Maraming pag-sign in: Kahulugan

Nakakatulong sa iyo ang maraming pag-sign in na mamahala ng mahigit sa isang account nang sabay-sabay, na nakakatipid sa iyo ng oras at ginagawang mas madali para sa iyo na paghambingin ang mga iyon.

Magagawa mong mag-sign in at magpalipat-lipat sa iba't ibang Google Account nang sabay-sabay, sa iisang browser. Halimbawa, maaari mong buksan nang sabay ang iyong Google Ads account at ang iyong personal na Gmail account.

Maaari ka ring gumamit ng isang Google Account upang mamahala ng hanggang 5 iba't ibang Google Ads account.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu