Automatiserte endringer via skript

Med Google Ads-skript kan du gjøre automatiserte endringer i Google Ads-kontoen din. Du kan endre bud, sette annonsegrupper på pause og legge til søkeord med skrevne skript direkte – i stedet for å gjøre dette manuelt i Google Ads-kontoen. Prosessen foregår per JavaScript-kode.

Skript kan fungere bra hvis du administrerer store kampanjer, og du eller en kollega har erfaring med dette. Med slike ferdigheter kan du spare tid ved å foreta større endringer som gjelder for hele kontoen. Du kan også bruke skript i en managerkonto for å utføre endringer i flere kontoer samtidig.

Etter at du har opprettet et skript, kan du også administrere skriptene dine og se over handlingene skriptene utfører, i kontoen din.

Sånn fungerer skript

Med Google Ads-skript kan du automatisere handlinger i Google Ads-kontoen din ved å legge inn JavaScript-kode i kontoen. Du kan bruke skript til å opprette, endre eller fjerne elementer i kontoen. På denne måten sparer du tid, og kontoen blir enklere å administrere.

Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke skript:

 • Bruk data fra eksterne kilder til å starte endringer. Du kan for eksempel bruke eksterne konverteringsdata til å foreta budendringer, eller bruke eksterne beholdningsdata til å stoppe/starte søkeord på nytt når beholdningen blir lav. Du kan også ta utgangspunkt i kampanjedataene og statistikken din og opprette rapporter med høy grad av tilpasning, lagre disse i et regneark og generere diagrammer som viser resultater over tid.
 • Utfør handlinger i flere elementer i kontoen samtidig. Hvis et søkeord for eksempel har lagt beslag på hele budsjettet for dagen, kan du stoppe søkeordet midlertidig og samtidig øke budsjettet.
 • Foreta endringer i alle elementer i kontoen. Du kan for eksempel øke CPC-budene med 30 % for alle søkeord som genererte mer enn 1000 visninger forrige uke.
 • Hvis du administrerer flere kontoer gjennom en managerkonto, kan du kjøre ett enkelt skript på flere underkontoer for å optimalisere bud, opprette rapporter for flere kontoer og se etter potensielle problemer (f.eks. for å rette opp linker som ikke fungerer, eller identifisere negative søkeord som skaper konflikt).

Skript kan være en god løsning hvis du selv eller en kollega kan bruke JavaScript, og du har en større konto der du ønsker å foreta endringer ved hjelp av en automatisk løsning. Husk at endringer i skriptene dine ikke kan gjøres om.

Hvis du ikke kan lage skript, eller du foretrekker en mer strukturert måte å foreta og planlegge endringer på, kan du vurdere å bruke automatiserte regler.

Eksempel

Lina har nylig gitt blomsternettstedet sitt en ansiktsløftning. Hun har blant annet utviklet en helt ny landingsside som kommer til å gjøre alle kundene gale etter tulipaner. For øyeblikket har hun definert en endelig søkeordnettadresse for tulipanrelaterte søkeord i kampanjene sine som peker til http://www.example.com/tulips/BoringOldPage. Hun kan bruke et skript for å endre alle de endelige nettadressene for tulipanrelaterte søkeord for alle kampanjer i kontoen, slik at http://www.example.com/tulips/FancyNewPage brukes i stedet.

Ta utgangspunkt i et eksisterende skript

Den enkleste måten å komme i gang med skript på er å redigere et eksisterende skript fra skriptbiblioteket vårt. Du kan bruke skriptene i sin eksisterende form eller utvikle tilpassede skript ved å endre JavaScript-koden. Du kan for eksempel bruke eksisterende skript til å:

Du kan også lage dine egne, tilpassede skript ved å knytte sammen fragmenter av eksisterende JavaScript-kode til et større skript.

Skriv ditt eget skript

Det viktigste trinnet i utviklingen av et skript er å skrive JavaScript-koden som skal utføre den aktuelle handlingen i kontoen din. Du finner detaljerte instruksjoner for utvikling av skript på nettstedet for utviklere.

