môžete potom skopírovať a upraviť ich podľa svojej konkrétnej situácie.

Plánovanie skriptu

Skript môžete po vytvorení naplánovať na spúšťanie raz, každý deň, každý týždeň alebo každý mesiac v určitú hodinu.

 1. Na stránke Skripty v poli Akcie kliknite na odkaz + Vytvoriť plán vedľa skriptu, ktorého spúšťanie chcete naplánovať. 
 2. V rozbaľovacom políčku vedľa položky Frekvencia vyberte, ako často sa má skript spúšťať.
 3. Na základe voľby frekvencie potom môžete zvoliť presný dátum, určitý deň v týždni alebo deň v mesiaci. Okrem toho môžete zvoliť čas, kedy sa má skript spustiť.
 4. Predvolene sme začiarkli políčko vedľa možnosti Pošlite mi e-mail, keď platnosť mojej autorizácie vyprší. Znamená to, že vám odošleme správu, ak váš skript nebude možné z nejakého dôvodu spustiť. Môže sa to príležitostne stať, ak máte viaceré skripty. Ak nechcete, aby sme vás o tom informovali, zrušte začiarknutie tohto políčka. 
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak sa neskôr rozhodnete spúšťať skript v inom čase, kliknite na odkaz Zmeniť časový plán v stĺpci Akcie v riadku s daným skriptom.

Správa a sledovanie skriptov

Skripty nájdete po vytvorení na stránke Skripty vo svojom účte. Zoznam aktuálnych skriptov sa zobrazuje v hornej časti tejto stránky.

Ikona v stĺpci Stav vedľa názvu každého skriptu indikuje, či je daný skript povolený (zelená ikona) alebo odstránený (červená ikona). Skript môžete odstrániť tak, že kliknete na zelenú ikonu a vyberiete možnosť Odstránené. Po odstránení už skript nemožno znova povoliť.

Pod zoznamom skriptov sa nachádza sekcia Denníky s informáciami o akciách, ktoré skripty vykonali. Môžete v nej vidieť, kedy sa jednotlivé skripty spustili a aký bol ich stav. Ak je k dispozícii podrobnejší denník, zobrazí sa odkaz Zobraziť podrobnosti. Kliknutím na tento odkaz zistíte, čo sa zmenilo, ako sa to zmenilo a aká bola hodnota predtým a potom.

Riešenie problémov so skriptami

Ak máte problémy s vytváraním, úpravou alebo spúšťaním skriptu, pomoc môžete nájsť v našom fóre komunity vývojárov. Toto fórum je určené pre inzerentov (od začiatočníkov až po expertov) a pozostáva zo siete expertov, ktorí vám dokážu ponúknuť poradenstvo a osvedčené postupy.

Ďalší postup

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false