Automatyczne wprowadzanie zmian za pomocą skryptów

Skrypty Google Ads pozwalają automatycznie wprowadzać zmiany na koncie Google Ads. Dzięki skryptom w języku JavaScript unikniesz konieczności ręcznego zmieniania stawek, wstrzymywania grup reklam czy dodawania na koncie Google Ads słów kluczowych.

Skrypty najlepiej się sprawdzą, jeśli zarządzasz dużymi kampaniami i umiesz tworzyć skrypty lub też potrafi to ktoś z Twoich współpracowników. Wykorzystując te umiejętności, możesz wprowadzać na koncie duże zmiany i zaoszczędzić czas. Skrypty mogą również służyć do wprowadzania zmian na wielu kontach z poziomu konta menedżera.

Możesz zarządzać utworzonymi skryptami i przeglądać działania, jakie wykonują na koncie.

Jak działają skrypty

Skrypty Google Ads pozwalają wprowadzić kod JavaScript na koncie Google Ads i dzięki temu zautomatyzować działania na nim. Możesz w ten sposób tworzyć, edytować i usuwać elementy na koncie, dzięki czemu zarządzanie nim stanie się prostsze.

Poniżej podajemy kilka opcji wykorzystania skryptów:

 • Wykorzystanie danych z zewnętrznych źródeł do inicjowania zmian. Możesz na przykład wprowadzać zmiany stawek na podstawie zewnętrznych danych konwersji lub wstrzymywać/wznawiać słowa kluczowe na podstawie zewnętrznych danych o stanie zasobów. Możesz też wykorzystać dane i statystyki kampanii, by tworzyć dostosowane raporty, eksportować je do arkusza kalkulacyjnego i wizualizować w postaci wykresu w czasie.
 • Wprowadzanie zmian w wielu miejscach na koncie. Jeśli na przykład jakieś słowo kluczowe pochłania Twoje całodniowe wydatki, możesz jednocześnie wstrzymać je i zwiększyć budżet.
 • Wprowadzanie zmian we wszystkich elementach na koncie. Możesz na przykład podnieść o 30% stawki CPC wszystkich słów kluczowych, które w ostatnim tygodniu wygenerowały ponad 1000 wyświetleń.
 • Jeśli zarządzasz wieloma kontami poprzez konto menedżera, możesz uruchomić jeden skrypt na wielu kontach podrzędnych, aby zoptymalizować stawki, utworzyć raporty dla wielu kont i monitorować potencjalne problemy (takie jak naprawa uszkodzonych linków lub sprzecznych wykluczających słów kluczowych).

Warto wykorzystać skrypty, jeśli znasz język JavaScript (lub pracujesz z osobą, która go zna) i masz duże konto, na którym chcesz automatycznie wprowadzać zmiany. Pamiętaj, że zmian w skryptach nie można cofnąć.

Jeśli nie znasz się na skryptach lub preferujesz bardziej uporządkowane metody wprowadzania i planowania zmian, wypróbuj reguły automatyczne.

Przykład

Lidia zmieniła niedawno wygląd witryny swojej kwiaciarni, dodając nową atrakcyjną stronę docelową, która ma wciągnąć wszystkich klientów w tulipanowe szaleństwo. Obecnie końcowy URL słów kluczowych w jej kampaniach związanych z tulipanami prowadzi na stronę http://www.example.com/tulipany/StaraNudnaStrona. Lidia może jednak wykorzystać skrypt, by zmienić wszystkie końcowe adresy URL dla słów kluczowych związanych z tulipanami we wszystkich kampaniach na swoim koncie tak, by odtąd kierowały klientów na stronę http://www.example.com/tulipany/NowaAtrakcyjnaStrona.

Tworzenie lub uruchamianie gotowego skryptu

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie korzystania ze skryptów jest edycja gotowych skryptów z naszej biblioteki skryptów. Możesz użyć tych skryptów w formie, w jakiej zostały napisane, lub dostosować kod JavaScript, aby utworzyć własny skrypt. Na przykład możesz użyć tych wstępnie przygotowanych skryptów, by:

Możesz również tworzyć własne skrypty niestandardowe, składając w całość fragmenty gotowych skryptów JavaScript, by stworzyć większy skrypt.

Tworzenie własnych skryptów

Najważniejszym etapem tworzenia skryptu jest napisanie kodu JavaScript, który ma wykonywać pożądane działanie na koncie. Szczegółowe instrukcje projektowania skryptu znajdziesz w naszej witrynie dla programistów.