Når du er klar til å lage ditt eget skript, kan du legge det til i kontoen din slik:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet  øverst og så på Skript.
 3. Klikk på plussknappen Open Create menu icon for å opprette et nytt skript.
 4. Gi skriptet et navn i «Skriptnavn»-feltet øverst.
 5. Skriv inn JavaScript-koden din i feltet for skriptendringer. Hvis du skriver inn skript direkte i redigeringsprogrammet for skript, kan du øke tempoet med innrykk, syntakshint og automatisk fullføring.
 6. Klikk på Lagre under redigeringsprogrammet hvis du ikke er klar til å kjøre skriptet ennå, eller klikk på Forhåndsvisning for å ta en forhåndskikk på resultatene.
 7. Før du ser en forhåndsvisning av eller kjører endringene, vises det en melding der du blir bedt om å godkjenne at skriptet kan foreta endringer i kontoen din. Klikk på Godkjenn nå ovenfor redigeringsprogrammet, og velg så Gi tilgang for å bekrefte at dette skriptet kan gjøre endringer i kontoen.
 8. Klikk på Kjør skriptet nå under redigeringsprogrammet når du er klar, så kjøres skriptet.

Når du kjører et skript, fremgår det i Logger-delen sammen med informasjon om fremdriften hittil. Du kan stoppe et skript ved å klikke på Stopp-knappen ved siden av det aktuelle skriptet du kjører.

Tips

 • Når du har åpnet feltet for skriptendringer, kan du klikke på Dokumentasjon og så velge Eksempler for å se eksempelskript for vanlige handlinger du kan komme til å få behov for. Du kan deretter kopiere eksemplene og tilpasse dem til det aktuelle bruksområdet.
 • Skript som kjøres i over 30 minutter – eller 60 minutter for visse typer skript i managerkontoer – får timeout. I så fall er det ikke sikkert at alle endringer er gjennomført. Sjekk historikken for å kontrollere om skriptet kjørte uten tidsavbrudd. Hvis skriptet ditt får timeout, anbefaler vi at du finstemmer det før du kjører det på nytt.

Planlegging av skript

Når du har opprettet et skript, kan du angi at skriptet skal kjøres på et bestemt tidspunkt én gang, daglig, ukentlig eller månedlig:

 1. Hold markøren over frekvensverdien for et skript, som til å begynne med ikke er angitt, på Skript-siden i Frekvens-kolonnen.
 2. Klikk på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon.
 3. Du kan velge en eksakt dato, en ukedag eller en dag i måneden. Du kan også velge tidspunktet du vil at skriptet skal kjøres på.
 4. Klikk på Lagre.

Hvis du senere finner ut at du vil kjøre skriptet på et annet tidspunktet, er det bare å gjenta fremgangsmåten ovenfor.

Administrasjon og sporing av skript

Etter at du har opprettet skript, finner du dem alle på Skript-siden, som du kommer til ved å klikke på verktøyikonet og så på Skript.

Det vises et grønt ikon i Status-kolonnen ved siden av navnet på hvert skript som er aktivert. Du kan deaktivere et skript ved å klikke på Alternativer og så velge Deaktiver

Hvis du vil slå på et skript igjen, må du klikke på prikkeikonet 3 dot icon og så velge «Se deaktiverte» for å se alle de deaktiverte skriptene. Klikk på Aktiver for å aktivere skriptet på nytt.

Du kan se loggene for handlingene som er utført via skriptene dine, ved å klikke på Skriptlogg og så loggsetninger ved siden av det aktuelle skriptet. Du kan se når hvert skript ble kjørt, og hva statusen var. Du kan åpne en mer detaljert logg ved å klikke på Endringer.

Løs problemer med skript

Hvis du opplever problemer med å skrive, redigere eller kjøre skript, kan du få hjelp gjennom utviklerforumet. Forumet er åpent for alle annonsører – fra nybegynnere til mer erfarne brukere – og du får tilgang til veiledning og anbefalte fremgangsmåter fra eksperter.

Veien videre

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?