Bruk av skript til å foreta automatiske endringer

Med AdWords-skript kan du foreta automatiserte endringer i AdWords-kontoen din. Ved hjelp av JavaScript-kode kan du endre bud, stoppe annonsegrupper midlertidig og legge til søkeord med skrevne skript direkte i stedet for å gjøre dette manuelt i AdWords-kontoen din.

Skript kan fungere bra hvis du administrerer store kampanjer, og du eller en kollega har erfaring med skripting. Med slike ferdigheter kan du spare tid ved å foreta større endringer som gjelder for hele kontoen. Du kan også bruke skript i en managerkonto for å utføre endringer i flere kontoer samtidig.

Etter at du har opprettet et skript, kan du også administrere skriptene dine og se over handlingene skriptene utfører, i kontoen din.

Slik fungerer skript

Med AdWords-skript kan du automatisere handlinger i AdWords-kontoen din ved å legge inn JavaScript-kode. Du kan bruke skript til å opprette, redigere eller fjerne elementer fra kontoen. På denne måten sparer du tid, og kontoen blir enklere å administrere.

Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke skript:

 • Bruk data fra eksterne kilder til å starte endringer. Du kan for eksempel bruke eksterne konverteringsdata til å foreta budendringer, eller bruke eksterne beholdningsdata til å stoppe/starte søkeord på nytt når beholdningen blir lav. Du kan også ta utgangspunkt i kampanjedataene og statistikken din og opprette rapporter med høy grad av tilpasning, lagre disse i et regneark og generere diagrammer som viser resultater over tid.
 • Utfør handlinger i flere elementer i kontoen samtidig. Hvis et søkeord for eksempel har lagt beslag på hele budsjettet for dagen, kan du stoppe søkeordet midlertidig og samtidig øke budsjettet.
 • Foreta endringer i alle elementer i kontoen. Du kan for eksempel øke CPC-budene med 30 % for alle søkeord som genererte mer enn 1000 visninger forrige uke.
 • Hvis du administrerer flere kontoer gjennom en managerkonto, kan du kjøre ett enkelt skript på flere underkontoer for å optimalisere bud, opprette rapporter for flere kontoer og se etter potensielle problemer (f.eks. for å rette opp linker som ikke fungerer, eller identifisere negative søkeord som skaper konflikt).

Skript kan være en god løsning hvis du selv eller en kollega kan bruke JavaScript, og du har en større konto der du ønsker å foreta endringer ved hjelp av en automatisk løsning. Husk at endringer i skriptene dine ikke kan gjøres om.

Hvis du ikke kan lage skript, eller du foretrekker en mer strukturert måte å foreta og planlegge endringer på, kan du vurdere å bruke automatiserte regler.

Eksempel

Lina har nylig gitt blomsternettstedet sitt en ansiktsløftning. Hun har blant annet utviklet en helt ny landingsside som kommer til å gjøre alle kundene gale etter tulipaner. Foreløpig har hun definert en endelig søkeordnettadresse for tulipanrelaterte søkeord i kampanjene sine som peker til http://www.example.com/tulipaner/KjipGammelSide. Hun kan bruke et skript for å endre alle de endelige nettadressene for tulipanrelaterte søkeord for alle kampanjer i kontoen, slik at http://www.example.com/tulipaner/FlottNySide brukes i stedet.

Ta utgangspunkt i et eksisterende skript

Den enkleste måten å komme i gang med skript på er å redigere et eksisterende skript fra skriptbiblioteket vårt. Du kan bruke skriptene i sin eksisterende form eller utvikle tilpassede skript ved å endre JavaScript-koden. Du kan for eksempel bruke eksisterende skript til å:

Du kan også lage dine egne, tilpassede skript ved å knytte sammen fragmenter av eksisterende JavaScript-kode til et større skript.

Skriv ditt eget skript

Det viktigste trinnet i utviklingen av et skript er å skrive JavaScript-koden som skal utføre den aktuelle handlingen i kontoen din. Du finner detaljerte instruksjoner for utvikling av skript på nettstedet for utviklere.