Z poniższych instrukcji dowiesz się, jak dodać skrypt do konta:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  u góry i Skrypty.
 3. Kliknij przycisk plusa Open Create menu icon, by utworzyć nowy skrypt.
 4. Podaj nazwę skryptu w polu „Nazwa skryptu” u góry.
 5. Wpisz kod JavaScript w polu edytora skryptu. Jeśli piszesz skrypty bezpośrednio w polu edycji, możesz przyspieszyć pracę dzięki opcji automatycznego uzupełniania, podpowiedziom składniowym i wcięciom.
 6. Jeśli nie chcesz jeszcze uruchamiać skryptu, pod edytorem kliknij Zapisz lub Podgląd, by wyświetlić podgląd wyników.
 7. Przed wyświetleniem podglądu lub wprowadzeniem zmian zobaczysz komunikat z prośbą o zgodę na wprowadzenie zmian na koncie. Kliknij Autoryzuj nad edytorem skryptu, a następnie Zezwól, by potwierdzić, że skrypt może wprowadzać zmiany na koncie.
 8. Aby uruchomić skrypt, kliknij Uruchom pod edytorem.

Uruchomiony skrypt pojawi się w sekcji „Dzienniki” z informacjami o postępie jego działań. Aby zatrzymać skrypt, kliknij Wyłącz obok wybranego aktywnego skryptu.

Wskazówki

 • Podczas pisania skryptu w edytorze kliknij Documentation (Dokumentacja) i wybierz Przykłady, by zobaczyć przykładowe skrypty przydatnych działań. Możesz je skopiować i dopasować do swoich potrzeb.
 • Skrypty, które pracują dłużej niż 30 minut – lub 60 minut w przypadku niektórych rodzajów skryptów kont menedżera – zostaną zatrzymane. W takim przypadku część zmian może nie zostać wprowadzona. Aby sprawdzić, czy skrypt nie został zatrzymany, przejrzyj dzienniki. Jeśli tak się stanie, możesz go poprawić i uruchomić ponownie.

Ustawianie harmonogramu skryptu

Po utworzeniu skryptu możesz zaplanować jego jednorazowe uruchomienie albo uruchamianie go codziennie, co tydzień lub co miesiąc o określonej godzinie:

 1. Na stronie „Skrypty” w kolumnie „Częstotliwość” najedź na wartość częstotliwości dla skryptu, która początkowo jest pusta.
 2. Kliknij ikonę ołówka Ikona ołówka / ikona edycji.
 3. Możesz wybrać dokładną datę, dzień tygodnia lub miesiąca. Możesz też określić godzinę uruchamiania skryptu.
 4. Kliknij Zapisz.

Jeśli chcesz zmienić czas uruchamiania skryptu, powtórz czynności opisane powyżej.

Zarządzanie skryptami i śledzenie ich

Wszystkie utworzone skrypty znajdziesz na stronie „Skrypty”. Aby wyświetlić tę stronę, kliknij ikonę narzędzia, a następnie Skrypty.

Obok nazwy każdego skryptu w kolumnie „Stan” wyświetla się zielona ikona wskazująca, że skrypt jest włączony. Aby wyłączyć skrypt, kliknij Opcje i wybierz Wyłącz

Aby ponownie włączyć skrypt, kliknij ikonę z trzema kropkami 3 dot icon i wybierz „Wyświetl wyłączone”. Wyświetlą się wszystkie wyłączone skrypty. Kliknij Włącz, by ponownie włączyć dany skrypt.

Aby zobaczyć dzienniki działań wykonanych przez skrypty, kliknij Historia skryptów, a następnie pozycje dziennika obok dowolnego skryptu. Dowiesz się z nich, kiedy skrypty były uruchomione i jaki był ich stan. Aby wyświetlić bardziej szczegółowy dziennik, kliknij Zmiany.

Rozwiązywanie problemów ze skryptami

Jeśli masz jakieś problemy z pisaniem, edycją lub uruchamianiem skryptu, możesz znaleźć pomoc na naszym forum dla programistów. Forum jest przygotowane z myślą o reklamodawcach – od początkujących po zaawansowanych – i umożliwia kontakt z siecią ekspertów, którzy służą pomocą i wskazówkami.

Dalsze kroki

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?