Når du er klar til å lage ditt eget skript, legger du det til i kontoen din på følgende måte:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet  øverst og så på Skript.
 3. Klikk på plussknappen Open Create menu icon for å opprette et nytt skript.
 4. Gi skriptet et navn i «Skriptnavn»-feltet øverst.
 5. Skriv inn JavaScript-koden din i feltet for skriptendringer. Hvis du skriver inn skript direkte i redigeringsprogrammet for skript, kan du øke tempoet med innrykk, syntakshint og automatisk fullføring.
 6. Klikk på Lagre nedenfor redigeringsprogrammet hvis du ikke er klar til å kjøre skriptet ditt ennå, eller klikk på Forhåndsvisning for å ta en forhåndskikk på resultatene.
 7. Merk: Før du tar en forhåndskikk på eller implementerer endringene, får du se en melding der du blir bedt om å gi dette skriptet autorisasjon til å gjøre endringer i kontoen din. Klikk på Godkjenn nå ovenfor redigeringsprogrammet for skriptet, og velg så Gi tilgang for å bekrefte at dette skriptet kan gjøre endringer i kontoen din.
 8. Klikk på Kjør skriptet nå nedenfor redigeringsprogrammet når du er klar, så kjøres skriptet.

Merk: Når du kjører et skript, vises det i «Logger»-delen sammen med informasjon om fremdriften for skriptet. Du kan stoppe et skript ved å klikke på Stopp-knappen ved siden av et hvilket som helst skript du kjører.

Tips:

 • Skript som bruker mer enn 30 minutter på å kjøre – eller 60 minutter for visse typer skript i managerkontoer – blir tidsavbrutt. I så fall er det ikke sikkert at alle endringer er gjennomført. Sjekk historikken for å kontrollere om skriptet kjørte uten tidsavbrudd. Hvis du opplever tidsavbrudd for skriptet ditt, anbefaler vi at du finstemmer det før du kjører det på nytt.
 • Når du har åpnet feltet for skriptendringer, kan du klikke på Dokumentasjon og så velge Eksempler for å se eksempelskript for vanlige handlinger du kan komme til å få behov for. Deretter kan du kopiere eksemplene og tilpasse dem til eget bruk.

Planlegging av et skript

Når du har opprettet et skript, kan du angi at skriptet skal kjøres på et bestemt tidspunkt én gang, daglig, ukentlig eller månedlig:

 1. I Handlinger-kolonnen på Skript-siden klikker du på + Lag timeplan ved siden av det aktuelle skriptet. 
 2. I rullegardinlisten ved siden av «Frekvens» velger du hvor ofte du ønsker at skriptet skal kjøre.
 3. Avhengig av frekvensen du velger, kan du deretter velge en bestemt dato, en ukedag eller en dag i måneden. Du kan også velge tidspunktet du ønsker at skriptet skal kjøre.
 4. Som standard har vi merket av i boksen ved siden av «Varsle meg på e-post hvis autoriseringen min utløper». Dette betyr at du får en e-post dersom skriptet ditt av en eller annen grunn ikke kan kjøres. Hvis du har flere skript, er dette noe som kan hende en gang iblant. Fjern avmerkingen av dette alternativet hvis du ikke ønsker å bli varslet. 
 5. Klikk på Lagre.

Hvis du senere bestemmer deg for at skriptet skal kjøres på et annet tidspunkt, klikker du på Endre tidsplan i Handlinger-kolonnen i raden der skriptet ditt er oppført.

Administrasjon og sporing av skript

På Skript-siden i kontoen din finner du alle skript du har opprettet. Øverst på siden finner du en liste over alle skriptene som for øyeblikket ligger i kontoen din.

Ved siden av navnet på hvert skript angir et ikon i Status-kolonnen om skriptet er slått på (grønt ikon) eller fjernet (rødt ikon). Du kan fjerne et skript ved å klikke på det grønne ikonet og deretter velge «Fjernet». Du kan ikke slå et skript på igjen etter at det er fjernet.

Nedenfor listen med skript ser du historikk for handlingene som skriptene har utført. Du kan se når hvert skript kjørte, og hva statusen var. I tilfeller der mer detaljert historikk er tilgjengelig, er det oppført en «Se detaljer»-link. Når du klikker på denne linken, ser du hva som er endret, hvordan det ble endret, og hva verdiene var før og etter endringene.

Løs problemer med skript

Hvis du opplever problemer med å skrive, redigere eller kjøre skript, kan du få hjelp gjennom utviklerforumet. Forumet er åpent for alle annonsører – fra nybegynnere til mer erfarne brukere – og du får tilgang til veiledning og anbefalte fremgangsmåter fra eksperter.

Veien videre

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt